Tuotanto-YVA

Terrafamen kaivostoimintaa koskevassa tuotanto-YVAssa tarkasteltiin tuotannon jatkamista sekä kehittämistä yhtiön strategian mukaisesti. Lisäksi tarkasteltiin sulkemisvaihtoehtoa, jonka tueksi laadittiin päivitetty sulkemissuunnitelma.

YVA-selostusvaiheen dokumentit

Ympäristövaikutusten arvioinnin selostusvaiheessa hankkeesta vastaava toteuttaa ohjelmavaiheen arvioinnit ja laatii niistä arviointiselostuksen.

Tiedoston nimi
Tyyppi
Koko
pdf
1,69 MB
pdf
7,03 MB
pdf
5,89 MB

Seurantaryhmän tapaaminen

YVA-ohjelmavaiheen dokumentit

YVA-ohjelma on suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia YVA-menettelyn aikana arvioidaan ja miten arvioinnit tehdään. YVA-ohjelmassa esitetään muun muassa perustiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arviointimenetelmistä sekä arvio