Tuotteemme matka

Ennen kuin akkukemikaalit lähtevät kemiantehtaaltamme asiakkaalle, on ehtinyt tapahtua paljon. Tänään asiakkaalle lähtevän kemikaalitoimituksen tuotanto on käynnistynyt jopa viisi vuotta aiemmin.

louhinta
Louhinta ja malminkäsittely

Tuotantoprosessi alkaa samalla teollisuusalueella sijaitsevalla avolouhoksella, jolla ovat Euroopan suurimmat nikkelivarannot. Louhittu malmi murskataan, minkä jälkeen se agglomeroidaan, jotta hieno malmipöly kiinnittyy suurempiin partikkeleihin. 

Bioliuotus

Seuraavaksi rakeet siirretään noin viisi vuotta kestävään bioliuotukseen, joka on pienen hiilijalanjälkemme ydin. Bioliuotusprosessissa mikrobit irrottavat metallin malmista. Malmikasoihin puhalletaan ilmaa ja niitä kastellaan tuotantoliuoksella. Näin luodaan mikrobien toiminnalle optimaaliset olosuhteet. 

Malmia liuotetaan ensin noin 15 kuukautta primäärikasalla. Sen jälkeen malmikasa puretaan ja siirretään sekundäärikasalle loppuliuotukseen. 

Bioliuotus kuluttaa energiaa noin 90 prosenttia vähemmän kuin perinteiset menetelmät. Myös tuotantoprosessin kasvihuonekaasupäästöt jäävät keskimääräistä pienemmiksi. 

Metallien talteenotto
Metallien talteenotto

Metallien talteenotossa bioliuotuksessa kierrätettävästä tuotantoliuoksesta erotetaan metallit, jotka saostetaan vaiheittain sulfideiksi metallien talteenottolaitoksella.  

Akkukemikaalitehdas

Metallien talteenottolaitokselta nikkeli-kobolttisulfidi syötetään suoraan akkukemikaalitehtaalle, missä ne jalostetaan akkukemikaaleiksi. Valmiiden tuotteiden puhtaus varmistetaan pakkaamalla tuotteet automaattilinjalla sinetöityihin kontteihin. 

Tuotantoprosesimme edut

  • Huomattavasti pienempi hiilijalanjälki kuin perinteisillä tuotantomenetelmillä
  • Tuotantoprosessi on täysin jäljitettävä, koska koko prosessi sijaitsee samalla teollisuusalueella
  • Menetelmä mahdollistaa malmin sisältämien metallien hyödyntämisen mahdollisimman tehokkaasti
  • Tuotteiden puhtaus varmistetaan automatisoidulla järjestelmällä