Ympäristötarkkailuraportit

Julkaisemme vuosittain ympäristötarkkailuraportin, joka kattaa muun muassa vesi- ja ilmapäästöjen sekä pohjavesien, pölylaskeumien ja jätejakeiden tarkkailun tulokset.

Vuosiraportin lisäksi julkaisemme myös pinta- ja pohjavesien tarkkailun neljännesvuosiraportit sekä muuta aineistoa ja selvityksiä.

Vuosi 2022

Osa 1: Tarkkailun yhteenveto (243 kt)
Osa 2: Käyttötarkkailun tulokset (1,0 Mt)
Päivitetty puuttuva liite käyttötarkkailun tuloksiin 4.5.2023.
Osa 3: Vesipäästöjen tarkkailu (7,0 Mt)
Osa 4: Ilmapäästöjen tarkkailu (4,6 Mt)
Osa 5: Pintavesien tarkkailu (44,7 Mt)
Osa 6: Piilevämääritykset (654 kt)
Osa 7: Kalataloustarkkailu (2,6 Mt)
Osa 8: Pohjavesien tarkkailu (26,6 Mt)
Osa 9: Pölylaskeuman tarkkailu (5,8 Mt)
Osa 10: Jätejakeiden tarkkailu (4,8 Mt)
Ilmanlaatumittaukset Terrafamella (8,4 Mt)

Vuosi 2021

Osa 1: Tarkkailun yhteenveto (214 kt)
Yhteenvetoa päivitetty ympäristömelun tarkkailun osalta toukokuun alussa 2022.
Osa 2: Käyttötarkkailun tulokset (7,7 Mb)
Osa 3: Vesipäästöjen tarkkailu (5,2 Mb)
Osa 4: Ilmapäästöjen tarkkailu (2,4 Mb)
Osa 5: Pintavesien tarkkailu (47,6 Mb)
Osa 6: Pintavesien biologinen tarkkailu:
Kasviplankton (874 kt)
Piilevät (688 kt)
Pohjaeläimet (7,2 Mb)
Vesikasvit (26,3 Mb)
Vesisammalten metallipitoisuus (1,5 Mb)
Osa 7: Kalataloustarkkailu (7,3 Mb)
Osa 8: Sedimentin tarkkailu (10,0 Mb)
Osa 9: Pohjavesien tarkkailu (28,3 Mb)
Osa 10: Pölylaskeuman tarkkailu (3,6 Mb)
Osa 11: Jätejakeiden tarkkailu (2,1 Mb)
Osa 12: Ympäristömelun tarkkailu (10,1 Mb) ja melumittausraportti (5,2 Mb)

Vuosi 2020

Osa 1: Tarkkailun yhteenveto (pdf, 144 kt)
Osa 2: Käyttötarkkailun tulokset (pdf, 957 kt)
Osa 3: Vesipäästöjen tarkkailu (pdf, 5,2 Mb)
Osa 4: Ilmapäästöjen tarkkailu (pdf, 15,0 Mb)
Osa 5: Pintavesitarkkailu (pdf, 10,2 Mb)
Raportista korjattu kuva 3-23 16.4.2021 sekä päivitetty kuvaaja 3-22 ja tulosliite Kivijärvi 2:n osalta 23.4.2021
Osa 6: Piilevämääritykset (pdf, 505 kt)
Osa 7: Kalataloustarkkailu (pdf, 2,9 Mb)
Osa 7: Liite 5. Ahvenen kasvu ja kantojen tila Laaka- ja Jormasjärvessä (pdf, 1 Mb)
Osa 7: Liite 6. Rehja-Nuasjärven kalastustiedustelu (pdf, 2 Mb)
Osa 8: Pohjavesitarkkailu (pdf, 4,2 Mb)
Osa 9: Pölylaskeumatarkkailu (pdf, 1,5 Mb)
Päivitetty 28.4.2021 puuttuneiden liitteiden osalta
Osa 10: Jätejakeiden tarkkailu (pdf, 1,3 Mb)

Vuosi 2019

Osa 2: Käyttötarkkailun tulokset (pdf, 819 kt)
Luonnon radioaktiiviset aineet -liite (2 Mb, lisätty syksyllä 2021)
Osa 3: Vesipäästöjen tarkkailu (pdf, 4,7 Mb)
Osa 4: Ilmapäästötarkkailujen yhteenveto (pdf, 2,4 Mb)
Osa 5: Pintavesien tarkkailu (pdf, 8,5 Mb)
Osa 6: Piilevämääritykset (pdf, 443 kt)
Osa 7: Kalataloudellinen tarkkailu (pdf, 6,0 Mb)
Raportin kappaleesta 3.1 on poistettu virke raportin päivittämisestä puuttuvien kirjanpitokalastustietojen saamisen jälkeen. Kyseisiä tietoja ei saatu.
Osa 8: Pohjavedet (pdf, 12,0 Mb)
Korjattu kuvaviitteiden muotoiluvirheitä ensijulkaisun jälkeen.
Osa 9: Pölylaskeumatarkkailu (pdf, 20,3 Mb)
Osa 10: Jätejakeiden tarkkailu (pdf, 1,8 Mb)

Vuosi 2018

Osa 1: Yhteenveto (pdf, 849 kt)
Osa 2: Käyttötarkkailun tulokset (pdf, 573 kt)
Osa 3: Vesipäästöjen tarkkailu (pdf, 2,6 Mb)
Osa 4: Ilmapäästötarkkailujen yhteenveto (pdf, 1,4 Mb)
Osa 5: Pintavesien laadun tarkkailu (pdf, 25,4 Mb)
Osa 6: Pintavesien biologinen tarkkailu (pdf, 32,1 Mb)
Osa 7: Biologinen tarkkailu maa-alueilla ja suunnitellun sekundääriliuotusalueen luontoselvitykset (pdf, 3,5 Mb)
Osa 8: Kalataloudellinen tarkkailu (pdf, 18,7 Mb)
Osa 9: Pohjavedet (pdf, 11,9 Mb)
Osa 10: Pölylaskeumatarkkailu (pdf, 36,6 Mb)
Osa 11: Jätejakeiden tarkkailu (pdf, 10,7 Mb)
Osa 12: Ympäristömelumittaukset (pdf, 3,5 Mb)

Vuosi 2017

Osa 1: Yhteenveto
Osa 2: Käyttötarkkailun tulokset
Osa 3: Vesipäästöjen tarkkailu
Osa 4: Ilmapäästötarkkailujen yhteenveto
Osa 5: Pintavesien tarkkailu
Korjattu liitteen 2 taulukon virhe ensijulkaisun jälkeen.
Osa 6: Pintavesien biologinen tarkkailu – Piilevät
Osa 7: Kalataloudellinen tarkkailu
Osa 8: Pohjavedet
Osa 9: Pölylaskeumatarkkailu
Osa 10: Jätejakeiden tarkkailu
Osa 11: Sedimentin laatu

Vuosi 2016

Ilmapäästötarkkailujen yhteenvetoraportti
Osa I: Yhteenveto
Osa II: Käyttötarkkailun tulokset
Osa III: Vesipäästöjen tarkkailu
Osa IV: Kasviplanktonin tarkkailu
Osa V: Pintavesien tarkkailu
Osa VI: Pohjaeläintarkkailu
Osa VII: Kalataloustarkkailu
Osa VIII: Pohjavesien tarkkailu
Osa IX: Pölylaskeumatarkkailu
Osa X: Jätejakeiden tarkkailu

Vuosi 2015

Käyttötarkkailun tulokset
Ympäristömelumittaukset syys-lokakuu 2015
Ilmapäästötarkkailujen yhteenvetoraportti
Osa I: Yhteenveto
Osa III: Vesipäästöjen tarkkailu
Osa V: Pintavesien laatu
Osa VI: Kasviplankton
Osa VI: Pohjaeläintarkkailu sekä Nuasjärven pohjaeläimistöselvitys
Osa VI: Vesikasvillisuuden linjaseurannat
Osa VI: Vesisammalten metallipitoisuudet
Osa VI: Alapuolisten virtavesien vesisammalten metallipitoisuudet

Osa VI: Piilevät
Osa VII: Sedimentin laatu
Osa VIII: Kalataloudellinen tarkkailu
Osa IX: Pohjavesien tarkkailu
Osa X: Pölylaskeumatarkkailu
Osa XI: Jätejakeiden tarkkailu
 

2023

Pintavesien tarkkailuraportti 2023 – Q1 (pdf, 40,2 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2023 – Q1 (pdf, 29,0 Mt)

2022

Pintavesien tarkkailuraportti 2022 – Q3 (pdf, 42,0 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2022 – Q3 (pdf, 26,0 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2022 – Q2 (pdf, 45,0 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2022 – Q2 (pdf, 16,0 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2022 – Q1 (pdf, 15,0 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2022 – Q1 (pdf, 27 Mt)

2021

Pintavesien tarkkailuraportti 2021 – Q3 (pdf, 17 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2021 – Q3 (pdf, 5 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2021 – Q2 (pdf, 19 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2021 – Q2 (pdf, 4 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2021 – Q1 (pdf, 19 Mt)
Pohjavesien tarkkailurarportti 2021 – Q1 (pdf, 5 Mt)

2020

Pintavesien tarkkailuraportti 2020 – Q3 (pdf, 5 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2020 – Q3 (pdf, 5 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2020 – Q2 (pdf, 7 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2020 – Q2 (pdf, 3 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2020 – Q1 (pdf, 8 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2020 – Q1 (pdf, 9 Mt)

2019

Pintavesien tarkkailuraportti 2019 – Q3 (pdf, 8 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2019 – Q3 (pdf, 9 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2019 – Q2 (pdf, 8 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2019 – Q2 (pdf, 2 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2019 – Q1 (pdf, 41,6 Mt)
Pohjavesien tarkkailuraportti 2019 – Q1 (pdf, 7 Mt)

2018

Pintavesien tarkkailuraportti 2018 – Q1 (pdf, 17 Mt)

2017

Pintavesien tarkkailuraportti 2017 – Q3 (pdf, 5 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2017 – Q2 (pdf, 3 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2017 – Q1 (pdf, 3 Mt)

2016

Pintavesien tarkkailuraportti 2016 – Q3 (pdf, 6 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2016 – Q2 (pdf, 34 kt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2016 – Q1 (pdf, 34 kt)