Julkaisut naapureillemme

Julkaisemme vuosittain Vesistökatsauksen, joka jaetaan kainuulaisiin kotitalouksiin paikallislehtien mukana. Lisäksi päivitämme muutaman vuoden välein lähialueen asukkaiden ja toimijoiden turvallisuustiedotteen. Sivulla on saatavilla myös muita kainuulaisiin kotitalouksiin jaettuja julkaisuja.

Vesistökatsaus

Terrafame julkaisee vuosittain toukokuussa Vesistökatsauksen, jossa kerromme teollisuusalueen purkuvesien vaikutuspiiriin kuuluvien lähijärvien tilasta. Vesistökatsaus ilmestyy Kainuun Sanomien, Koti-Kajaanin, Kuhmolaisen, Sotkamo-lehden ja Ylä-Kainuun välissä ilmoitusliitteenä. Lisäksi liite on saatavilla lehtien digiversioissa ja Terrafamen verkkosivuilla.

Tutustu Vesistökatsauksiin:

Turvallisuustiedote

Turvallisuus on Terrafamen toiminnan kulmakiviä tehokkuuden ja sitoutumisen ohella. Olemme toiminnan alusta lähtien panostaneet turvallisuuteen. Tämä on tärkeää, sillä käytämme teollisuusprosesseissamme myös vaarallisiksi luokiteltuja kemikaaleja.

Jokaisen vaarallisia kemikaaleja käsittelevän tai varastoivan toiminnanharjoittajan tulee valmistella turvallisuustiedote ja jakaa se lähialueen asukkaille ja toimijoille.

Terrafamen uusin turvallisuustiedote on maaliskuulta 2021 ja siinä on huomioitu akkukemikaalitehtaan käynnistyminen. Turvallisuustiedote on jaettu painettuna lähinaapureille, ja se on luettavissa myös sähköisessä muodossa verkkosivuiltamme.

Lataa turvallisuustiedote

Yleispiirteinen selvitys uraanin talteenotosta

Terrafame kertoi joulukuussa 2022, että yhtiö on päättänyt käynnistää luonnonuraanin talteenoton viimeistään kesään 2024 mennessä. Yhtiö haki talteenotolle ydinenergialain mukaista lupaa vuonna 2017, jolloin jaoimme kajaanilaisille ja sotkamolaisille kotitalouksille yleispiirteisen selvityksen uraanin talteenotosta. Voit tutustua selvitykseen ohesta. Uusinta tietoa talteenotosta saat kysymyksiä ja vastauksia -sivulta.

Lataa yleispiirteinen selvitys

Kysymyksiä ja vastauksia uraanin talteenotosta