Julkaistu 22.07.2022 klo 09.00

Terrafamen tammi-kesäkuun 2022 liikevaihto kasvoi selvästi - akkukemikaalien osuus 39 %

Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen ellei toisin ilmoiteta.

Huhti–kesäkuu 2022 lyhyesti:

 • Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 53,4 (0) miljoonaa euroa, mikä on noin 40 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi verrattuna vuoden 2022 ensimmäiseen vuosineljännekseen (46,5), vaikka akkukemikaalitehtaan suunniteltu seisokki pienensi tuotantomääriä toisella vuosineljänneksellä.
 • Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 78,8 (91,6) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto yhteensä oli 132,2 (91,6) miljoonaa euroa, mikä on 44,3 prosenttia vertailukautta enemmän.
 • Käyttökate yhteensä nousi 32,4 (6,7) miljoonaan euroon, mikä on 24,5 (7,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketulos yhteensä oli 17,9 (-3,6) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta(2 oli 16,4 (-18,4) miljoonaa euroa.

Tammi–kesäkuu 2022 lyhyesti:

 • Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 99,9 (0) miljoonaa euroa, mikä on noin 39 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo etenee.
 •  Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 159,4 (185,0) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto yhteensä oli 259,2 (185,0) miljoonaa euroa, mikä on 40,1 prosenttia vertailukautta enemmän. Akkukemikaaliliiketoiminnan ylösajo ja metallien hintojen nousu kasvattivat liikevaihtoa, vaikka hintasuojaukset vaimensivat erityisesti voimakkaasti nousseen nikkelin hinnan suoraa vaikutusta liikevaihtoon.
 •  Käyttökate yhteensä nousi 60,1 (16,3) miljoonaan euroon, mikä on 23,2 (8,8) prosenttia liikevaihdosta. Vahva liikevaihto kompensoi osaltaan tarveaineiden nousseiden hintojen vaikutusta käyttökatteeseen.
 • Liiketulos yhteensä oli 31,4 (-4,3) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta(2 oli -7,3 (-44,4) miljoonaa euroa.
 • Teollisuusalueen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 7,9 (8,7). Työ turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi jatkuu.

Taloudelliset tunnusluvut

2022
Q2

2021
Q2

Muutos,
%

2022
H1

2021
H1

Muutos,
%

2021

Liikevaihto, M€

132,2

91,6

44,3 %

259,2

185,0

40,1 %

378,4

Akkukemikaaliliiketoiminta

53,4

-

-

99,9

-

-

27,1

Metallipuolituoteliiketoiminta

78,8

91,6

-14,0 %

159,4

185,0

-13,9 %

351,3

Käyttökate, M€(1

32,4

6,7

383,1 %

60,1

16,3

268,5 %

-48,8

Käyttökate, M€ ilman kertaluonteisia eriä

32,4

6,7

383,1 %

60,1

16,3

268,5 %

24,2

Liiketulos, M€(1

17,9

-3,6

n.a.

31,4

-4,3

n.a.

-95,3

Liiketulos, M€ ilman kertaluonteisia eriä

17,9

-3,6

n.a.

31,4

-4,3

n.a.

-22,4

Keskeneräinen tuotanto, M€

220,3

195,0

13,0 %

220,3

195,0

13,0 %

204,0

Liiketoiminnan vapaa kassavirta, M€(2

16,4

-18,4

n.a.

-7,3

-44,4

n.a.

