Ympäristötarkkailuraportit

Julkaisemme vuosittain ympäristötarkkailuraportin, joka kattaa muun muassa vesi- ja ilmapäästöjen sekä pohjavesien, pölylaskeumien ja jätejakeiden tarkkailun tulokset.

Vuosiraportin lisäksi julkaisemme myös pinta- ja pohjavesien tarkkailun neljännesvuosiraportit sekä muuta aineistoa ja selvityksiä.

Vuosi 2023

Osa 1: Tarkkailun yhteenveto (268 kt)
Osa 2: Käyttötarkkailun tulokset liitteineen (9,5 Mt)
Osa 3: Vesipäästöjen tarkkailu (15,6 Mt)
Osa 4: Ilmanpäästöjen tarkkailu (4,6 Mt)
Osa 5: Pintavesien tarkkailu (20,0 Mt)
Osa 6: Piilevätarkkailu (692 kt)
Osa 7: Kalataloustarkkailu (10,5 Mt)
Osa 8: Pohjavesien tarkkailu (7,8 Mt)
Osa 9: Pölylaskeuman tarkkailu (15,1 Mt)
Osa 10: Bioindikaattorit (biologinen tarkkailu maa-alueella) (16,7 Mt)
Osa 11: Jätejakeiden tarkkailu (6,9 Mt)
Osa 12: Tuotantoalueen ympäristömelumittaukset (3,7 Mt)
Osa 13: Ilmanlaadun tarkkailu (leijuma) (16,0 Mt)

Vuosi 2022

Osa 1: Tarkkailun yhteenveto (243 kt)
Osa 2: Käyttötarkkailun tulokset (1,0 Mt)
Päivitetty puuttuva liite käyttötarkkailun tuloksiin 4.5.2023.
Osa 3: Vesipäästöjen tarkkailu (7,0 Mt)
Osa 4: Ilmapäästöjen tarkkailu (4,6 Mt)
Osa 5: Pintavesien tarkkailu (44,7 Mt)
Osa 6: Piilevämääritykset (654 kt)
Osa 7: Kalataloustarkkailu (2,6 Mt)
Osa 8: Pohjavesien tarkkailu (26,6 Mt)
Osa 9: Pölylaskeuman tarkkailu (5,8 Mt)
Osa 10: Jätejakeiden tarkkailu (4,8 Mt)
Ilmanlaatumittaukset Terrafamella (8,4 Mt)

Vuosi 2021

Osa 1: Tarkkailun yhteenveto (214 kt)
Yhteenvetoa päivitetty ympäristömelun tarkkailun osalta toukokuun alussa 2022.
Osa 2: Käyttötarkkailun tulokset (7,7 Mb)
Osa 3: Vesipäästöjen tarkkailu (5,2 Mb)
Osa 4: Ilmapäästöjen tarkkailu (2,4 Mb)
Osa 5: Pintavesien tarkkailu (47,6 Mb)
Osa 6: Pintavesien biologinen tarkkailu:
Kasviplankton (874 kt)
Piilevät (688 kt)
Pohjaeläimet (7,2 Mb)
Vesikasvit (26,3 Mb)
Vesisammalten metallipitoisuus (1,5 Mb)
Osa 7: Kalataloustarkkailu (7,3 Mb)
Osa 8: Sedimentin tarkkailu (10,0 Mb)
Osa 9: Pohjavesien tarkkailu (28,3 Mb)
Osa 10: Pölylaskeuman tarkkailu (3,6 Mb)
Osa 11: Jätejakeiden tarkkailu (2,1 Mb)
Osa 12: Ympäristömelun tarkkailu (10,1 Mb) ja melumittausraportti (5,2 Mb)

