Ak­ku­ke­mi­kaa­li­tuo­tan­non YVA-me­net­te­ly

Terrafame suunnittelee aloittavansa akuissa hyödynnettävien nikkeli-ja kobolttisulfaattituotteiden valmistamisen tehdasalueellaan. Hankkeen taustalla on sähköajoneuvoissa käytettävien akkujen nopeasti kasvava kysyntä. Tehtaan tuotantokapasiteetti olisi noin 170 000 tonnia nikkelisulfaattia vuodessa ja noin 7 400 tonnia kobolttisulfaattia vuodessa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkoi huhtikuussa 2018 ja päättyi tammikuussa 2019.

YVA-selostusvaiheen dokumentit

Ympäristövaikutusten arvioinnin selostusvaiheessa hankkeesta vastaava toteuttaa ohjelmavaiheen arvioinnit ja laatii niistä arviointiselostuksen.

YVA-ohjelmavaiheen dokumentit

YVA-ohjelma on suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia YVA-menettelyn aikana arvioidaan ja miten arvioinnit tehdään. YVA-ohjelmassa esitetään muun muassa perustiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arviointimenetelmistä sekä arvio.