Kestävä kehitys

Vastuullisuus ja toiminnan parantaminen ovat Terrafamelle kaiken toiminnan lähtökohta. Olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset ja konkreettiset vastuullisuustavoitteet, joiden etenemistä seurataan osana vastuullisuusohjelmaa. Vastuullisuus kattaa laajasti ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon toiminta-alueet. Olemme myös sitoutuneet useisiin globaaleihin vastuullisuusaloitteisiin ja -sitoumuksiin.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vastuullisuusohjelmamme 2020-2024 teemat on kytketty YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin niiltä osin kuin tunnistimme niissä yhtymäkohtia. Vastuullisuusohjelmasta voit lukea lisää vuosittain ilmestyvästä kestävän kehityksen katsauksestamme.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Global Compact -aloite

Vastuullisuusohjelmamme teemat on kytketty YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden lisäksi UN Global Compact -aloitteeseen, johon liityimme lokakuussa 2020. Tämä sitoumus ohjaa meitä entistäkin kokonaisvaltaisempaan vastuullisuuden kehittämiseen ja tarjoaa käytännön työkaluja ja hyviä käytäntöjä hyödynnettäväksi tässä työssä.

Muut kansainväliset sitoumukset

Toimintaamme ohjaavat muute keskeiset kansainväliset aloitteet ja periaatteet ovat:

  • YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet
  • ILO:n perussopimus työelämän perusoikeuksista
  • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
  • OECD:n asianmukaisen huolellisuuden ohjeet vastuulliseen liiketoimintaan

Hallinnointi

Terrafame on sitoutunut noudattamaan myös Arvopaperimarkkinayhdistyksen kulloinkin voimassa olevaa hallinnointikoodia, joka koostuu pörssiyhtiöille suunnatuista hallinnointia ja raportointia koskevista, lainsäädäntöä täydentävistä suosituksista.