Turvallisuus ja johtamisjärjestelmät

Turvallisuus

Haluamme tarjota henkilöstöllemme sekä kumppaneillemme turvallisen työympäristön. Pysyvänä tavoitteenamme on nolla tapaturmaa, minkä vuoksi pyrimme jatkuvasti parantamaan turvallisuutta, vähentämään sekä tapaturmia että läheltä piti -tilanteita.

Tuotantoalueillamme työskennellään vaativien prosessien, kemikaalien, metallimalmin sekä suurten koneiden ja laitteiden kanssa. Kaikki nämä on otettava turvallisuusasioissa huomioon.

Ennakoimme turvallisuusasiat jo töiden suunnitteluvaiheessa. Työtehtävä toteutetaan ainoastaan, mikäli se voidaan tehdä turvallisesti.

Kaikkien alueellamme ja tiloissamme työskentelevien tai vierailevien on noudatettava kaikkia annettuja turvallisuusohjeita tinkimättömästi. Huolehdimme omasta ja työkavereidemme turvallisuudesta. Puutumme välittömästi turvallisuusohjeiden laiminlyönteihin.

Tutkimme vaaranpaikkojen ja poikkeamailmoitusten perimmäiset syyt sekä kehitämme jatkuvasti parhaita turvallisuuskäytäntöjä tekemiemme ja saamiemme huomioiden pohjalta.

Johtamisjärjestelmät

Terrafamella on sertifioidut laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjohtamisjärjestelmät ISO 9001, ISO 45001 ja ISO 14001. Lue lisää Vastuullisuuden johtamisesta.