-43,2

Kokonaisinvestoinnit, M€

21,6

38,0

-43,1 %

39,3

70,7

-44,4 %

117,9

Ylläpitoinvestoinnit, M€

18,8

17,8

5,6 %

31,2

28,2

10,5 %

60,3

Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun, M€

2,8

20,2

-86,1 %

8,1

42,5

-80,9 %

57,6

Oma pääoma, M€

416,4

476,3

-12,6 %

416,4

476,3

-12,6 %

384,8

Taseen loppusumma, M€

1 018,5

946,0

7,7 %

1 018,5

946,0

7,7 %

1 006,7

Oma henkilöstö, aktiiviset

869

957

-9,2 %

869

957

-9,2 %

858,0

Kumppaniyritysten henkilöstö, FTE

653

1 001

-34,8 %

653

1 001

-34,8 %

883

Tapaturmataajuus yhteensä, 12 kk LTIFR1

7,9

8,7

-9,2 %

7,9

8,7

-9,2 %

8,9

Oma henkilöstö

6,3

4,9

28,6 %

6,3

4,9

28,6 %

5,5

Kumppaniyritysten henkilöstö

9,5

11,1

-14,4 %

9,5

11,1

-14,4 %

11,8

1) Ympäristövarauksen korotus heikensi Q4/2021 käyttökatetta ja liiketulosta 72,9 miljoonalla eurolla.

2) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos – Ylläpitoinvestoinnit

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Sähköautojen kysynnän kasvun taustalla olevat ajurit ovat pysyneet vahvoina kevään epävarmasta geopolittisesta tilanteesta huolimatta. Tammi–toukokuussa 2022 maailmassa myytiin lähes 3,2 (2,1) miljoonaa sähköautoa, mikä on noin 57 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2021.

Maaliskuun alussa Ukrainan sodan aiheuttamat spekulaatiot nostivat nikkelin hinnan hetkellisesti epänormaalille tasolle. Hinnat ovat sen jälkeen palautuneet vuoden 2021 lopun tasolle. Nikkelin keskimääräinen markkinahinta tammi-kesäkuussa 2022 oli 27380 (17 466) USD/t, mikä on 57 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2021 vastaavana ajankohtana. Myös akkuihin käytettävän nikkelisulfaatin hinta oli tammi-kesäkuussa selkeästi vuoden 2021 vastaavaa ajanjaksoa korkeammalla tasolla, vaikka nikkelisulfaatin SPOT-hintojen määritys (SPOT China) ei ole maaliskuun jälkeen ollut kytköksissä LME-hintaan.

Terrafamen liikevaihto kasvoi katsauskaudella selvästi, vaikka hintasuojaukset vaimensivat erityisesti voimakkaasti nousseen nikkelin hinnan suoraa vaikutusta liikevaihtoon. Akkukemikaaliliiketoiminnan tammi-kesäkuun liikevaihto oli 99,9 (0) miljoonaa euroa, mikä oli noin 39 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä verrattuna vuoden 2022 ensimmäiseen vuosineljännekseen, vaikka akkukemikaalitehtaan suunniteltu seisokki, jossa tehtiin tarvittavia muutos- ja kunnossapitotöitä, pienensi tuotantomääriä toisella vuosineljänneksellä. Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 159,4 (185,0) miljoonaa euroa. Hyvin sujuneen perustuotannon sekä vertailukautta korkeampien metallien hintojen ansiosta liikevaihto yhteensä nousi 259,2 (185,0) miljoonaan euroon, mikä on 40,1 prosenttia vertailukautta enemmän.

Terrafame teki Ukrainan sodan alettua päätöksen siirtää hankinnat pois Venäjältä. Hankintojen siirtäminen vaihtoehtoisiin lähteisiin ja yleinen hintojen nousu ovat nostaneet  hankintakustannuksia, mikä vaikutti negatiivisesti yhtiön käyttökatteeseen katsauskaudella. Vahva liikevaihto kuitenkin kompensoi tuotantokustannusten nousua ja käyttökate nousi 60,1 (16,3) miljoonaan euroon, mikä on 23,2 (8,8) prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2021 vastaavan ajanjakson aikana käyttökatetta painoivat akkukemikaalitehtaan ylösajon valmisteluun liittyvät käyttökustannukset.

Terrafamen liiketoiminnan kehittämisen kannalta merkittävää oli Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsauskaudella antama päätös yhtiön koko toimintaa koskevasta ympäristö- ja vesitalousluvasta eli niin sanotusta pääluvasta. Lupaprosessi oli poikkeuksellisen pitkä, Terrafame jätti lupahakemuksen aluehallintovirastolle elokuussa 2017, mutta olemme tyytyväisiä, että pitkään odotettu päätös pääluvasta on nyt saatu. Jätimme katsauskaudella myös lupahakemuksen toiminnan laajentamisesta Terrafamen kaivospiirillä sijaitsevalle Kolmisopin esiintymälle, jonka hyödyntäminen mahdollistaisi sähköautoissa tarvittavien akkukemikaalien tuotannon Terrafamen teollisuusalueella pitkälle tulevaisuuteen.

Turvallisuus on yksi Terrafamen perusarvoista ja jatkuva turvallisuuskulttuurin kehittäminen on ollut tärkeimpiä painopistealueita yhtiön aloitushetkestä alkaen. Teollisuusalueen yhteenlaskettu 12-kk:n tapaturmataajuus oli kesäkuun lopussa 7,9 (8,7). Tapaturmataajuus laski maaliskuun lopun tilanteesta (9,7) mutta tavoitteena on päästä vielä paremmalle tasolle. Tavoitteellinen työmme turvallisuuskulttuurin parantamiseksi teollisuusalueellamme jatkuu.”

Markkinaympäristö

Sähköauto- ja akkumarkkinat

Sähköautojen globaali myynti on jatkunut vahvana. Vuoden 2022 tammi–toukokuussa maailmassa myytiin lähes 3,2 (2,1) miljoonaa sähköautoa, mikä on noin 57 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2021.

Kiinassa myytiin tammi-toukokuussa yhteensä noin 1,8 (0,9) miljoonaa sähköhenkilöautoa sekä kevyttä hyötyajoneuvoa, mikä vastaa noin 55 prosenttia maailmanlaajuisesta myynnistä. Myynti kaksinkertaistui verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021.  Sähköautojen myynti oli vahvaa myös USAssa ja Kanadassa, joiden yhteenlaskettu sähköhenkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen myynti kasvoi yli 30 prosenttia. Euroopassa näiden ajoneuvoluokkien myynti kasvoi 15 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021.

Toukokuussa 2022 kaikki ajoneuvoluokat mukaan lukien sähköautojen akkujen myyntipainotettu keskikoko oli 45,8 kWh (44,2 kWh). NCM 811 -akkujen, joissa nikkelin osuus on suuri, markkinaosuus kasvoi vuoden 2021 toukokuun 12 prosentista vuoden 2022 toukokuun 18 prosenttiin. NCM 622 -akkujen markkinaosuus oli 24 prosenttia toukokuussa 2022, kun se vuoden 2021 toukokuussa oli 27 prosenttia ja NCM 712 -akkujen vastaavat markkinaosuudet 7 ja 9 prosenttia.

Nikkelimarkkina

Nikkelin hinta Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME) oli tammi-kesäkuussa 2022 selvästi korkeammalla tasolla kuin vuoden 2021 vertailujaksoilla. Maaliskuun alussa Venäjän sodan aiheuttamat spekulaatiot nostivat nikkelin hinnan hetkellisesti epänormaalille tasolle. Nikkelin hintakehitys alkoi korjautua sen jälkeen, kun Lontoon metallipörssi oli käyttänyt poikkeuksellisia keinoja kaupankäynnin rajoittamiseksi (Disruption Event), mutta nikkelin keskihinta nousi toisella vuosineljänneksellä edelleen vuoden 2022 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Myös akkuihin käytettävän nikkelisulfaatin hinta oli tammi-kesäkuussa selkeästi vuoden 2021 vastaavaa ajanjaksoa korkeammalla tasolla, vaikka nikkelisulfaatin SPOT-hinnan määritys (SPOT China) ei ole maaliskuun jälkeen ollut kytköksissä LME-hintaan.

Nikkelin keskimääräinen markkinahinta tammi-kesäkuussa 2022 oli 27 380 (17 466) USD/t, mikä on 57 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2021 vastaavana ajankohtana. Nikkelin keskimääräinen markkinahinta vuoden 2022 toisella neljänneksellä oli 28 940 (17 359) USD/t, mikä on 67 prosenttia korkeampi  kuin vertailukaudella, ja 10 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä (26 309).

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat kesäkuun 2022 lopussa 68 448 tonnia, mikä on merkittävästi matalampi verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan (237 604). Nikkelivarastot ovat olleet voimakkaassa laskussa vuoden 2021 toiselta vuosineljännekseltä alkaen. Varastotasojen lasku alkoi tasaantua vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä, mutta katsauskauden lopun varastot laskivat kuitenkin vielä vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen lopun tilanteeseen (80 947) verrattuna. Tammi-kesäkuun 2022 lopun varastotaso vastaa reilun viikon (4) kysyntää.

Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 259,2 (185,0) miljoonaa euroa, mikä on 40,1 prosenttia vertailukautta enemmän. Akkukemikaaliliiketoiminnan ylösajo ja metallien hintojen nousu kasvattivat liikevaihtoa, vaikka hintasuojaukset vaimensivat varsinkin voimakkaasti nousseen nikkelin hinnan suoraa vaikutusta liikevaihtoon. Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 99,9 (0) miljoonaa euroa, mikä on noin 39 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo etenee. Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 159,4 (185,0) miljoonaa euroa.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 132,2 (91,6) miljoonaa euroa, mikä on 44,3 prosenttia vertailukautta enemmän. Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 53,4 (0) miljoonaa euroa, mikä on noin 40 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi verrattuna vuoden 2022 ensimmäiseen vuosineljännekseen (46,5), vaikka akkukemikaalitehtaan suunniteltu seisokki, jossa tehtiin tarvittavia muutos- sekä suunniteltuja kunnossapidon töitä, pienensi tuotantomääriä toisella vuosineljänneksellä. Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 78,8 (185,0) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuun käyttökate nousi 60,1 (16,3) miljoonaan euroon, mikä on 23,2 (8,8) prosenttia liikevaihdosta. Vahva liikevaihto kompensoi osaltaan tarveaineiden nousseiden hintojen vaikutusta käyttökatteeseen.

Toisella vuosineljänneksellä käyttökate oli 32,4 (6,7) miljoonaa euroa, mikä on 24,5 (7,3) prosenttia liikevaihdosta.

Tammi-kesäkuun liiketulos oli 31,4 (-4,3) miljoonaa euroa ja liiketoiminnan vapaa kassavirta* -7,3 (-44,4) miljoonaa euroa.

Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 17,9 (-3,6) miljoonaa euroa ja liiketoiminnan vapaa kassavirta* 16,4 (-18,4) miljoonaa euroa.

Terrafame toteutti ensimmäisellä vuosineljänneksellä kustannussäästöohjelman, jonka tuloksena toteutettiin noin 10 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Säästöistä noin 3,5 miljoonan euroa koostuu henkilöstövähennyksistä ja noin 6,5 miljoonan euron säästöt syntyvät mm. ostopalveluiden vähentämisestä ja kehittämisestä.

*) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit

Investoinnit

Tammi-kesäkuussa investointeihin käytettiin yhteensä 39,3 (70,7) miljoonaa euroa. Tästä summasta tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen käytettiin 8,1 (42,5) miljoonaa euroa ja ylläpitoinvestointeihin 31,2 (28,2) miljoonaa euroa.

Investoinnit, miljoonaa euroa 

H1 2022

H1 20201

Muutos-%

2021

Ylläpitoinvestoinnit 

31,2

28,2

10,5

60,3

Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun 

8,1

42,5

-80,9

57,6

Investoinnit yhteensä

39,3

70,7

-44,4

117,9

Tärkeimmät investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun liittyivät akkukemikaalitehtaan viimeistelyyn ja pullonkaulojen poistoon, sekä Kolmisopen malmion hyödyntämiseen liittyviin valmistelutöihin.

Tuotannon ylläpitoinvestoinnit koostuivat pääosin Kuusilammen louhoksen seuraavien lohkojen hyödyntämiseen liittyvistä valmistelevista töistä. Muita merkittävimpiä investointikohteita olivat sivukivialueen uuden lohkon rakennustöiden aloittaminen, sekundäärikasa-alueen kuljetinmuutokset, sekä uusien sekundäärilohkojen 5-6 valmistelevat työt.

Rahoitusjärjestelyt

Syyskuussa 2021 kansainvälisen pankin kanssa allekirjoitetusta 90 miljoonan dollarin vakuudettomasta rahoitusjärjestelystä oli kesäkuun 2022 lopussa käyttämättä 24 miljoonaa dollaria. Järjestely on nelivuotinen ja sille on sovittu 12 kuukauden lyhennysvapaa jakso. Järjestelyllä rahoitetaan akkukemikaalien tuotannon ja myynnin kasvusta johtuvaa käyttöpääomatarvetta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi 20.6.2022 päätöksen Terrafamen koko toimintaa koskevasta ympäristö- ja vesitalousluvasta eli niin sanotusta pääluvasta. Uudessa luvassa sulkemista varten asetettava ympäristövakuus nousi 138 miljoonasta eurosta 324 miljoonaan euroon. Yhtiöllä on kansainvälisen vakuuttajasyndikaatin kanssa järjestelty 161 miljoonan euron vakuus. Järjestelyt vakuuden nostamiseksi pääluvan edellyttämälle tasolle on aloitettu.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Terrafamella on yksi osakelaji. Kesäkuun 2022 lopussa yhtiöllä oli 4 993 498 osaketta, osakepääomaa 2,0 miljoona euroa ja omaa pääomaa 416,4 (476,3) miljoonaa euroa. 

Suomen Malmijalostus Oy (’Finnish Minerals Group’, ’FMG’) omisti 30.6.2022 Terrafamesta 67,1 %, Galena-rahastot 31,1 % ja Sampo Oyj 1,9 %.

Suomen Malmijalostuksen omistusosuus voi tulevaisuudessa laskea alimmillaan 50,1 prosenttiin, jos Trafigura, Galena ja Sampo käyttävät optio-oikeutensa ja lainojen korot maksetaan osakkeina. Tällöin Galenan ja Trafiguran omistusosuus olisi noin 45,0 prosenttia ja Sammon noin 5,0 prosenttia. 

Hallinnointi

Terrafamen yhtiökokous pidettiin 17.3.2022. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen, päätti hallituksen esityksen mukaisesti tuloksen käsittelystä sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän (7) ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lauri Ratia, Matti Hietanen, Tuomo Mäkelä, Jesus Fernandez, Emmanuel Henry, Riitta Mynttinen ja Jyrki Vainionpää. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Ratia ja varapuheenjohtajaksi Matti Hietanen.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 72 000 euroa. Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 36 000 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa, joka perustuu kokousosallistumiseen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen.

Henkilöstö ja kumppaniverkosto

Terrafamen teollisuusalueella työskenteli tammi-kesäkuussa säännöllisesti noin 1 500 henkilöä. Terrafamen palveluksessa oli katsauskaudella 869 (957) henkilöä. Terrafame toteutti ensimmäisellä vuosineljänneksellä kustannussäästöohjelman, jonka osana toteutettiin muutosneuvottelut tuotannollisin ja taloudellisin syin 17.1.-28.2.2022. Muutosneuvottelujen lopputuloksena henkilötyövuosia vähennettiin 65, joista irtisanomalla 42.

Terrafame järjesti vuosina 2019-2022 yhteistyössä Kainuun ammattiopiston ja Oulun seudun ammattiopiston kanssa prosessiteollisuuden ammattitutkintoon johtavan kaksivuotisen oppisopimuskoulutuksen, joka toteutettiin kolmessa ryhmässä. Viimeinen ryhmä, 23 opiskelijaa, valmistui huhtikuussa. Yhteensä oppisopimuskoulutuksesta valmistui 67 henkilöä, joista valtaosa työllistyi tutkinnon saatuaan Terrafamelle.

Kesätyöntekijät sekä oppilaitosten kautta tulevat harjoittelijat ja lopputyöntekijät ovat vakituisen henkilöstön rinnalla tärkeä ryhmä. Kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita tulee laajalta alueelta ja sitä kautta myös yleinen tietoisuus yrityksen toiminnasta lisääntyy. Kesällä 2022 Terrafame työllistää yhteensä 90 kesätyöntekijää.

Teollisuusalueella työskenteli katsauskaudella keskimäärin 653 (1 001) urakoitsijoiden ja alihankkijoiden palveluksessa olevaa henkilöä (kokoaikaisiksi muutettuna, FTE). Ulkopuolisen henkilöstön määrän pieneneminen verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021 johtuu erityisesti akkukemikaalitehtaan rakennusprojektin valmistumisesta.  

Vastuullisuus

Vastuullisuus ja jatkuva parantaminen ovat Terrafamelle kaiken toiminnan lähtökohta. Vuonna 2020 laadittua vastuullisuusohjelmaa 2020–2024 on täsmennetty kuluvan vuoden aikana. Terrafamen hallitus on hyväksynyt vastuullisuusohjelman.

Terrafamelle vastuullisuus kattaa laajasti ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon toiminta-alueet. Vastuullisuusohjelman teemat on kytketty YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin niiltä osin kuin näissä on selviä yhtymäkohtia. Olemme myös sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen, joka tarjoaa kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen vastuullisuuden osoittamiseen. Aloitteen kymmenen periaatetta pohjautuvat kansainvälisiin ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristöä ja korruption vastaisuutta koskeviin sopimuksiin.

Lisäksi kaikkien Terrafamen työntekijöiden sekä kumppaniyritysten ja palvelu- ja tarveainetoimittajien tulee noudattaa Terrafamen toimintatapaperiaatteiden (Code of Conduct) sekä kestävän kehityksen politiikan mukaisia periaatteita. Politiikan käytännön toteutusta tukevat Terrafamen sertifioitu johtamisjärjestelmä (ISO 9001, ISO 45001 ja ISO 14001) sekä tarkemmat toimintaohjeet.

Terrafamen uusin vastuullisuuskatsaus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.terrafame.fi > Terrafame Oy > Raportointi.

Vastuullisuusohjelman päämäärät

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallinto

 • Hillitsemme ilmastonmuutosta yhdessä sähköautoja valmistavien asiakkaidemme kanssa.
 • Tuotantomme on hiilineutraalia vuonna 2039.
 • Hyödynnämme tuotannon sivuvirrat tehokkaasti.
 • Minimoimme vesistöpäästöt ja vesistövaikutukset.
 • Terrafame on turvallinen työpaikka omalle ja kumppaniyritysten henkilöstölle.
 • Tuemme ja kunnioitamme omassa toiminnassamme ihmisoikeuksia ja työelämän oikeuksia. Edellytämme samaa liiketoimintakumppaneiltamme.
 • Kehitämme jatkuvasti henkilöstön osaamista ja onnistumisen mahdollisuuksia.
 • Käymme aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa.
 • Terrafamen toiminta on läpinäkyvää.
 • Varmistamme toimintamme vaatimustenmukaisuuden (compliance).
 • Terrafamella on vahva oikein tekemisen kulttuuri.
 • Tekeminen perustuu jatkuvaan parantamiseen ja päätökset faktoihin.

Työturvallisuuden tunnusluvut

Turvallisuus on yksi Terrafamen perusarvoista ja jatkuva turvallisuuskulttuurin kehittäminen on ollut tärkeimpiä painopistealueita yhtiön aloitushetkestä alkaen. Toiminnan teollisuusalueella tulee olla turvallista sekä omille työntekijöille että yhteistyökumppaneiden työntekijöille, kaikissa olosuhteissa ja kaikissa tilanteissa. Tavoitteena on nolla tapaturmaa.

Tapaturmataajuus,
12 kk LTIFR1

30.6.2022

30.6.2021

Muutos, %

Tapaturmataajuus, Terrafamen työntekijät

6,3

4,9

+28,6

Tapaturmataajuus, kumppaniyritykset

9,5

11,1

-14,4

Tapaturmataajuus, yhteensä teollisuusalueella

7,9

8,7

-9,2

Ympäristötarkkailu

Terrafame seuraa teollisuusalueen ympäristön tilaa lupapäätösten ja viranomaisen hyväksymän velvoitetarkkailuohjelman mukaisesti. Vuoden 2021 ympäristötarkkailun vuosiraportit ovat saatavilla Terrafamen verkkosivuilta osoitteesta www.terrafame.fi > Ympäristö > Ympäristövaikutukset ja -tarkkailu > Ympäristötarkkailuraportit.  

Vesistöjen sulfaattikuormitus on Terrafamen tuotannon keskeisimpiä ympäristövaikutuksia. Tammi-kesäkuussa purkuvesien metalli- ja sulfaattipitoisuudet sekä sulfaattikuormitus olivat ympäristölupaehtojen mukaisia.

Keskeiset purkuvesiin liittyvät tunnusluvut 

H1 2022 

H1 2021 

Purkuvesien sulfaatti, tonnia (lupakiintiö 16 300 t/vuosi) 

6 821

7 234

Sulfaattia prosessista takaisin liuoskiertoon, % (tavoite 100 %)

94

92 

Muut keskeiset tunnusluvut ovat saatavilla yhtiön kestävän kehityksen katsauksessa osoitteessa www.terrafame.fi > Terrafame Oy > Raportointi

Lupa-asiat

Terrafame ilmoitti 20.6.2022 jättäneensä Kolmisopen malmion hyödyntämistä ja kaivospiirin laajentamista koskevan ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Euroopan suurimmat nikkelimalmivarat sijaitsevat Terrafamen kaivospiirillä Sotkamossa. Nikkelin lisäksi malmista otetaan talteen sinkkiä, kobolttia ja kuparia. Vuodesta 2021 alkaen nikkeli ja koboltti on jalostettu yhtiön omalla akkukemikaalitehtaalla sähköautojen akuissa käytettäviksi akkukemikaaleiksi.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi 20.6.2022 päätöksen Terrafamen koko toimintaa koskevasta ympäristö- ja vesitalousluvasta eli niin sanotusta pääluvasta. Pääluvassa on määritelty mm. koko toiminnan laajuus mukaan lukien lähivuosien uudet suunnitelmat, asetettu päästörajat ja määrätty ympäristövakuus toiminnan lopettamisen varalta. Uusi lupa mahdollistaa myös menossa olevien kehityshankkeiden edistämisen suunnitellusti.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen

Terrafamen hallituksen jäsen Emmanuel Henry, Head of Mining Group, Trafigura Group PTE, on siirtynyt pois Trafiguran palveluksesta ja on samassa yhteydessä jättänyt myös tehtävänsä Terrafamen hallituksen jäsenenä.

Terrafame Oy:n 1.7.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiön hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Julian Sanchez, 49, Bachelor of Science in Mining Engineering, Head of Trafigura Mining, Trafigura Group PTE. Sanchez on Espanjan kansalainen. Hän on riippumaton yhtiöstä, mutta ei-riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta (Trafigura).

Terrafamen hallituksen kokoonpano on: Lauri Ratia (hallituksen puheenjohtaja), Matti Hietanen (varapuheenjohtaja), Tuomo Mäkelä, Jesus Fernandez, Julian Sanchez, Jyrki Vainionpää ja Riitta Mynttinen.

Näkymät vuodelle 2022

 • Terrafamella on meneillään akkukemikaaleihin liittyviä asiakasneuvotteluja ja tuotehyväksyntäprosesseja.
 • Akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajoa jatketaan. 
 • Perusmetallien ja akkukemikaalien hintakehitykseen liittyy huomattavaa epävarmuutta.
 • Terrafame jatkaa toimintansa tehostamista ja kannattavuuden parantamista.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (vaihde), joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi

Suomenkielinen webcast-tiedotustilaisuus medialle järjestetään 22.7.2022. klo 13.00. Tilaisuudessa Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen käy läpi yhtiön tuloksen. Webcastia voi seurata suorana osoitteessa terrafame.videosync.fi/2022-q2-liiketoimintakatsaus, jonka aikana kysymyksiä voi esittää sivun alareunassa sijaitsevalla lomakkeella.

Liitteet ja linkit: