Takaisin uutisiin

Julkaistu 17.02.2023 klo 10.21

Terrafamen Kolmisoppi-hanke etenee kaksivaiheisena

Terrafamen kaivospiirin alueella on kaksi todennettua malmiesiintymää: Kuusilampi, jossa sijaitsee yhtiön nykyinen avolouhos, sekä Kolmisoppi, jonka hyödyntämisen aloittamista suunnitellaan 2020-luvun loppupuolelle. Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen edellyttää Kolmisoppi-järven osittaista kuivattamista.

Terrafame jätti kesäkuussa 2022 Kolmisopen hyödyntämistä ja kaivospiirin laajentamista koskevan lupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle (PSAVI). Kolmisoppi -hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu aiemmin ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA).

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut tänään 17.2.2023 päätöksen, jolla Kolmisoppi-hankkeen lupahakemus jätetään tutkimatta. PSAVI on perehtynyt jätettyyn lupahakemukseen ja todennut, ettei lupa-asia voi edetä hakemuksessa esitettyssä laajuudessa, joka sisältää louhintaa myös vesialueella. Keskeinen este lupahakemuksen käsittelylle kesäkuussa 2022 jätetyssä laajuudessa on, että hankkeen edellytämään vesienhoitosuunnitelman tavoitteista poikkeamiseen tarvittava menettely vaatii lakimuutoksen, joka on tällä hetkellä vasta valmisteluvaiheessa.

PSAVI on myös todennut, että kesällä 2022 jätetyssä hakemuksessa esitetyssä laajuudessa lupa-asia kytkeytyy olennaisesti yhtiön koko toimintaan ja siten myös valituksen alaiseen, vuonna 2022 myönnettyyn päälupaan. PSAVI toteaa päätöksessään, ettei päätös tutkimatta jättämisestä estä Terrafamea jättämästä Kolmisoppea koskevaa uutta lupahakemusta, vaikka lupa-asia ei alkuperäisessä laajuudessaan voikaan tässä vaiheessa edetä.

Terrafame on päättänyt muuttaa Kolmisoppi-hankkeen suunnitelmia siten, että hanke etenee kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa haetaan lupaa Kolmisopen maa-alueella olevan malmiesiintymän hyödyntämiseksi, louhinnan ajoittuessa vuosille 2028-2033. Toisessa vaiheessa haetaan lupaa louhoksen laajentamiselle myös vesialueelle, louhinnan ajoittuessa vuosille 2040-2050. Vuosina 2033-2040 louhinta tapahtuu nykyisessä Kuusilammen louhoksessa.

Ensimmäistä vaihetta koskeva lupahakemus jätetään Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle kevään 2023 aikana. Toisen vaiheen lupahakemus jätetään vuonna 2029 osana koko toimintaa koskevaa lupahakemusta. Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeamiselle haetaan lupaa poikkeamismenettelyä koskevan lakimuutoshankkeen valmistuttua arviolta vuonna 2024. 

”Kolmisopen hyödyntäminen mahdollistaa sähköautoissa tarvittavien akkukemikaalien tuotannon pitkälle tulevaisuuteen, joten hanke on Terrafamelle, Kainuulle ja koko Suomelle erittäin tärkeä. Terrafame on muokannut Kolmisopen hankesuunnitelmaa huomattavasti jo YVA vaiheessa ja löytänyt edelleen keinoja sopeutua luvituksesta aiheutuvaan viivästymiseen. Pidämme erittäin tärkeänä, että uuden suunnitelman mukainen hanke etenee luvituksen osalta suunitellusti”, toteaa Terrafamen kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla.

Euroopan suurimmat nikkelimalmivarat sijaitsevat Terrafamen kaivospiirillä Sotkamossa. Nikkelin lisäksi malmista otetaan talteen sinkkiä, kobolttia ja kuparia. Vuodesta 2021 alkaen nikkeli ja koboltti on jalostettu yhtiön omalla akkukemikaalitehtaalla sähköautojen akuissa käytettäviksi akkukemikaaleiksi.

Lisätietoja:

Kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (vaihde), veli-matti.hilla(at)terrafame.fi
Voit tutustua YVA-materiaaleihin Terrafamen nettisivuilla osoitteessa www.terrafame.fi > Naapureille > Ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA)

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonaan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2021 Terrafamen liikevaihto oli 378 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1500 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.

Liitteet ja linkit: