Ympäristötarkkailuraportit

Ympäristötarkkailuraportit

Terrafame julkaisee vuosittain moniosaisen ympäristöraportin. Tuomme raportin osia verkkosivustollemme keväästä lähtien sitä mukaa, kun niitä valmistuu. Vuosiraportin lisäksi julkaisemme myös pintavesiraportit neljännesvuosittain sekä muita aineistoja ja selvityksiä sovitusti.

 

Vuoden 2019 ympäristötarkkailuraportit

Tutustu Terrafamen vuoden 2019 ympäristötarkkailuraportteihin (pdf). Tiedostoja lisätään saataville kevään aikana.

Osa II: Käyttötarkkailun tulokset (819 kt)

Osa III: Vesipäästöjen tarkkailu (4,7 Mb)

Osa IV: Ilmapäästötarkkailujen yhteenveto (2,4 Mb)

Osa V: Pintavesien tarkkailu (8,5 Mb)

Osa VI: Piilevämääritykset (443 kt)

Osa VIII: Pohjavedet (12,0 Mb)
Korjattu kuvaviitteiden muotoiluvirheitä ensijulkaisun jälkeen.

Osa IX: Pölylaskeumatarkkailu (20,3 Mb)

Osa X: Jätejakeiden tarkkailu (1,8 Mb)

 

Vuoden 2018 ympäristötarkkailuraportit

Tutustu Terrafamen vuoden 2018 ympäristötarkkailuraportteihin (pdf).

Osa I: Yhteenveto (849 kt)

Osa II: Käyttötarkkailun tulokset (573 kt)

Osa III: Vesipäästöjen tarkkailu (2,6 Mb)

Osa IV: Ilmapäästötarkkailujen yhteenveto (1,4 Mb)

Osa V: Pintavesien laadun tarkkailu (25,4 Mb)

Osa VI: Pintavesien biologinen tarkkailu (32,1 Mb)

Osa VII: Biologinen tarkkailu maa-alueilla ja suunnitellun sekundääriliuotusalueen luontoselvitykset (3,5 Mb)

Osa VIII: Kalataloudellinen tarkkailu (18,7 Mb)

Osa IX: Pohjavedet (11,9 Mb)

Osa X: Pölylaskeumatarkkailu (36,6 Mb)

Osa XI: Jätejakeiden tarkkailu (10,7 Mb)

Osa XII: Ympäristömelumittaukset (3,5 Mb)

 

Vuoden 2017 ympäristötarkkailuraportti

Tutustu Terrafamen vuoden 2017 ympäristötarkkailuraporttiin (pdf).

Osa I: Yhteenveto

Osa II: Käyttötarkkailun tulokset

Osa III: Vesipäästöjen tarkkailu

Osa IV: Ilmapäästötarkkailujen yhteenveto

Osa V: Pintavesien tarkkailu
Korjattu liitteen 2 taulukon virhe ensijulkaisun jälkeen.

Osa VI: Pintavesien biologinen tarkkailu – Piilevät

Osa VII: Kalataloudellinen tarkkailu

Osa VIII: Pohjavedet

Osa IX: Pölylaskeumatarkkailu

Osa X: Jätejakeiden tarkkailu

Osa XI: Sedimentin laatu

 

Vuoden 2016 ympäristötarkkailuraportti

Terrafamen vuoden 2016 ympäristötarkkailuraportin osat (pdf).

Ilmapäästötarkkailujen yhteenvetoraportti

Osa I: Yhteenveto

Osa II: Käyttötarkkailun tulokset

Osa III: Vesipäästöjen tarkkailu

Osa IV: Kasviplanktonin tarkkailu

Osa V: Pintavesien tarkkailu

Osa VI: Pohjaeläintarkkailu

Osa VII: Kalataloustarkkailu

Osa VIII: Pohjavesien tarkkailu

Osa IX: Pölylaskeumatarkkailu

Osa X: Jätejakeiden tarkkailu

 

Vuoden 2015 ympäristötarkkailuraportti

Terrafamen vuoden 2015 ympäristötarkkailuraportin osat (pdf).

Käyttötarkkailun tulokset

Ympäristömelumittaukset syys-lokakuu 2015

Ilmapäästötarkkailujen yhteenvetoraportti

Osa I: Yhteenveto

Osa III: Vesipäästöjen tarkkailu

Osa V: Pintavesien laatu

Osa VI: Kasviplankton

Osa VI: Pohjaeläintarkkailu sekä Nuasjärven pohjaeläimistöselvitys

Osa VI: Vesikasvillisuuden linjaseurannat

Osa VI: Vesisammalten metallipitoisuudet

Osa VI: Alapuolisten virtavesien vesisammalten metallipitoisuudet

Osa VI: Piilevät

Osa VII: Sedimentin laatu

Osa VIII: Kalataloudellinen tarkkailu

Osa IX: Pohjavesien tarkkailu

Osa X: Pölylaskeumatarkkailu

Osa XI: Jätejakeiden tarkkailu

 

Pintavesien tarkkailun neljännesvuosiraportit

Pintavesien tarkkailuraportti 2020 – Q2 (pdf, 6,6 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2020 – Q1 (pdf, 7,9 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2019 – Q3 (pdf, 7,8 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2019 – Q2 (pdf, 7,7 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2019 – Q1 (pdf, 41,6 Mt)

Pintavesien tarkkailuraportti 2018 – Q1

Pintavesien tarkkailuraportti 2017 – Q3

Pintavesien tarkkailuraportti 2017 – Q2

Pintavesien tarkkailuraportti 2017 – Q1

Pintavesien tarkkailuraportti 2016 – Q3

Pintavesien tarkkailuraportti 2016 – Q2

Pintavesien tarkkailuraportti 2016 – Q1

 

Muut aineistot ja selvitykset

Tarkkailuohjelma (pdf, 222 Mt)

Pohjavesiselvitys 2017

Jätehuoltosuunnitelma 2017

Viljelymaiden ja -kasvien haitta-aineselvitys 2017