Muutosvoimia toiminta­ympäristö­ssämme

Ilmastomuutos on toimintaympäristömme megatrendeistä vaikuttavin. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on rajata ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään vuoteen 2030 mennessä 55 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna. Yhdysvallat puolestaan tavoittelee päästöjen puolittamista vuoden 2005 tasosta. Sekä EU että Yhdysvallat tähtäävät hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.

Ratkaisujen aika

Kansalaiset ja poliittiset päättäjät haluavat ratkaisuja. Terrafame on yksi ratkaisujen tuottajista.

Koska liikenne on suuri hiilidioksidipäästöjen tuottaja, on sen päästöihin puututtava. Liikenne tuottaa Euroopan parlamentin mukaan EU:n hiilidioksidipäästöistä noin 30 prosenttia, mistä yli 70 prosenttia tulee maantieliikenteestä. Siksi poliittiset päättäjät ovat edistäneet voimakkaasti sähköautoilun yleistymistä monissa maissa.

Autoteollisuus on vastannut nopeasti kuluttajien ja lainsäätäjien odotuksiin. Monet autovalmistajat ovat ilmoittaneet luopuvansa polttomoottoreista kokonaan siirtymäajan jälkeen. Sähköautomarkkinoille on tullut myös lukuisia valmistajia perinteisen autoteollisuuden ulkopuolelta. Esimerkiksi Kiinassa on noin 500 sähköautovalmistajaa.

Kansalaisten ja päättäjien herääminen on nostanut sähköautojen myynnin kovaan vauhtiin.

Vastuullisuus auttaa menestymään

Sähköautojen myynnin kasvu vauhdittaa luonnollisesti akkujen kysyntää, mikä avaa paljon mahdollisuuksia Terrafamen tuottamille akkukemikaaleille.

Terrafamea suosii sähköautoilun yleistymisen lisäksi myös toinen vahva markkinatrendi: vastuullisuuden merkityksen kasvu. Asiakkaat ja sijoittajat ovat yhä kiinnostuneempia yritysten vastuullisuudesta. Myös EU:n taksonomia vaikuttaa rahoittajien päätöksiin.

Euroopan unionin ainoana merkittävänä akkukemikaalien valmistajana Terrafame voi tarjota asiakkailleen pienen hiilijalanjäljen ja läpinäkyvän toimitusketjun. Alan pienimmät ilmastovaikutukset mahdollistaa ainutlaatuinen bioliuotusmenetelmä, joka kuluttaa selvästi perinteisiä menetelmiä vähemmän energiaa.

Tuotantoketju puolestaan on läpinäkyvä, koska kaivos ja akkukemikaalitehdas toimivat samalla tehdasalueella.

Nikkeli lisää akkujen suorituskykyä

Autoilijat odottavat sähköautoiltaan yhä pidempiä ajomatkoja. Nikkeli on keskeinen raaka-aine, kun akuilta halutaan lisää suorituskykyä. Siksi nikkelin osuus akuissa on kasvanut nopeasti. Tämä on vahvistanut Terrafamen asemaa kilpailussa, koska yhtiöllä on Euroopan suurimmat nikkelivarannot.

Faktoja sähköautomarkkinoista

Sähköautojen määrä globaalisti
28 miljoonaa
Sähköautojen myynti globaalisti vuonna 2023
13,6 miljoonaa
Suurimmat sähköautomarkkinat vuonna 2023
Kiina ja Eurooppa
Sähköautojen osuus henkilöautojen myynnistä globaalisti vuonna 2023
15 %
Ennuste sähköautojen myynnistä 2030 globaalisti
46 miljoonaa
Ennuste sähköautojen markkinaosuus uusista henkilöautoista 2030 globaalisti
42,7 %

Lähteet: International Energy Agency & Rho Motion