Ve­sien­kä­sit­te­ly­sak­ko­jen lop­pusi­joit­ta­mi­sen YVA-me­net­te­ly

Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan teollisuusalueen vanhojen vesienkäsittelysakkojen poistamisesta, siirrosta ja loppusijoittamisesta syntyviä ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyn aikana sakkojen loppusijoittamiselle tai niiden hyödyntämiselle pyritään löytämään mahdollisimman hyvä ja toimiva vaihtoehto.

Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee sekä maapohjaisissa altaissa että ns. geotuubeissa vanhoja vesienkäsittelysakkoja, jotka ovat muodostuneet pääasiassa vuonna 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon jälkeen rakennettujen kenttäpuhdistamoiden toiminnassa.

Varsinainen vaikutusten arviointi tehdään vuoden 2019 aikana. YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen perusteltuun päätelmään, minkä jälkeen Terrafame hakee totetuttamiskelpoiseksi todetulle vaihtoehdolle ympäristölupaa.

Lisätietoa:

YVA-selostusvaiheen dokumentit

Ympäristövaikutusten arvioinnin selostusvaiheessa hankkeesta vastaava toteuttaa ohjelmavaiheen arvioinnit ja laatii niistä arviointiselostuksen.

Voit katsoa selostusvaiheen yleisötilaisuuden 19.8.2021 tallenteen tästä.

Seurantaryhmän tapaaminen

Seurantaryhmän tapaaminen järjestettiin 13.3.2019.

YVA-ohjelmavaiheen dokumentit

YVA-ohjelma on suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia YVA-menettelyn aikana arvioidaan ja miten arvioinnit tehdään. YVA-ohjelmassa esitetään muun muassa perustiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arviointimenetelmistä sekä arvio.