Vuosi 2020

Osa 1: Tarkkailun yhteenveto (pdf, 144 kt)
Osa 2: Käyttötarkkailun tulokset (pdf, 957 kt)
Osa 3: Vesipäästöjen tarkkailu (pdf, 5,2 Mb)
Osa 4: Ilmapäästöjen tarkkailu (pdf, 15,0 Mb)
Osa 5: Pintavesitarkkailu (pdf, 10,2 Mb)
Raportista korjattu kuva 3-23 16.4.2021 sekä päivitetty kuvaaja 3-22 ja tulosliite Kivijärvi 2:n osalta 23.4.2021
Osa 6: Piilevämääritykset (pdf, 505 kt)
Osa 7: Kalataloustarkkailu (pdf, 2,9 Mb)
Osa 7: Liite 5. Ahvenen kasvu ja kantojen tila Laaka- ja Jormasjärvessä (pdf, 1 Mb)
Osa 7: Liite 6. Rehja-Nuasjärven kalastustiedustelu (pdf, 2 Mb)
Osa 8: Pohjavesitarkkailu (pdf, 4,2 Mb)
Osa 9: Pölylaskeumatarkkailu (pdf, 1,5 Mb)
Päivitetty 28.4.2021 puuttuneiden liitteiden osalta
Osa 10: Jätejakeiden tarkkailu (pdf, 1,3 Mb)

Vuosi 2019

Osa 2: Käyttötarkkailun tulokset (pdf, 819 kt)
Luonnon radioaktiiviset aineet -liite (2 Mb, lisätty syksyllä 2021)
Osa 3: Vesipäästöjen tarkkailu (pdf, 4,7 Mb)
Osa 4: Ilmapäästötarkkailujen yhteenveto (pdf, 2,4 Mb)
Osa 5: Pintavesien tarkkailu (pdf, 8,5 Mb)
Osa 6: Piilevämääritykset (pdf, 443 kt)
Osa 7: Kalataloudellinen tarkkailu (pdf, 6,0 Mb)
Raportin kappaleesta 3.1 on poistettu virke raportin päivittämisestä puuttuvien kirjanpitokalastustietojen saamisen jälkeen. Kyseisiä tietoja ei saatu.
Osa 8: Pohjavedet (pdf, 12,0 Mb)
Korjattu kuvaviitteiden muotoiluvirheitä ensijulkaisun jälkeen.
Osa 9: Pölylaskeumatarkkailu (pdf, 20,3 Mb)
Osa 10: Jätejakeiden tarkkailu (pdf, 1,8 Mb)

Vuosi 2018

Osa 1: Yhteenveto (pdf, 849 kt)
Osa 2: Käyttötarkkailun tulokset (pdf, 573 kt)
Osa 3: Vesipäästöjen tarkkailu (pdf, 2,6 Mb)
Osa 4: Ilmapäästötarkkailujen yhteenveto (pdf, 1,4 Mb)
Osa 5: Pintavesien laadun tarkkailu (pdf, 25,4 Mb)
Osa 6: Pintavesien biologinen tarkkailu (pdf, 32,1 Mb)
Osa 7: Biologinen tarkkailu maa-alueilla ja suunnitellun sekundääriliuotusalueen luontoselvitykset (pdf, 3,5 Mb)
Osa 8: Kalataloudellinen tarkkailu (pdf, 18,7 Mb)
Osa 9: Pohjavedet (pdf, 11,9 Mb)
Osa 10: Pölylaskeumatarkkailu (pdf, 36,6 Mb)
Osa 11: Jätejakeiden tarkkailu (pdf, 10,7 Mb)
Osa 12: Ympäristömelumittaukset (pdf, 3,5 Mb)

Vuosi 2017

Osa 1: Yhteenveto
Osa 2: Käyttötarkkailun tulokset
Osa 3: Vesipäästöjen tarkkailu
Osa 4: Ilmapäästötarkkailujen yhteenveto
Osa 5: Pintavesien tarkkailu
Korjattu liitteen 2 taulukon virhe ensijulkaisun jälkeen.
Osa 6: Pintavesien biologinen tarkkailu – Piilevät
Osa 7: Kalataloudellinen tarkkailu
Osa 8: Pohjavedet
Osa 9: Pölylaskeumatarkkailu
Osa 10: Jätejakeiden tarkkailu
Osa 11: Sedimentin laatu

Vuosi 2016

Ilmapäästötarkkailujen yhteenvetoraportti
Osa I: Yhteenveto
Osa II: Käyttötarkkailun tulokset
Osa III: Vesipäästöjen tarkkailu
Osa IV: Kasviplanktonin tarkkailu
Osa V: Pintavesien tarkkailu
Osa VI: Pohjaeläintarkkailu
Osa VII: Kalataloustarkkailu
Osa VIII: Pohjavesien tarkkailu
Osa IX: Pölylaskeumatarkkailu
Osa X: Jätejakeiden tarkkailu

Vuosi 2015

Käyttötarkkailun tulokset
Ympäristömelumittaukset syys-lokakuu 2015
Ilmapäästötarkkailujen yhteenvetoraportti
Osa I: Yhteenveto
Osa III: Vesipäästöjen tarkkailu
Osa V: Pintavesien laatu
Osa VI: Kasviplankton
Osa VI: Pohjaeläintarkkailu sekä Nuasjärven pohjaeläimistöselvitys
Osa VI: Vesikasvillisuuden linjaseurannat
Osa VI: Vesisammalten metallipitoisuudet
Osa VI: Alapuolisten virtavesien vesisammalten metallipitoisuudet

Osa VI: Piilevät
Osa VII: Sedimentin laatu
Osa VIII: Kalataloudellinen tarkkailu
Osa IX: Pohjavesien tarkkailu
Osa X: Pölylaskeumatarkkailu
Osa XI: Jätejakeiden tarkkailu
 

2023

Pintavesien tarkkailuraportti 2023 – Q3 (pdf, 40,5 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2023 – Q3 (pdf, 29,8 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2023 – Q2 (pdf, 40,4 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2023 – Q2 (pdf, 28,9 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2023 – Q1 (pdf, 40,2 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2023 – Q1 (pdf, 29,0 Mt)

2022

Pintavesien tarkkailuraportti 2022 – Q3 (pdf, 42,0 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2022 – Q3 (pdf, 26,0 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2022 – Q2 (pdf, 45,0 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2022 – Q2 (pdf, 16,0 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2022 – Q1 (pdf, 15,0 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2022 – Q1 (pdf, 27 Mt)

2021

Pintavesien tarkkailuraportti 2021 – Q3 (pdf, 17 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2021 – Q3 (pdf, 5 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2021 – Q2 (pdf, 19 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2021 – Q2 (pdf, 4 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2021 – Q1 (pdf, 19 Mt)
Pohjavesien tarkkailurarportti 2021 – Q1 (pdf, 5 Mt)

2020

Pintavesien tarkkailuraportti 2020 – Q3 (pdf, 5 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2020 – Q3 (pdf, 5 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2020 – Q2 (pdf, 7 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2020 – Q2 (pdf, 3 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2020 – Q1 (pdf, 8 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2020 – Q1 (pdf, 9 Mt)

2019

Pintavesien tarkkailuraportti 2019 – Q3 (pdf, 8 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2019 – Q3 (pdf, 9 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2019 – Q2 (pdf, 8 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2019 – Q2 (pdf, 2 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2019 – Q1 (pdf, 41,6 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2019 – Q1 (pdf, 7 Mt)

2018

Pintavesien tarkkailuraportti 2018 – Q1 (pdf, 17 Mt)

2017

Pintavesien tarkkailuraportti 2017 – Q3 (pdf, 5 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2017 – Q2 (pdf, 3 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2017 – Q1 (pdf, 3 Mt)

2016

Pintavesien tarkkailuraportti 2016 – Q3 (pdf, 6 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2016 – Q2 (pdf, 34 kt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2016 – Q1 (pdf, 34 kt)

 

Ympäristötarkkailuohjelma 
Tarkkailuohjelmaan on tehty pieniä korjauksia ensijulkaisun jälkeen ja päivitetty dokumentti on ladattu nettiin 11.12.2023. Muutokset käyvät ilmi dokumentin muutosluettelosta. Liitteitä on päivitetty karttojen osalta 19.4.2024.

Pohjavesiselvitys 2017

Jätehuoltosuunnitelma 2017

Viljelymaiden ja -kasvien haitta-aineselvitys 2017