Julkaistu 07.04.2020 klo 10.05

Terrafame toimittanut Kolmisopen esiintymän hyödyntämistä ja kaivospiirin laajentamista koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman Kainuun ELY-keskukselle

Terrafame on jättänyt Kolmisopen malmiesiintymän hyödyntämiseen liittyvien toimintojen, Kolmisoppijärven vesistöjärjestelyjen sekä kaivospiirin laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) Kainuun ELY-keskukselle 30.3.2020. Mielipiteiden esittämiseen ja lausuntojen antamiseen yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun ELY-keskukselle on varattu aikaa 7.4.-11.5.2020. Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus järjestetään sähköisesti 15.4.2020 klo 18-20. Sähköiseen yleisötilaisuuteen voi osallistua oheisen linkin kautta: terrafame.videosync.fi/2020-yva.

Varsinainen vaikutusten arviointi tehdään vuoden 2020 aikana, jonka tulokset esitetään vuoden lopussa julkaistavassa YVA-selostuksessa. YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen perusteltuun päätelmään, minkä jälkeen Terrafame hakee toteuttamiskelpoiseksi todetulle vaihtoehdolle ympäristölupaa arviolta vuoden 2021 alkupuolella.

YVA-ohjelma on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on saatavilla myös osoitteessa www.terrafame.fi > Ympäristö > Ympäristövaikutusten arviointi eli YVA.

Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää Terrafamen kaivosalueella sijaitseva Kolmisopen malmiesiintymä yhtiön kaivos- ja metallituotannossa. Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen yhdessä nykyisen käytössä olevan Kuusilammen esiintymän kanssa mahdollistaa Terrafamen toiminnan jatkamisen 2050-luvulle saakka nykyisillä todetuilla ja todennäköisillä malmivaroilla. Tämän lisäksi Kolmisopen ja Kuusilammen esiintymien mahdolliset mineraalivarannot voivat jatkaa kaivostoimintaa jopa 2080-luvulle. Jotta toiminta voi jatkua näin pitkään, ilman että sivukivi- tai bioliuotusalueita rakennetaan mineraaliesiintymän päälle vaarantaen esiintymän mahdollista tulevaa käyttöä, on nykyistä kaivospiiriä laajennettava.

 

Lisätietoja:

Kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (vaihde), veli-matti.hilla[at]terrafame.fi

Kolmisopen esiintymän hyödyntämisen ja kaivospiirin laajennuksen YVA-ohjelma (pdf, 7,5 Mt)

Kainuun ELY-keskuksen tiedote (7.4.2020)

Terrafame käynnistää YVA-menettelyn Kolmisopen malmiesiintymän hyödyntämiseksi sekä kaivospiirin laajentamiseksi vastaamaan tulevaisuuden tarpeita (30.1.2020)

 

Terrafame Oy on vuonna 2015 perustettu suomalainen monimetalliyhtiö, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Sotkamossa. Yhtiön bioliuotusta hyödyntävä tuotantoprosessi on ainutlaatuinen ja sen hiilijalanjälki selvästi perinteisiä nikkelin tuotantoteknologioita matalampi. Terrafame rakentaa parhaillaan yhtä maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista, jonka myötä yhtiö siirtyy jalostusketjussa eteenpäin metallipuolituotteiden valmistajasta sähköautojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuottajaksi. Vuonna 2019 Terrafamen liikevaihto oli 310 MEUR ja yhtiön teollisuusalueella työskenteli noin 1500 työntekijää, joista kumppaniyritysten osuus oli noin puolet. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: