Ympäristötarkkailuraportit

Ympäristötarkkailuraportit

Terrafame julkaisee vuosittain moniosaisen ympäristöraportin. Tuomme raportin osia verkkosivustollemme keväästä lähtien sitä mukaa, kun niitä valmistuu. Vuosiraportin lisäksi julkaisemme myös pintavesiraportit neljännesvuosittain sekä muita aineistoja ja selvityksiä sovitusti.

 

Vuoden 2017 ympäristötarkkailuraportti

Tutustu Terrafamen vuoden 2017 ympäristötarkkailuraporttiin (pdf).

Osa I: Yhteenveto

Osa II: Käyttötarkkailun tulokset

Osa III: Vesipäästöjen tarkkailu

Osa IV: Ilmapäästötarkkailujen yhteenveto

Osa V: Pintavesien tarkkailu
Korjattu liitteen 2 taulukon virhe ensijulkaisun jälkeen.

Osa VI: Pintavesien biologinen tarkkailu – Piilevät

Osa VII: Kalataloudellinen tarkkailu

Osa VIII: Pohjavedet

Osa IX: Pölylaskeumatarkkailu

Osa X: Jätejakeiden tarkkailu

Osa XI: Sedimentin laatu

 

Vuoden 2016 ympäristötarkkailuraportti

Terrafamen vuoden 2016 ympäristötarkkailuraportin osat (pdf).

Ilmapäästötarkkailujen yhteenvetoraportti

Osa I: Yhteenveto

Osa II: Käyttötarkkailun tulokset

Osa III: Vesipäästöjen tarkkailu

Osa IV: Kasviplanktonin tarkkailu

Osa V: Pintavesien tarkkailu

Osa VI: Pohjaeläintarkkailu

Osa VII: Kalataloustarkkailu

Osa VIII: Pohjavesien tarkkailu

Osa IX: Pölylaskeumatarkkailu

Osa X: Jätejakeiden tarkkailu

 

Vuoden 2015 ympäristötarkkailuraportti

Terrafamen vuoden 2015 ympäristötarkkailuraportin osat (pdf).

Käyttötarkkailun tulokset

Ympäristömelumittaukset syys-lokakuu 2015

Ilmapäästötarkkailujen yhteenvetoraportti

Osa I: Yhteenveto

Osa III: Vesipäästöjen tarkkailu

Osa V: Pintavesien laatu

Osa VI: Kasviplankton

Osa VI: Pohjaeläintarkkailu sekä Nuasjärven pohjaeläimistöselvitys

Osa VI: Vesikasvillisuuden linjaseurannat

Osa VI: Vesisammalten metallipitoisuudet

Osa VI: Alapuolisten virtavesien vesisammalten metallipitoisuudet

Osa VI: Piilevät

Osa VII: Sedimentin laatu

Osa VIII: Kalataloudellinen tarkkailu

Osa IX: Pohjavesien tarkkailu

Osa X: Pölylaskeumatarkkailu

Osa XI: Jätejakeiden tarkkailu

 

Pintavesien tarkkailun neljännesvuosiraportit

Kaivoksen pintavesien tarkkailu 2018 – Q1

Kaivoksen pintavesien tarkkailu 2017 – Q3

Kaivoksen pintavesien tarkkailu 2017 – Q2

Kaivoksen pintavesien tarkkailu 2017 – Q1

Kaivoksen pintavesien tarkkailu 2016 – Q3

Kaivoksen pintavesien tarkkailu 2016 – Q2

Kaivoksen pintavesien tarkkailu 2016 – Q1

 

Muut aineistot ja selvitykset

Pohjavesiselvitys 2017

Jätehuoltosuunnitelma 2017

Viljelymaiden ja -kasvien haitta-aineselvitys 2017