Kolmisopen esiintymän hyödyntämisen ja kaivospiirin laajentamisen YVA-menettely

Terrafamen kaivospiirin alueella on kaksi todennettua malmiesiintymää: Kuusilampi, jossa sijaitsee yhtiön nykyinen avolouhos, sekä Kolmisoppi, jonka hyödyntämisen aloittamista suunnitellaan 2020-luvun loppupuolelle. Yhdessä nämä malmiesiintymät mahdollistavat kaivos- ja metallituotannon jatkumisen mahdollisesti jopa 50-60 vuotta. Jotta esiintymien täysimääräiselle hyödyntämiselle tarpeelliset uudet sivukivi- ja sekundäärialueet voidaan rakentaa, nykyistä kaivospiiriä suunnitellaan laajennettavan vastaavasti.

Terrafame on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) keväällä 2020 Kolmisopen malmiesiintymän hyödyntämiseen liittyvien toimintojen, Kolmisoppijärven vesistöjärjestelyjen sekä kaivospiirin laajentamisen vaikutusten arvioimiseksi. Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajentaminen muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jota on tarkoituksenmukaista tarkastella samassa arviointiprosessissa.

Varsinainen vaikutusten arviointi tehdään vuoden 2020 aikana. YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen perusteltuun päätelmään, minkä jälkeen Terrafame hakee toteuttamiskelpoiseksi todetulle vaihtoehdolle ympäristölupaa.

Tutustu keskeisimpiin YVA-menettelyn dokumentteihin alla.

Lisätietoa:

  • Yhteysviranomainen antoi perustellun päätelmän Kolmisopen YVA-selostuksesta (21.2.2022)
  • Ympäristölupaprosessi Kolmisopen esiintymän hyödyntämiseksi etenee – Kainuun ELY-keskus kuuluttanut hanketta koskevan YVA-selostuksen (20.7.2021)
  • Terrafame toimittanut Kolmisopen esiintymän hyödyntämistä ja kaivospiirin laajentamista koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman Kainuun ELY-keskukselle (7.4.2020)
  • Terrafame käynnistää YVA-menettelyn Kolmisopen malmiesiintymän hyödyntämiseksi sekä kaivospiirin laajentamiseksi vastaamaan tulevaisuuden tarpeita (30.1.2020)
  • YVA-menettelyn hankesivut ymparisto.fi-palvelussa

 

YVA-selostusvaiheen dokumentit

Ympäristövaikutusten arvioinnin selostusvaiheessa hankkeesta vastaava toteuttaa ohjelmavaiheen arvioinnit ja laatii niistä arviointiselostuksen.

Voit katsoa selostusvaiheen yleisötilaisuuden 25.8.2021 tallenteen tästä.

Tiedoston nimi
Tyyppi
Koko
pdf
5,99 MB
Liite 6 Havainnekuvat
4,10 MB, pdf
pdf
4,10 MB
pdf
15,19 MB
Liite 8 Melumallinnus
7,73 MB, pdf
pdf
7,73 MB
Liite 9 Pölymallinnus
5,73 MB, pdf
pdf
5,73 MB
pdf
2,04 MB
pdf
1,43 MB
Liitet 15 Luontoselvitys
12,78 MB, pdf
pdf
12,78 MB

Seurantaryhmän tapaaminen

YVA-ohjelmavaiheen dokumentit

YVA-ohjelma on suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia YVA-menettelyn aikana arvioidaan ja miten arvioinnit tehdään. YVA-ohjelmassa esitetään muun muassa perustiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arviointimenetelmistä sekä arvio

Voit katsoa ohjelmavaiheen yleisötilaisuuden 15.4.2020 tallenteen tästä.