Julkaistu 09.05.2023 klo 08.52

Lähialueyhteistyöryhmä koolla toista kertaa

Toukokuisen iltapäivän keskusteluaiheet vaihtelivat ympäristöstä yhteistyökumppaneihin.

Terrafamen lähialueyhteistyöryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa vuosi sitten. Tapaamisten tavoitteena on keskustella Terrafamen keskeisimpien paikallisten sidosryhmien kanssa heitä kiinnostavista aiheista ja kertoa yhtiön ajankohtaisista asioista. Jatkossa teollisuusalueella tavataan yhteistyöryhmän jäseniä 1-2 kertaa vuodessa.

Lähialueyhteistyöryhmään on kutsuttu mukaan edustajat Kajaanin kaupungilta, Sotkamon ja Sonkajärven kunnista, Kainuun liitosta sekä yrittäjistä ja kauppakamarista, Terrafamen henkilöstöstä ja kumppaniyrityksistä, Tuhkakylän kyläyhdistyksestä ja Jormaskylän-Korholanmäen osakaskunnasta sekä Kainuun luonnonsuojelupiiristä. Lisäksi ryhmään on kutsuttu yksi ympäristöjuridiikkaan ja kaivosten vastuullisuuteen erikoistunut asiantuntija.

”Terrafamen vaikutukset niin ihmisiin, aluetalouteen kuin ympäristöön näkyvät vahvimmin Kainuussa ja osittain Pohjois-Savon puolella. Ryhmään on kutsuttu mukaan mahdollisimman monipuolinen edustus näiden alueiden toimijoista, asukkaista ja yhdistyksistä”, kertoo Terrafamen kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla.

Ryhmän toinen tapaaminen 2.5. alkoi Terrafamen kuulumisilla liittyen tuotantoon, talouteen, työturvallisuuteen ja ympäristöön unohtamatta lähitulevaisuuden suunnitelmia kuten kaivospiirin toisen esiintymän, Kolmisopen, hyödyntämistä ja uraanin talteenottoa. Terrafamelle vuosi 2022 oli talouden näkökulmalta ennätyksellinen ja alueella työskentelevät ovat tehneet esimerkillistä työtä työturvallisuuden kehittämiseksi. Alkuvuosi 2023 on jatkunut yhtä myönteisissä merkeissä.

Osallistujat halusivat tietää laajasti erilaisista aiheista kuten minkälaisille osaajille Terrafamella on tarvetta ja  miten alihankintayritys voi hakeutua Terrafamen kumppaniksi. Ympäristöasioissa kiinnostivat erityisesti Nuasjärven tilanne sekä sivukivialueen suotovesien laatu.

Tapaaminen päättyi kiertoajeluun teollisuusalueella.

Lähialueyhteistyöryhmään osallistuneilla oli yhteinen näkemys siitä, että toiminnalle on selkeä tarve. Hilla oli todella tyytyväinen tapaamiseen ja siihen, miten yhteistyöryhmän toiminta on alkanut muotoutumaan.

”Osallistujilla oli todella hyviä kysymyksiä, joita aivan kaikkia emme valitettavasti ehtineet tämän tapaamisen rajoissa perusteellisesti käsittelemään. Ryhmäläisiä kiinnosti talous- ja työllisyysvaikutusten ohella ympäristövaikutukset mm. toiminnassa syntyvä sivukivi ja sen käsittely sekä sulkemisrakenteet ja sulkemisen käytännön toteutus. Näille aiheille varaamme aikaa seuraavan tapaamiseen.”

Joko luit nämä:
Vuoden 2022 ympäristötarkkailun vuosiraportit saatavilla Terrafamen verkkosivuilla (paikallinen uutinen, julkaistu 11.4.2023)
Terrafamen Kolmisoppi-hanke etenee kaksivaiheisena (verkkouutinen, julkaistu 17.2.2023)
Kysymyksiä ja vastauksia uraanin talteenotosta

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2022 Terrafamen liikevaihto oli 584 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1500 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.

Liitteet ja linkit: