Extracting innovation

Kehitämme metalliteollisuuden kustannustehokkuutta uusilla toimintatavoilla. Lue lisää Lue lisää

Nikkelituotteemme

sisältää ~50 % nikkeliä

Lue lisää

Sinkkituotteemme

sisältää ~60 % sinkkiä

Lue lisää

Ruostumattoman teräksen ja akkujen kasvava kysyntä haastaa metalliteollisuuden

Lisätietoa uraanin talteenottohankkeesta

Lue lisää

Kuparin tuotteistaminen alkaa

Lue lisää

Uutta yksityistä rahoitusta

Lue lisää