Terrafame on Sotkamossa sijaitseva monimetallikaivos, joka tuottaa biokasaliuotusmenetelmällä ensisijassa nikkeliä ja sinkkiä. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen sekä taloudellisesti kannattava kaivostoiminta.