Takaisin uutisiin

Julkaistu 20.06.2022 klo 09.00

Terrafame jätti Kolmisopen ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle

Terrafamen kaivospiirin alueella on kaksi todennettua malmiesiintymää: Kuusilampi, jossa sijaitsee yhtiön nykyinen avolouhos, sekä Kolmisoppi, jonka hyödyntämisen aloittamista suunnitellaan 2020-luvun loppupuolelle.

Terrafame on jättänyt Kolmisopen hyödyntämistä ja kaivospiirin laajentamista koskevan ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle.

Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu aiemmin ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA), jonka päätöksenä yhteysviranomainen eli Kainuun ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän. Perustellussa päätelmässä yhteysviranomainen on ottanut kantaa arvioinnin johtopäätöksiin ja arvioinnin riittävyyteen. Yhteysviranomaisen johtopäätöksen on huomioitu nyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle jätettävässä ympäristölupahakemuksessa.

YVA-vaiheessa hankesuunnitelmaan tehtiin useita muutoksia vesistövaikutusten minimoimiseksi. Muutoksien johdosta myös kaivospiirin laajennusalueen kokoa voitiin supistaa.

”Kolmisopen hyödyntäminen ja kaivospiirin laajentaminen mahdollistavat sähköautoissa tarvittavien akkukemikaalien tuotannon pitkälle tulevaisuuteen, joten hanke on Terrafamelle, Kainuulle ja koko Suomelle erittäin tärkeä. Olemme tyytyväisiä, että hanke etenee lupavaiheeseen”, toteaa Terrafamen kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla.

Euroopan suurimmat nikkelimalmivarat sijaitsevat Terrafamen kaivospiirillä Sotkamossa. Nikkelin lisäksi malmista otetaan talteen sinkkiä, kobolttia ja kuparia. Vuodesta 2021 alkaen nikkeli ja koboltti on jalostettu yhtiön omalla akkukemikaalitehtaalla sähköautojen akuissa käytettäviksi akkukemikaaleiksi.

Lisätietoa:

Kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (vaihde), veli-matti.hilla(at)terrafame.fi

Voit tutustua YVA-materiaaleihin Terrafamen nettisivuilla osoitteessa www.terrafame.fi > Ympäristö > Ympäristövaikutusten arviointi eli YVA.

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2021 Terrafamen liikevaihto oli 378 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1500 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.

Liitteet ja linkit: