Julkaistu 23.04.2021 klo 09.00

Terrafamen Q1/2021 liikevaihto oli 93,4 miljoonaa euroa – yhtiö valmistautuu akkukemikaalitehtaan tuotannon käynnistämiseen

(Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen ellei toisin ilmoiteta.)

Tammi-maaliskuu 2021 lyhyesti

  • Nikkelin tuotanto oli 7 286 (8 362) tonnia, mikä on 12,9 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sinkin tuotanto oli 12 212 (15 542) tonnia. Sähkönsyöttöön liittyvät ongelmat rajoittivat tammikuun tuotantoa.
  • Nikkelin keskihinta nousi katsauskaudella London Metal Exchange’issa 38 prosenttia ja oli 17 554 (12 723) USD/t.
  • Sinkin keskihinta nousi katsauskaudella London Metal Exchange’issa 29 prosenttia ja oli 2 749 (2 128) USD/t.
  • Katsauskauden liikevaihto oli 93,4 (96,1) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihdon laskuun vaikuttivat erityisesti vertailuajankohtaa matalammat tuotantomäärät.
  • Katsauskauden käyttökate oli 9,6 (11,3) miljoonaa euroa, mikä on 10,3 (11,7) prosenttia liikevaihdosta.
  • Katsauskauden liiketulos oli –0,7 (1,6) miljoonaa euroa.
  • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli -21,9 (25,3) miljoonaa euroa.
  • Terrafamen ja kaikkien sen yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 8,4 (14,3).
 

Taloudelliset ja tuotannolliset tunnusluvut

2021
Q1
2020
Q1
Muutos,
%
2020
Talous
Liikevaihto, M€ 93,4 96,1 -2,8 % 338,3
Käyttökate, M€ 9,6 11,3 -15,0 % 23,8
Liiketulos, M€

-0,7

1,6 na -16,9
Keskeneräinen tuotanto, M€ 192,6 186,3 3,4 % 190,2
Liiketoiminnan vapaa kassavirta, M€(1 -21,9 25,3 na 13,8
Kokonaisinvestoinnit, M€ 32,7 43,3 -24,5 % 201,8
    Ylläpitoinvestoinnit, M€ 6,3 8,5 -25,9 % 39,5
    Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja
    kapasiteetin kasvuun, M€
26,4 34,8 -24,1 % 162,3
Oma pääoma, M€ 475,6 415,5 14,5 % 442,1
Taseen loppusumma, M€ 925,5 863,2 7,2 % 918,5
Metallitehtaan tuotanto
Nikkeliä tuotettu, t 7 286 8 362 -12,9 % 28 740
Sinkkiä tuotettu, t 12 212 15 542 -21,4 % 55 100
 

1) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit ilman käyttöoikeusomaisuuseriä.
 

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Sähköautojen myynti oli katsauskaudella vahvaa. Sähköautojen globaali myynti lähes kaksinkertaistui tammi-helmikuussa 2021 verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2020 ja oli noin 603 000 (314 000) yksikköä. Vuoden 2020 vertailuluvuissa näkyvät koronapandemian vaikutukset, kun autonvalmistajat ympäri maailmaa keskeyttivät tuotantoaan estääkseen pandemian leviämisen. Vuoden 2020 alkupuolen rajun laskun jälkeen sähköautojen myynti elpyi kuitenkin nopeasti ja sähköautojen myynnin arvioidaan kasvavan tänä vuonna lähes 50 prosenttia.

Käynnistyvän akkukemikaalitehtaamme valmistumisen ajoitus onkin erinomainen. Koronaviruspandemia on aiheuttanut jonkin verran viivästyksiä materiaali- ja laitetoimituksissa sekä asennustöiden viimeistelyissä, mutta projekti on pääsääntöisesti edennyt lähes alkuperäisessä aikataulussaan ja budjetissa. Maaliskuun lopussa akkukemikaalitehtaan rakentamisen ja käyttöönoton valmiusaste oli 97 prosenttia ja käyttöönottotoimenpiteet ovat edenneet hyvin kaikilla prosessialueilla.

Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 93,4 (96,1) miljoonaa euroa. Alkuvuoden tuotantomäärät jäivät vuoden 2020 vastaavan ajanjakson tasoja matalammaksi kovien pakkasten aiheuttamien sähkönsyöttöön liittyvien ongelmien rajoittaessa tammikuun tuotantoa. Katsauskauden käyttökate oli 9,6 (11,3) miljoonaa euroa.

Turvallisuus on yksi keskeisistä arvoistamme. Seuraamme tarkasti koronaviruspandemian kehittymistä ja jatkamme aktiivisia toimenpiteitämme estääksemme epidemian leviämisen teollisuualuellemme. Jatkamme myös työtämme turvallisuuskulttuurin vahvistamiseksi teollisuusalueellamme. Vuoden 2020 lopussa käynnistetty hanke toimintamallien kehittämiseksi on jo tuottanut tulosta ja vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä terrafamelaisille ei käynyt yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Myös Terrafamen ja yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu 12 kuukauden liukuva tapaturmataajuus laski selvästi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli katsauskauden lopussa 8,4 (14,3).”

Markkinaympäristö

Sähköauto- ja akkumarkkinat

Analyysitalo Rho Motionin mukaan sähköautojen globaali myynti lähes kaksinkertaistui tammi-helmikuussa 2021 verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2020 ja oli noin 603 000 (314 000) yksikköä. Vuoden 2020 helmikuussa koronaviruksen vaikutus johti Kiinassa sähköautojen myynnin merkittävään vähenemiseen, kun OEM-valmistajat ilmoittivat tuotannon alasajoista. Euroopassa sähköautojen myynti oli jatkui vahvana vuoden 2020 kahden ensimmäisen kuukauden aikana.  

Kaikki ajoneuvoluokat mukaan lukien sähköautojen akkujen myyntipainotettu keskikoko oli vuoden 2021 helmikuussa 43 kWh, missä oli hieman laskua vuodentakaiseen verrattuna (44 kWh). Vuoden 2021 alkupuoliskolla akkujen, joissa nikkelin osuus on suuri, markkinaosuus on jatkanut vahvaa kasvuaan. NCM 811 -akkujen markkinaosuus kasvoi noin 11 prosenttiin tammi–helmikuussa 2021, kun se vuonna 2020 oli samana ajanjaksona noin 5 prosenttia. NCM 622 -akkujen markkinaosuus oli tammi-helmikuussa 2021 noin 30 prosenttia, kun se vuoden 2020 vastaavana ajankohtana oli noin 43 prosenttia. Kesällä 2020 markkinoille tulleiden NCM 712 akkujen markkinaosuus oli vuoden 2021 helmikuussa 6 prosenttia.

Nikkeli ja sinkki

Perusmetallien hinnat nousivat katsauskaudella voimakkaasti Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME). Nikkelin keskimääräinen markkinahinta vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä oli 17 556 (12 723) USD/t, mikä on 38 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2020 vastaavana ajankohtana. Nikkelin keskimääräinen hinta oli katsauskaudella noin 10 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2020 viimeisellä vuosineljänneksellä (15 930).

Myös sinkin keskimääräinen markkinahinta nousi LME:ssä katsauskaudella voimakkaasti. Sinkin keskihinta oli katsauskaudella keskimäärin 2 749 (2 218) USD/t, mikä oli 29 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2020 vastaavana ajankohtana ja 5 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä (2 628).

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat katsauskauden lopussa 269 874 tonnia. Varastot kasvoivat jonkin verran vuoden 2020 lopun tilanteesta (267 012) ja verrattuna vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun (257 439). Varastotaso vastaa  noin 5 (5,5) viikon kysyntää. Sinkkivarastot olivat katsauskauden lopussa yhteensä 389 529 tonnia, mikä vastaa vajaan kahden viikon (noin viikko) kysyntää. Varastotaso nousi selvästi verrattuna sekä vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen lopun tilanteeseen (234 008) että vuoden 2020 viimeisen neljänneksen lopun tilanteeseen (231 154).

Valuuttakurssi

Yhdysvaltain dollari heikkeni alkuvuonna euroon nähden. Katsauskauden keskimääräinen EUR/USD valuuttakurssi oli 1,20, kun se vuoden 2020 vastaavana ajanjaksona oli 1,10 ja vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä 1,19.

Metallintuotanto

Nikkelin tuotanto laski katsauskaudella 12,9 prosenttia ja oli 7 286 (8 362) tonnia. Sinkin tuotanto laski 21,4 prosenttia ja oli 12 212 (15 542) tonnia. Kovien pakkasten aiheuttamat sähkönsyöttöön liittyvät ongelmat rajoittivat tammikuun tuotantoa.

Metallitehtaan suunniteltu vuosihuoltoseisokki pidetään toukokuussa.

Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Katsauskauden liikevaihto laski 2,8 prosenttia ja oli 93,4 (96,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat erityisesti vertailuajankohtaa matalammat tuotantomäärät.

Katsauskauden käyttökate oli 9,6 (11,3) miljoonaa euroa, mikä on 10,3 (11,7) prosenttia liikevaihdosta. Varautuminen akkukemikaalitehtaan tuotannon käynnistämiseen kasvatti kustannuksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Katsauskauden liiketulos oli –0,7 (1,6) miljoonaa euroa ja liiketoiminnan vapaa kassavirta* -21,9 (25,3) miljoonaa euroa. Kassavirtaan vaikutti nettokäyttöpääoman 25,2 miljoonan euron kasvu.

*Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit ilman käyttöoikeusomaisuuseriä.

Rahoitusjärjestelyt

Alkuvuodesta 2021 nostettiin noin 46 miljoonan euron erä elokuussa 2020 Suomen Malmijalostuksen ja Galenan kanssa sovitusta yhteensä 115 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta. Maaliskuun lopussa rahoituksesta on nostamatta noin 46 miljoonaa euroa.

Katsauskauden lopussa osakkeenomistajien omistusosuudet jakautuivat seuraavasti:

Suomen Malmijalostus Oy 66,9 %

Galena-rahastot (Trafigura) 31,3 %

Sampo Oyj 1,9 %

Investoinnit

Katsauskaudella investointeihin käytettiin yhteensä 32,7 (43,3) miljoonaa euroa. Tästä summasta tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen käytettiin 26,4 (34,8) miljoonaa euroa ja ylläpitoinvestointeihin 6,3 (8,5) miljoonaa euroa.

Tärkeimmät investoinnit kapasiteetin kasvuun liittyivät akkukemikaalitehtaan rakentamiseen.

Maaliskuun lopussa akkukemikaalitehtaanrakentamisen ja käyttöönoton valmiusaste oli 97 prosenttia

Tuotannon ylläpitoon liittyviä merkittävimpiä investointikohteita olivat sivukivialueen uuden lohkon rakennustyöt, kaivoskaluston ja malmin murskauslinjaston varaosien hankinnat, sekundääriliuotusalueen kuljetinmuutokset sekä välivaraston uuden katon rakennustöiden aloittaminen.

Henkilöstö ja kumppaniverkosto

Terrafamen palveluksessa oli katsauskauden lopussa 883 (804) henkilöä, mikä on 9,8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 vastaavana ajankohtana. Terrafamen, Kainuun ammattiopiston ja Oulun seudun ammattiopiston yhteistyönä järjestettävän prosessiteollisuuden ammattitutkintoon johtavan kaksivuotisen oppisopimuskoulutuksen opiskelijoiden osuus henkilöstöstä oli katsauskauden lopussa 69 henkilöä.

Terrafamen teollisuusalueella toimi katsauskaudella keskimäärin noin 150 pitkäaikaista kumppaniyritystä. Alueella työskenteli katsauskaudella keskimäärin 1 085 (937) urakoitsijoiden ja alihankkijoiden palveluksessa olevaa henkilöä (kokoaikaisiksi muutettuna, FTE). Luvussa ovat mukana myös akkukemikaalitehtaan rakennusprojektissa työskennelleet.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on kiinteä osa Terrafamen strategiaa. Terrafame noudattaa kaikessa toiminnassaan lakeja ja viranomaismääräyksiä. Yhtiö on sitoutunut toiminnassaan YK:n Global Compact -periaatteisiin. Yhtiö kunnioittaa toiminnassaan myös ILOn työelämää koskevia perusperiaatteita ja perusoikeuksia. Lisäksi kaikkien Terrafamen työntekijöiden sekä kumppaniyritysten ja raaka-ainetoimittajien tulee noudattaa Terrafamen toimintatapaperiaatteiden (Code of Conduct) sekä kestävän kehityksen politiikan mukaisia periaatteita. Politiikan käytännön toteutusta tukevat Terrafamen sertifioitu johtamisjärjestelmä (ISO 9001, ISO 45001 ja ISO 14001) sekä tarkemmat toimintaohjeet.

Vastuullisuusohjelma

Terrafamen toiminnan tarkoituksena on keventää liikenteen hiilijalanjälkeä vastuullisesti tuotetuilla akkukemikaaleilla. Vuonna 2020 käynnistetyssä vastuullisuusohjelmassa asetettiin toiminnan kehittämiselle kunnianhimoisia numeerisia ja laadullisia tavoitteita vuosille 2020-2024. Vastuullisuusohjelman teemat on kytketty YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin niiltä osin kuin vastuullisuustavoitteissa ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa on nähty yhtymäkohtia. Vastuullisuusohjelman toteutumista seurataan vuosittain keväällä julkaistavassa kestävän kehityksen raportissa. Vastuullisuusohjelmaan voi tutustua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.terrafame.fi > Terrafame Oy > Vastuullisuus.

Osaamisen kehittäminen ja toimintakulttuuri

Osaava henkilöstö on tärkeä Terrafamen voimavara.

Kesätyöntekijät sekä oppilaitosten kautta tulevat harjoittelijat ja lopputyöntekijät ovat meille vakituisen henkilöstön rinnalla tärkeä ryhmä. Kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita tulee laajalta alueelta ja sitä kautta myös yleinen tietoisuus toimialastamme ja yrityksemme toiminnasta lisääntyy. Tulevana kesänä Terrafamen tavoitteena on työllistää koronaviruspandemian aiheuttamista poikkeusjärjestelyistä huolimatta noin 90 kesätyöntekijää. Kesäharjoittelijoista kasvaa mahdollisia tulevaisuuden terrafamelaisia. 

Vuoden 2019 keväällä käynnistetyn oppisopimuskoulutuksen ensimmäinen ryhmä sai opintonsa päätökseen 31.3.2021 ja 20 opiskelijasta 17 jatkaa yhtiön palveluksessa toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa. Syksyllä 2019 ja keväällä 2020 alkaneissa ryhmissä oppisopimuskoulutusta suorittaa vielä 49 opiskelijaa.

Terrafamella yhteistyökumppaneilta edellytetään sitoutumista yhtiön toimintatapaperiaatteisiin (Code of Conduct), korkealaatuiseen toimintaan, turvallisuuteen ja tehokkuuden jatkuvaan parantamiseen. Terrafame arvioi kumppaniyritysten toimintaa säännöllisissä auditoinneissa, joita tehdään sopimuskauden aikana, työsuorituksen jälkeen sekä uuden kumppanin kilpailutuksen yhteydessä.

Tammi-maaliskuussa 2021 tehtiin 3 (4) toimittaja-auditointia kesäkuussa 2020 käyttöön otetulla toimittaja-arvioinnin työkalulla. Alkuvuoden aikana pidettiin 3 kumppanitapaamista, joissa käytiin läpi yhtiön toimintatapaperiaatteita, UN Global Compact –aloitteen periaatteita sekä yhtiössä vuonna 2020 osana tehostettua turvallisuustyötä käyttöön otettuja nollatoleranssisääntöjä. Kumppanitapaamisissa oli läsnä yhteensä 150 kumppaniyritysten edustajaa.

Työturvallisuus

Turvallisuus on yksi Terrafamen perusarvoista ja jatkuva turvallisuuskulttuurin kehittäminen on ollut tärkeimpiä painopistealueita yhtiön aloitushetkestä alkaen. Toiminnan teollisuusalueella tulee olla turvallista sekä omille työntekijöille että yhteistyökumppaneiden työntekijöille, kaikissa olosuhteissa ja kaikissa tilanteissa. Tavoitteena on nolla tapaturmaa.

Työturvallisuuden tunnusluvut, 12 kk LTIFR1

2021
Q1
2020
Q1
Muutos,
%
2020
Tapaturmataajuus, Terrafamen työntekijät 6,6 8,3 -20,5 8,3
Tapaturmataajuus, kumppaniyritykset 9,4 18,8 -50,0 10,6
Tapaturmataajuus, yhteensä teollisuusalueella 8,4 14,3 -41,3 9,8
 

Vuoden lopulla 2020 yhtiössä käynnistettiin hanke, jonka tavoitteena kehittää edelleen yhtiön toimintamalleja turvallisen tekemisen ja tuotannon käyttövarmuuden jatkuvan parantamisen varmistamiseksi. Hanke on jo alkanut tuottaa tulosta ja vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä terrafamelaisille ei käynyt yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa.

Ympäristö- ja lupa-asiat

Terrafame seuraa teollisuusalueen ympäristön tilaa lupapäätösten ja viranomaisen hyväksymän velvoitetarkkailuohjelman mukaisesti. Ympäristötarkkailun vuosiraportit 2020 ovat valmistuneet keskeisiltä osiltaan. Ensimmäiset osaraportit ovat saatavilla Terrafamen verkkosivuilta osoitteesta: www.terrafame.fi > Terrafame Oy > Ympäristövaikutukset ja -tarkkailu > Ympäristötarkkailuraportit. Yhteenveto ja käyttötarkkailuraportti sekä kalatalousraportin vielä keskeneräiset liitteet lisätään sivustolle välittömästi niiden valmistuttua, viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen tarkkailuraportti on saatavilla samassa osoitteessa yhtiön verkkosivuilla arviolta toukokuussa. Tammi-maaliskuussa 2021 tuotanto toimi luparajojen puitteissa.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan Terrafamen akkukemikaalitehtaalle 20.1.2021.

Hallinnointi

Hallitus

Terrafame Oy:n 11.3.2021 pidetty yhtiökokous päätti, että yhtiön hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Jyrki Vainionpää, 44, KTM. Vainionpää toimii tällä hetkellä Adven Groupin toimitusjohtajana. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenenä vuodesta 2015 toiminut Esa Lager oli ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lauri Ratia (hallituksen puheenjohtaja), Matti Hietanen (varapuheenjohtaja), Riitta Mynttinen, Tuomo Mäkelä, Jesus Fernandez ja Emmanuel Henry.

Johtoryhmä

Terrafame ilmoitti 5.1.2021, että henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on 25.1.2021 alkaen nimitetty DI Heini Hämäläinen. Aiempi henkilöstöjohtaja psykologian maisteri, MBA Petri Parjanen oli yhtiön palveluksessa 9.8.2020 asti.

Lähiajan näkymät

Metallien hintakehitykseen liittyy aina epävarmuutta.

Metallitehtaan suunniteltu vuosihuoltoseisokki pidetään toukokuussa. 

Akkukemikaalitehtaan kaupallinen tuotanto on käynnistymässä. Akkukemikaalien tuotannon arvioidaan kasvattavan yhtiön liikevaihtoa loppuvuodesta 2021 alkaen.

Terrafame panostaa edelleen turvallisuuskulttuurin sekä tuotannon ja kustannustehokkuuden parantamiseen.

Liitteet ja linkit:Lisätietoa: Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy, p. 020 713 0890, joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi Viestintäjohtaja Sanna Päiväniemi, Terrafame Oy, p. 020 713 0892, sanna.paivaniemi(at)terrafame.fi