Takaisin uutisiin

Julkaistu 01.12.2023 klo 12.00

Terrafame mukaan Responsible Care -vastuullisuusohjelmaan

Terrafame on sitoutunut kemianteollisuuden globaaliin Responsible Care -vastuullisuusohjelmaan. Resbonsible Care -ohjelma perustuu jatkuvaan parantamiseen, parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja vuosiraportointiin.  

Vastuullisuus on erottamaton osa Terrafamen liiketoimintaa sekä selkeä kilpailuetu, kun yhtiö tarjoaa  akkukemikaaleja vaativille sähköautoja valmistaville asiakkailleen.

”Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on selvästi pienempi kuin alalla keskimäärin. Haluamme kuitenkin jatkuvasti kehittää toimintaamme. Responsible Care tarjoaa tähän hyvän viitekehyksen”, kertoo toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Suurin osa Terrafamen henkilöstöstä työskentelee kemianteollisuuden prosessien parissa. Lukkaroisen mielestä on arvokasta, että nyt Terrafame on sitoutunut vastuullisuusohjelmiin, jotka kattavat koko yhtiön tuotantoprosessin kaivokselta akkukemikaaleihin. Yhtiö on kuulunut kaivosteollisuuden Towards Sustainable Mining -ohjelmaan vuodesta 2015 alkaen.

Vastuullisuusohjelmien hyötyjä ovat niiden tuoma avoimuus ja mahdollisuus oppia muiden yhtiöiden hyväksi havaitsemista käytänteistä vastuullisuuden jatkuvassa kehittämisessä. Molemmat ohjelmat tarjoavat selkeän ja kansainvälisesti tunnetun mittariston vastuullisuustyön arviointiin, raportointiin ja viestintään.

Responsible Care -ohjelmassa vastuullisuustyö on tavoitteellista ja vuorovaikutus vahvaa. Vuonna 2022 30-vuotisen taipaleen kunniaksi uudistetut vastuullisuustyön kehittämisen painopistealueet ovat: 

  • Tehokasta omaehtoista ennakointia 
  • Luontopositiivinen, hiilineutraali kemia 
  • Data vastuullisuuden kehittäjänä 
  • Monimuotoinen työelämä 

Terrafamellakin nämä aihealueet ovat tuttuja. Ennakoimalla voidaan pienentää turvallisuutta vaarantavia riskejä. Yhtiö tuottaa akkulaatuista nikkelisulfaattia, jonka hiilijalanjälki on jo nyt 60 prosenttia teollisuuden keskiarvoa pienempi. Terrafame tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2039 mennessä. Yhtiö kehittää toimintaansa jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Työnantajana yhtiö haluaa tarjota kaikille samat mahdollisuudet menestyä henkilön ominaisuuksista riippumatta.

Suomessa ohjelmaan on sitoutunut noin 100 yritystä

Suomessa Responsible Care -ohjelma on ollut toiminnassa reilut 30 vuotta, jonka aikana suomalaisten ohjelmaan sitoutuneiden yritysten tapaturmat ovat vähentyneet 91 prosenttia, energiankulutus 20 prosenttia, vedenkulutus 60 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöt 32 prosenttia. 

Responsible Care -ohjelma ja sen kautta muiden kemianteollisuuden yritysten kanssa tehtävä yhteistyö tarjoavat mahdollisuuden oppia muiden kokemuksista sekä välittää tietoa meillä hyväksi havaituista toimintamalleista.

Ohjelmaan sitoutuneet yhtiöt raportoivat vuosittain toimintansa vastuullisuudesta noin 30 eri indikaattorin osalta, joiden avulla tarkastellaan Suomen kemianteollisuuden vastuullisuuden kehittymistä. Suomessa ohjelmaan on sitoutunut noin 100 yritystä, jotka edustavat yli 80 prosenttia kemianteollisuuden tuotannosta ja 60 prosenttia alan henkilöstöstä.

Ohjelman itsearviointityökalun avulla yritys voi tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet, minkä lisäksi se voi verrata omaa kypsyyttään muihin alan yrityksiin läpi Euroopan, saada listan kehityskohteista sekä monipuolisen kirjaston hyvistä käytännöistä käyttöönsä.

Mikä Responsible Care?

  • Responsible care (RC) on vapaaehtoinen vastuullisuusohjelma, joka käynnistyi vuonna 1984 Kanadassa. 
  • Tavoitteena on jatkuvan parantamisen hengessä kehittää kemianteollisuuden kemikaaliturvallisuutta sekä yritysten suorituskykyä ympäristön, työterveyden ja -turvallisuuden ja turvatoimien osalta. 
  • Tällä hetkellä ohjelmaan on sitoutunut yli 70 kansallista kemianteollisuuden järjestöä, jotka vastaavat ohjelman koordinaatiosta paikallisesti. 
  • Suomessa RC ohjelmaa koordinoi Kemianteollisuus ry, joka raportoi vuosittain kansainväliselle katto-organisaatiolle Suomen kemianteollisuuden vastuullisuuden kehityksestä. 
  • Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat mukana ohjelman seurannassa ja kehittämisessä.  
  • Lisätietoa osoitteessa responsiblecare.fi.

Terrafame on sitoutunut myös muihin kansainvälisiin vastuullisuusohjelmiin:

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2022 Terrafamen liikevaihto oli 584 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1500 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.

Liitteet ja linkit: