Julkaistu 11.04.2023 klo 15.27

Vuoden 2022 ympäristötarkkailun vuosiraportit saatavilla Terrafamen verkkosivuilla

Terrafamen ympäristötarkkailun vuosiraportit 2022 ovat valmistuneet ja ne ovat nyt saatavilla Terrafamen verkkosivuilta osoitteesta www.terrafame.fi > Naapureille > Ympäristötarkkailuraportit.

Tarkkailutulokset vastaavat pääosin aikaisempien vuosien tuloksia. Myönteistä on, että Kivijärven palautuminen on edelleen jatkunut, ja järvi toimii jo lähes normaalisti. Kivijärvessä on ennen vuotta 2012 johdettujen purkuvesien jäljiltä ollut kaksi kerrostunutta syvännealuetta, joiden pohjalla sulfaattipitoisuudet ovat olleet koholla.

Nuasjärven syvänteiden sähkönjohtavuus sekä sulfaatti- ja nikkelipitoisuudet olivat  talvikerrostuneisuuskaudella 2022 aiempaa korkeammalla tasolla. Vesi kuitenkin sekoittui täyskierron aikana järven pohjaa myöten, eikä pitoisuuksien kohoamisella ole ollut vaikutusta Nuasjärven virkistyskäyttöän.

Muutos Nuasjärven vedenlaadussa johtuu siitä, että Jormasjokisuussa sijaitsevalta Elementiksen Lahnaslammen kaivokselta on aloitettu puhdistettujen vesien johtaminen Nuasjärveen noin 10 vuoden tauaon jälkeen. Elementiksen vedet kulkeutuvat talvella samalle syvännealueelle kuin Terrafamen purkuputken vedet, joten tuloksissa näkyy kahden toimijan yhteisvaikutus.

Velvoitetarkkailussa tutkittiin jälleen myös kalojen metallipitoisuuksia. Kalojen metallipitoisuudet olivat elohopea mukaan lukien normaalilla tasolla kaikissa tutkittuissa  vesistöissä eli Jormasjärvessä, Laakajärvessä ja Nuasjärvessä. Kyseisten järvien kalaa voi käyttää ravintona vastaavasti kuten minkä tahansa muun suomalaisen järven kalaa noudattaen yleisiä järvikalan syöntiohjeita.  

Terrafame julkaisee toukokuussa jälleen vesistökatsauksen, jossa kerrotaan tarkemmin Nuasjärven sekä muiden vesistöjen tilasta. Katsaus jaetaan kainuulaisten lehtien mukana myös kotitalouksiin, ja se on luettavissa myös Terrafamen nettisivuilla osoitteessa www.terrafame.fi > Naapureille > Julkaisut.

Ympäristötarkkailun perusteella todennetaan ympäristöluvan ehtojen toteutuminen

Terrafamen velvoitetarkkailu perustuu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämään ympäristölupaan ja tarkkailua tehdään Kainuun ELY-keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti.

Terrafame sai kesällä 2022 uuden koko toimintaa koskevan ympäristöluvan, jonka vuoksi tarkkailuohjelmaa on päivitetty ja uusi ohjelma odottaa tällä hetkellä ELY-keskuksen hyväksyntää. Vuoden 2022 tarkkailu toteutettiin vanhan tarkkailuohjelman mukaisesti. 

Velvoitetarkkailun toteutuksesta vastaa ulkopuolinen ympäristökonsultti, joka käyttää näytteenotossa henkilösertifioituja näytteenottajia sekä näytteiden määritykseen akkreditoitua ympäristölaboratoriota. Ympäristökonsultti toimittaa tarkkailutulokset niiden valmistuttua Terrafamelle ja ELY-keskukselle sekä muille viranomaisille ja sidosryhmille.

Lisätietoja:

Veli-Matti Hilla, kestävän kehityksen johtaja, Terrafame Oy, veli-matti.hilla[at]terrafame.fi, p. 020 7130 800 (vaihde)

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2022 Terrafamen liikevaihto oli 584 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1 500 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.

Liitteet ja linkit: