Ve­sien­hal­lin­nan YVA

Terrafamen vesienhallinnan YVA-menettelyssä arvioitiin kerätyn tarkkailuaineiston sekä päivitettyjen virtaus- ja vedenlaatumallinnusten avulla kaivokselta johdettavien puhdistettujen vesien vaikutuksia Nuasjärveen erilaisilla kuormitusvaihtoehdoilla.

YVA-selostusvaiheen dokumentit

Ympäristövaikutusten arvioinnin selostusvaiheessa hankkeesta vastaava toteuttaa ohjelmavaiheen arvioinnit ja laatii niistä arviointiselostuksen.

Seurantaryhmän tapaaminen

YVA-ohjelmavaiheen dokumentit

YVA-ohjelma on suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia YVA-menettelyn aikana arvioidaan ja miten arvioinnit tehdään. YVA-ohjelmassa esitetään muun muassa perustiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arviointimenetelmistä sekä arvio