Julkaistu 16.05.2018 klo 16.37

Ympäristötarkkailun vuosituloksia nyt nähtävillä

Terrafame on julkaissut verkkosivustollaan lähes kaikki osat vuoden 2017 ympäristötarkkailuraportistaan. Kokonaisuudessaan useista alaraporteista koostuva raportti julkaistaan vuosittain kevät–kesällä.

Viime vuoden tarkkailuraportista on tulossa 11-osainen, ja eri osat tarjoavat runsaasti yksityiskohtaista luettavaa. Vesi- ja ilmapäästötarkkailun lisäksi raportti kattaa mm. pohjaveden, pintaveden, piilevien, sedimentin sekä kalataloudellisen tarkkailun. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat pölylaskeuman ja jätejakeiden tarkkailut.

Kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla toteaa, että tulokset vastasivat odotuksia myös Nuasjärven osalta, jota Terrafame käyttää pääasiallisena puhdistetun veden purkureittinä.

”Seuraamme Nuasjärven toimintaa aktiivisesti, sillä järven hyvä tila on meille erityisen tärkeä asia. Vuoden 2017 tarkkailutulokset osoittavat, ettei viitteitä pysyvästä kerrostuneisuudesta ole. Myös järviveden metallipitoisuudet ovat odotusten mukaisesti alhaisia. Tulosten perusteella Nuasjärvi sopii edelleen hyvin virkistyskäyttöön”, sanoo Hilla.

Terrafamen toiminnan tarkkailusta ja sen raportoinnista huolehtii ulkopuolinen konsulttiyhtiö, joka käyttää näytteenotossa henkilösertifioituja näytteenottajia sekä näytteiden määritykseen akkreditoitua ympäristölaboratoriota. Tarkkailuohjelma on vaikutusalueen ELY-keskusten hyväksymä.

 

Lisätietoa:

Terrafamen vuoden 2017 ympäristötarkkailuraportti
Ympäristöasiat vuoden 2017 vuosikertomuksessa

 


Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: