Julkaistu 16.05.2023 klo 08.34

Terrafamen viides Vesistökatsaus on nyt luettavissa

Terrafamen Vesistökatsaus julkaistaan nyt viidettä kertaa. Katsaus ilmestyy toukokuussa aina ennen vilkkaimman mökkikauden alkua ja siinä kerrotaan teollisuusalueen puhdistettujen purkuvesien vaikutuspiiriin kuuluvien lähijärvien tilasta. Vesistökatsaus koostetaan aiemmin keväällä ilmestyneen ympäristötarkkailuraportin pintavesien ja kalataloustarkkailun pohjalta.

Tänäkin kesänä suurimmista Terrafamen vaikutuspiiriin kuuluvista järvistä, Nuasjärvestä, Laakajärvestä ja Jormasjärvestä, voi nauttia huoletta. Lehdessä kerrotaan myös mm. Terrafamen päivitetystä ympäristötarkkailuohjelmasta ja kaivospiirin rajalla sijaitsevan Salminen-järven kunnostustöistä.

Katsaus on nyt luettavissa sähköisesti Terrafamen verkkosivuilla osoitteessa www.terrafame.fi > Naapureille > Julkaisut. Vesistökatsaus ilmestyy myös Kainuun Sanomien, Koti-Kajaanin, Kuhmolaisen, Sotkamo-lehden ja Ylä-Kainuun välissä ilmoitusliitteenä tällä viikolla.

Vesistökatsauksen aiheet:

  • Vesistöjen hyvä tila on yhteinen asia
  • Pääkirjoitus: Nuasjärvi sopii hyvin virkistyskäyttöön
  • Päivitetty tarkkailuohjelma parantaa entisestään ympäristövaikutusten seurantaa
  • Virkistyskäytön kannalta merkittävimpien järvien tilanne on hyvä
  • Salmisen kunnostustyöt alkaneet
  • Sulfaattikuormitus edellisvuotta pienempi
  • Nuasjärven, Jormasjärven ja Laakajärven vedenlaatukuvaajat

Aiheesta lisää:

Vuoden 2022 ympäristötarkkailun vuosiraportit saatavilla Terrafamen verkkosivuilla (paikallinen uutinen, julkaistu 11.4.2023)

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2022 Terrafamen liikevaihto oli 584 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1 500 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.

Liitteet ja linkit: