Strategia

Terrafamen strateginen päämäärä on kristallinkirkas: kevennämme liikenteen hiilijalanjälkeä vastuullisesti tuotetuilla akkukemikaaleilla.  

Tuotantoketjun jäljitettävyys, pieni hiilijalanjälki ja toimitusvarmuus ovat strategian ytimessä olevia vahvuuksiamme, joista keskustelemme suoraan suurten autovalmistajien kanssa. Tämä vahvistaa asemaamme arvoketjussa. 

Jäljitettävyyden mahdollistaa ainutlaatuinen kaivoksen ja akkukemikaalitehtaan muodostama kokonaisuus. Samalla tehdasalueella sijaitseva integraatti tarjoaa asiakkaille jäljitettävän tuotantoketjun, mikä varmistaa globaalien autovalmistajien arvostaman vastuullisuuden. 

Strategian toteuttamisen kannalta ensiarvoisen tärkeä on bioliuotusmenetelmä, joka kuluttaa energiaa 90 prosenttia perinteisiä menetelmiä vähemmän. Sen avulla pienennämme asiakkaidemme hiilijalanjälkeä merkittävästi ja parannamme omaa kustannustehokkuuttamme. 

Toimitusvarmuuden perustana ovat Euroopan suurimmat nikkelivarannot. Suuret varannot ja maailman suurimpiin kuuluva akkukemikaalitehdas takaavat globaaleille asiakkaillemme luotettavat toimitukset. 

Edellä kuvatut kilpailutekijät ovat tuoneet Terrafamelle edelläkävijän aseman. Oleellinen osa strategiaamme on tuon aseman vahvistaminen. Siksi osaavat työntekijät ja kumppanit ovat yhtiölle strategisia kilpailutekijöitä, jotka vievät yhtiötä eteenpäin. Siitä syystä arvomme turvallisuus, sitoutuminen ja tehokkuus ovat välttämättömiä toimintamme tarkoituksen toteuttamiseksi.

Vahvuutemme:

  • Euroopan suurimmat nikkelivarannot
  • Ainutlaatuinen integroitu tuotantoprosessi, jossa hyödynnetään myös tuotannon sivuvirtoja
  • Alhainen hiilijalanjälki
  • Eurooppalainen, lyhyt ja jäljitettävä toimitusketju
  • Hyvän hallinnon periaatteet, läpinäkyvä raportointi
  • Osaava ja koulutettu henkilöstö