Vastuullisuus edellyttää jokaiselta yhtenäisiä toimintatapoja. Terrafamen toimintatapaperiaatteissa määritetään yleiset vastuut ja velvollisuudet, joita täsmennetään yhtiön yksityiskohtaisemmissa politiikoissa ja ohjeissa.

Kaikkia terrafamelaisia ja yhtiön kumppaniyrityksiä sitovat pelisäännöt on koottu Terrafamen toimintatapaperiaatteisiin, jotka pohjautuvat yhtiön visioon ja toimintakulttuuriin. Toimintatapaperiaatteiden toteutumista tuetaan Terrafamen johtamisjärjestelmällä ja käytännön toimintaohjeilla.

Turvallisuusasioissa päämäärinämme ovat turvallinen ja terveellinen työympäristö sekä turvalliset työskentelytavat. Pysyvänä tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Ympäristöasioissa olemme sitoutuneet ympäristösuorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen, toimintaamme liittyvien riskien hallintaan ja ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Toimintamme tulee olla sosiaalisesti vastuullista ja läpinäkyvää. Viestimme työntekijöille, yhteistyökumppaneille, naapureille ja muille sidosryhmille avoimesti ja rehellisesti kaivostoiminnastamme ja sen vaikutuksista.

Lähdemme siitä, että myös liiketoimintamme tulee olla taloudellisesti kannattavaa ja tuottavaa. Tällä tavalla pystymme tarjoamaan pitkäaikaisia teollisuustyöpaikkoja ja lisäämään hyvinvointia.

Terrafamelaisia ja yhtiön kumppaniyrityksiä sitovat politiikat ja toimintatavat

Terrafamen toimintatapaperiaatteet (Code of Conduct) pdf
Kestävän kehityksen politiikka pdf
Ihmisoikeuspolitiikka pdf
Palkitsemispolitiikka pdf
Viestintäpolitiikka (sisäinen)  
Laatupolitiikka (sisäinen)  
Suojauspolitiikka (sisäinen)  
Tietoturvapolitiikka (sisäinen)  
Veropolitiikka (sisäinen)  

 

Väärinkäytösten ilmoituskanava eli whistleblowing

Jos teollisuusalueella työskentelevä henkilö tai alueen ulkopuolinen yhteisö tai henkilö havaitsee Terrafamen toimintatapaperiaatteiden vastaista toimintaa, yhtiö tarjoaa palautekanavan epäkohdasta raportoimiseen. Lisätietoa väärinkäytösten ilmoituskanavasta eli whistleblowing-kanavasta on saatavilla täällä.