Julkaistu 29.03.2019 klo 10.03

Terrafame aloittaa vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamisen ympäristövaikutusten arvioinnin

Yhtiö on jättänyt 28.3.2019 vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman Kainuun ELY-keskukselle. Nyt käynnistyvässä ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan sakkojen poistamisesta, siirrosta ja loppusijoittamisesta syntyviä ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyn aikana sakkojen loppusijoittamiselle tai niiden hyödyntämiselle pyritään löytämään mahdollisimman hyvä ja toimiva vaihtoehto.

Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee sekä maapohjaisissa altaissa että ns. geotuubeissa vanhoja vesienkäsittelysakkoja, jotka ovat muodostuneet pääasiassa vuonna 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon jälkeen rakennettujen kenttäpuhdistamoiden toiminnassa. Terrafame teki heti toimintansa alussa päätöksen investoida keskusvedenpuhdistamoon. Vuoden 2017 alusta alkaen keskuspuhdistamo on korvannut vanhat eri puolilla teollisuusaluetta sijainneet vesienkäsittely-yksiköt ja vesienkäsittely on keskitetty keskusvedenpuhdistamolle, josta kertyvät vesienkäsittelysakat loppusijoitetaan kipsisakka-altaalle.

Varsinainen vaikutusten arviointi tehdään vuoden 2019 aikana. YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen perusteltuun päätelmään, minkä jälkeen Terrafame hakee totetuttamiskelpoiseksi todetulle vaihtoehdolle ympäristölupaa arviolta vuoden 2020 aikana.

 

YVA-ohjelma:

Vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen (pdf, 2,3 Mb)
Kainuun ELY-keskuksen kuulutus Terrafamen vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamisen YVA-ohjelmasta (29.3.2019)
YVA-ohjelmavaiheen avoin yleisötilaisuus tiistaina 9.4.2019 Break Sokos Hotel Vuokatissa (Kidekuja 2) klo 18.00. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Lisätietoja:

Kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (keskus), veli-matti.hilla(at)terrafame.fi

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Suunnittelemme nyt päätuotteemme, nikkeli-kobolttisulfidin, jalostusta sähköajoneuvojen akkuihin sopiviksi nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: