Julkaistu 28.10.2021 klo 09.00

Terrafamen liikevaihto tammi-syyskuussa 2021 nousi 261,7 miljoonaan euroon – Renaultin kanssa aiesopimus akkukemikaalitoimituksista

MEDIATIEDOTE (Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen ellei toisin ilmoiteta.)

Heinä-syyskuu 2021 lyhyesti

 • Asiakastoimitukset akkukemikaalitehtaalta käynnistyivät.
 • Nikkelin tuotanto oli 6 542 (4 679) tonnia, mikä on 39,8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sinkin tuotanto oli 13 583 (10 134) tonnia, mikä on 34,0 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vertailukauden matalat tuotantoluvut johtuivat katsauskaudella toteuteusta pitkästä huoltoseisokista.
 • Nikkelin keskihinta oli London Metal Exchange’issa 19 125 (14 210) USD/t, mikä on 35 prosenttia korkeampi kuin vertailukaudella.
 • Sinkin keskihinta oli London Metal Exchange’issa 2 991 (2 335) USD/t, mikä on 28 prosenttia korkeampi kuin vertailukaudella.  
 • Kolmannella vuosineljänneksellä keskimääräinen EUR/USD valuuttakurssi oli 1,18, kun se vuoden 2020 vastaavana ajankohtana oli 1,17.
 • Liikevaihto oli 76,7 (62,0) miljoonaa euroa, mikä on 23,7 prosenttia vertailukautta enemmän. Liikevaihto nousi kasvaneiden nikkelitoimitusmäärien sekä korkeamman realisoituneen sinkin hinnan ansiosta.
 • Käyttökate oli -5,1 (-13,0) miljoonaa euroa. Käyttökatetta rasittivat uuden akkukemikaalitehtaan käyttökustannukset sekä keskeneräisen tuotannon varaston kasvusta tilanteessa jossa nikkelipuolituotteen myynnistä ollaan siirtymässä akkukemikaalien myyntiin.
 • Liiketulos oli -15,7 (-23,1) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli -19,3 (-38,0) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuu 2021 lyhyesti

 • Katsauskaudella nikkelin tuotanto oli 20 606 (20 141) tonnia, mikä on 2,3 prosenttia vertailukautta enemmän. Sinkin tuotanto oli 39 157 (40 053) tonnia, mikä on 2,3 prosenttia vertailukautta vähemmän.
 • Nikkelin keskihinta oli katsauskaudella London Metal Exchange’issa 18 029 (13 068) USD/t, mikä on 38 prosenttia korkeampi kuin vertailukaudella.
 • Sinkin keskihinta oli katsauskaudella London Metal Exchange’issa 2 886 (2 145) USD/t, mikä on 35 prosenttia korkeampi kuin vertailukaudella.
 • Katsauskauden liikevaihto oli 261,7 (234,6) miljoonaa euroa, mikä on 11,5 prosenttia vertailukautta enemmän. Liikevaihdon nousua rajoitti metallien hintasuojausten vaikutus. 
 • Katsauskauden käyttökate oli 11,2 (6,1) miljoonaa euroa, mikä on 4,3 (2,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Katsauskauden liiketulos oli -20,0 (-23,7) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli -54,2 (-25,9) miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoman, 20.8 (1.2) miljoonaa euroa, kasvu vaikutti negatiivisesti kassavirtaan.
 • Terrafamen ja kaikkien sen yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 8,7 (10,9).
 • Katsauskauden jälkeen: Terrafame ja Renault-konserni ilmoittivat 8.10.2021 allekirjoittaneensa aiesopimuksen, jonka mukaan Terrafame toimittaa Renault-konsernin sähköautoihin vähähiilistä ja täysin jäljitettävissä olevaa nikkelisulfaattia. 

Taloudelliset ja tuotannolliset tunnusluvut

2021
Q3

2020
Q3

Muutos,
%

2021
Q1-Q3

2020
Q1-Q3

Muutos,
%

2020

Talous

 

 

Liikevaihto, M€

76,7

62,0

23,7 %

261,7

234,6

11,5 %

338,3

Käyttökate, M€ (1

-5,1

-13,0

na

11,2

6,1

83,6 %

23,8

Liiketulos, M€

-15,7

-23,1

na

-20,0

-23,7

na

-16,9

Keskeneräinen tuotanto, M€

196,5

186,5

5,4 %

196,5

186,5

5,4 %

190,2

Liiketoiminnan vapaa kassavirta, M€ (2

-19,3

-38,0

na

-54,2

-25,9

na

13,8

Kokonaisinvestoinnit, M€

30,2

51,3

-41,1 %

133,6

148,7

-10,2 %

201,8

Ylläpitoinvestoinnit, M€

14,9

9,2

62,0 %

33,5

31,2

7,4 %

39,5

Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun, M€

15,3

42,1

-63,7 %

100,1

117,5

-14,8 %

162,3

Oma pääoma, M€

483,5

413,4

17,0 %

483,5

413,4

17,0 %

442,1

Taseen loppusumma, M€

957,8

830,1

15,4 %

957,8

830,1

15,4 %

918,5

Metallitehtaan tuotanto

 

 

Nikkeliä tuotettu, t

6 542

4 679

39,8 %

20 606

20 141

2,3 %

28 740

Sinkkiä tuotettu, t

13 583

10 134

34,0 %

39 157

40 063

-2,3 %

55 100

1) Akkukemikaalitehtaan ylösajon vaikutus käyttökatteeseen ja liiketulokseen oli noin -10 MEUR tammi-syyskuussa 2021.
2) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos – Ylläpitoinvestoinnit ilman käyttöoikeusomaisuuseriä.

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Sähköautojen globaali myynti jatkuu vahvana. Tammi-elokuussa 2021  maailmassa myytiin kaikkiaan yli 3,5 miljoonaa sähköautoa. Vuonna 2020 vastaavana ajankohtana myytiin kaikkiaan noin 1,5 miljoonaa sähköautoa. Sähköautojen kysynnän kasvu heijastuu suoraan akkujen kysyntään, joka analyysitalo Rho Motionin uusimman ennusteen mukaan kasvaa vuonna 2021 arviolta 76 prosenttia verrattuna vuoteen 2020.

Uuden akkukemikaalitehtaamme tuotannon ylösajo aloitettiin kesäkuussa ja kolmannen vuosineljänneksen aikana olemme toimittaneet ensimmäisiä tuote-eriä asiakkaiden laadunvarmistusprosesseihin. Lokakuussa allekirjoitimme Renault-konsernin kanssa  akkukemikaaleihin liittyvän aiesopimuksen. Sopimuksen toteutuessa Renault-konserni turvaa merkittävät vuosittaiset nikkelisulfaattitoimitukset Terrafamelta. Toimitusmäärät vastaisivat  vuosittain jopa yli 300 000 sähköauton akkujen katodimateriaaleja. Tällainen suora kumppanuus johtavan autovalmistajan sekä materiaalitoimittajan välillä on koko akkumateriaalien arvoketjua kehittävä toimintatapa.

Aiesopimus asettaa selkeät suuntaviivat Terrafamen tulevalle vuosikymmenelle. Yhteistyömme alkaa vastuullisuusjärjestelmien kehittämisellä sekä määrittelemällä tarkat mittarit, jotka auttavat varmistamaan sähköautojen akkukemikaalien jäljitettävyyden  olemassa olevia ratkaisuja paremmin. Olemme erittäin ylpeitä vahvistaessamme eurooppalaisen akkuarvoketjun vastuullisuutta yhdessä Renault-konsernin kanssa. Olemme myös vaikuttuneita Renaultin kunnianhimoisesta suhtautumisesta päästöttömään ja kestävään liikenteeseen. Odotamme innolla vuosien hedelmällistä yhteistyötä liikenteen ja kuljetutusten hiilipäästöjen vähentämisessä.

Metallien tuotantomäärät olivat katsauskaudella vuoden 2020 vastaavan ajanjakson tasolla. Tammi-syyskuun 2021 liikevaihto oli 261,7 (234,6) miljoonaa euroa, mikä on 11,5 prosenttia vertailukautta enemmän. Liikevaihdon nousua rajoitti metallien hintasuojausten vaikutus.  Katsauskauden käyttökate oli 11,2 (6,1) miljoonaa euroa, mikä on 4,3 (2,6) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate kasvoi vertailukaudesta, mutta sitä painoivat  kolmannella vuosineljänneksellä uuden akkukemikaalitehtaan käyttökustannukset sekä keskeneräisen tuotannon varaston kasvu tilanteessa, jossa nikkelipuolituotteen myynnistä ollaan siirtymässä akkukemikaalien myyntiin.

Työ turvallisuuskulttuurin vahvistamiseksi teollisuusalueellamme jatkuu. Meneillään oleva kehityshanke on tuottanut hyvää tulosta ja varsinkin oman henkilöstön tapaturmat ovat vähentyneet selvästi. Kumppaniyritysten suoriutuminen ei ole ollut riittävää ja kumppaneiden turvallisuuskulttuuriin kiinnitetäänkin vastaisuudessa erityistä huomiota. Terrafamen ja yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu 12 kuukauden liukuva tapaturmataajuus oli katsauskauden lopussa 8,7 (10,9).”

Markkinaympäristö

Sähköauto- ja akkumarkkinat

Sähköautojen globaali myynti jatkuu vahvana. Tammi-elokuussa 2021 myytiin maailmassa kaikkiaan yli 3,5 miljoonaa sähköautoa. Vuonna 2020 vastaavana ajankohtana myytiin kaikkiaan noin 1,5 miljoonaa sähköautoa. Vuoden 2020 vertailulukuun vaikuttaa koronapandemian vuoksi alentuneet tuotantomäärät.

Sähköautojen myynti oli edelleen vahvaa Kiinassa, jossa henkilöautojen sekä kevyiden hyötyajoneuvojen myynti kasvoi tammi-elokuussa 2021 noin 180 prosenttia verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan. Vastaava myynnin kasvu USAssa ja Kanadassa oli noin 120 prosenttia. Euroopassa kesän lomakuukaudet pienentävät myyntiä kausiluonteisesti, mutta henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen myynti kasvoi alueella koko katsauskaudella kuitenkin noin 120 prosenttia.

Kaikki ajoneuvoluokat mukaan lukien sähköautojen akkujen myyntipainotettu keskikoko oli vuoden 2021 elokuussa 45 kWh (47 kWh). Ladattavien hybridien kasvava markkinaosuus erityisesti Euroopassa näkyy akkujen keskikoon laskuna.

NCM 811 –akkujen, joissa nikkelin osuus on  suuri, markkinaosuus kasvoi tammi-elokuussa 2021 noin 13 prosenttiin, kun se vuoden 2020 vertailujaksolla oli noin 8 prosenttia. NCM 622 -akkujen markkinaosuus oli tammi-elokuussa 2021 noin 29 prosenttia, kun se vuoden 2020 vastaavana ajankohtana oli noin 38 prosenttia. Kesällä 2020 markkinoille tulleiden NCM 712 akkujen markkinaosuus oli vuoden 2021 toukokuussa noin 8 prosenttia. Analyysitalo Rho Motionin uusimman ennusteen mukaan sähköautojen akkujen kysynnän arvioidaan vuonna 2021 kasvavan 76 prosenttia verrattuna vuoteen 2020.

Nikkeli ja sinkki

Perusmetallien hinnat Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME) olivat katsauskaudella selvästi korkeammalla tasolla kuin vuoden 2020 vertailujaksoilla.

Nikkelin keskimääräinen markkinahinta tammi-syyskuussa 2021 oli 18 029 (13 068) USD/t, mikä on 38 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2020 vastaavana ajankohtana. Nikkelin keskimääräinen markkinahinta vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä oli 19 125 (14 210) USD/t, mikä on 35 prosenttia korkeampi  kuin vertailukaudella, ja 10 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä (17 359).

Sinkin keskimääräinen markkinahinta tammi-syyskuussa 2021 oli 2 886 (2 145) USD/t, mikä oli 35 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2020 vastaavana ajankohtana. Sinkin keskimääräinen markkinahinta vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä oli 2 991 (2 335) USD/t, mikä on 28 prosenttia korkeampi kuin vertailukaudella ja 2,6  prosenttia korkeampi kuin vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä (2 916).

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat katsauskauden lopussa 162 199 tonnia. Varastot laskivat merkittävästi verrattuna sekä vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen lopun tilanteeseen (237 604) että vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen loppuun (266 608). Varastotaso vastaa noin 3 viikon (6) kysyntää. Sinkkivarastot olivat katsauskauden lopussa yhteensä 261 177 tonnia, mikä vastaa noin 1 (1) viikon kysyntää. Varastotaso oli hieman matalampi verrattuna vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen lopun tilanteeseen (266 136), mutta laski selvästi vuoden 2021 toisen neljänneksen lopun tilanteeseen (289 539).

Valuuttakurssi

Kolmannella vuosineljänneksellä keskimääräinen EUR/USD valuuttakurssi oli 1,18, kun se vuoden 2020 vastaavana ajankohtana oli 1,17. US-dollarin kurssi suhteessa euroon vahvistui kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna vuoden 2021 toiseen vuosineljännekseen (1,21). Vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä EUR/USD oli 1,10.

Metallintuotanto

Katsauskaudella nikkelin tuotanto oli 20 606 (20 141) tonnia, mikä on 2,3 prosenttia vertailukautta enemmän. Sinkin tuotanto oli 39 157 (40 053) tonnia, mikä on 2,3 prosenttia vertailukautta vähemmän.

Kolmannella vuosineljänneksellä nikkelin tuotanto oli 6 542 (4 679) tonnia, mikä on 39,8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sinkin tuotanto oli 13 583 (10 134) tonnia, mikä on 34,0 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Katsauskauden liikevaihto oli 261,7 (234,6) miljoonaa euroa, mikä on 11,5 prosenttia vertailukautta enemmän. Liikevaihdon nousua rajoitti metallien hintasuojauste vaikutus. 

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 76,7 (62,0) miljoonaa euroa, mikä on 23,7 prosenttia vertailukautta enemmän. Liikevaihto nousi kasvaneiden nikkelitoimitusmäärien sekä korkeamman realisoituneen sinkin hinnan ansiosta.

Katsauskauden käyttökate oli 11,2 (6,1) miljoonaa euroa, mikä on 4,3 (2,6) prosenttia liikevaihdosta.

Kolmannella vuosineljänneksellä käyttökate oli -5,1 (-13,0) miljoonaa euroa. Käyttökatetta rasittivat uuden akkukemikaalitehtaan käyttökustannukset sekä keskeneräisen tuotannon varaston kasvusta tilanteessa, jossa nikkelipuolituotteen myynnistä ollaan siirtymässä akkukemikaalien myyntiin.

Katsauskauden liiketulos oli -20,0 (-23,7) miljoonaa euroa ja liiketoiminnan vapaa kassavirta* -54,2 (‑25,9) miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoman, 20.8 (1.2) miljoonaa euroa, kasvu vaikutti negatiivisesti kassavirtaan.

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli -15,7 (-23,1) miljoonaa euroa ja liiketoiminnan vapaa kassavirta* -19,3 (-38,0) miljoonaa euroa.

*Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit ilman käyttöoikeusomaisuuseriä.

Investoinnit

Katsauskaudella investointeihin käytettiin yhteensä 133,6 (148,7) miljoonaa euroa. Tästä summasta tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen käytettiin 100,1 (117,5) miljoonaa euroa ja ylläpitoinvestointeihin 33,5 (31,2) miljoonaa euroa.

Tärkeimmät investoinnit kapasiteetin kasvuun liittyivät akkukemikaalitehtaan rakentamiseen sekä primääriliuotusalueen lohkojen 2 ja 3 pidentämiseen 150 m jatko-osuudella. Akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo aloitettiin kesäkuussa.

Tuotannon ylläpitoon liittyviä merkittävimpiä investointikohteita olivat sivukivialueen uuden lohkon rakennustyöt, kaivoskaluston ja malmin murskauslinjaston varaosien hankinnat sekä vesienhallintaan liittyvän allaskapasiteetin kasvattaminen.

Rahoitusjärjestelyt

Katsauskaudella nostettiin yhteensä noin 92 miljoonaa euroa elokuussa 2020 Suomen Malmijalostuksen ja Galenan kanssa sovitusta, yhteensä 115 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta. Näiden nostojen  jälkeen Terrafame on käyttänyt koko rahoituspaketin.

Katsauskauden lopussa osakkeenomistajien omistusosuudet jakautuivat seuraavasti:

Suomen Malmijalostus Oy 67,0 %

Galena-rahastot (Trafigura) 31,2 %

Sampo Oyj 1,8 %

Yhtiö allekirjoitti syyskuussa 90 miljoonan dollarin vakuudettoman rahoitusjärjestelyn kansainvälisen pankin kanssa. Järjestely on nelivuotinen ja sille on sovittu 12 kuukauden lyhennysvapaa jakso. Akkukemikaalien tuotannon ja myynnin aloituksesta johtuen yhtiö arvioi että sen käyttöpääoma kasvaa noin 100 miljoonaa euroa seuraavan vuoden aikana. Allekirjoitettu rahoitusjärjestely on suunnitelman mukainen ja merkittävä toimenpide käyttöpääoman kasvun rahoittamiseksi. Järjestelyn puitteissa ei tehty nostoja katsauskauden aikana.

Yhtiö uudelleenrahoitti syyskuussa myös ympäristövakuuden kansainvälisen vakuuttajasyndikaatin kanssa. Uusi sopimus on neljän vuoden mittainen ja summaltaan 161 miljoonaa euroa.

Hallinnointi

Terrafamen organisaatiota uusittiin, johdon vastuita selkeytettiin ja johtoryhmän kokoonpanoa tiivistettiin katsauskaudella. Johtoryhmä ja johtoryhmän jäsenten vastuualueet ovat 1.9.2021 alkaen seuravat:

Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja (CEO)

Janne Palosaari, kaupallinen johtaja (Chief Commercial Officer),

Seppo Voutilainen, tuotantojohtaja (Chief Production Officer)

Antti Arpalahti, teknologiajohtaja (Chief Technology Officer),

Veli-Matti Hilla, kestävän kehityksen johtaja (Chief Sustainability Officer),

Ville Sirviö, talousjohtaja (Chief Financial Officer) ja

Heini Hämäläinen, henkilöstöjohtaja (Chief People Officer).

Henkilöstö ja kumppaniverkosto

Terrafamen palveluksessa oli katsauskauden lopussa 894 (843) henkilöä, mikä on 6 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 vastaavana ajankohtana. Akkukemikaalitehtaan ja sitä palvelevien tukitoimintojen (mm. laboratorio ja logistiikka) osuus lisäyksestä oli 157 henkilöä. Kaikkiaan Terrafamen, Kainuun ammattiopiston ja Oulun seudun ammattiopiston yhteistyönä järjestettävän prosessiteollisuuden ammattitutkintoon johtavan kaksivuotisen oppisopimuskoulutuksen opiskelijoiden osuus henkilöstöstä oli katsauskauden lopussa 48 henkilöä.

Terrafamen teollisuusalueella toimi katsauskaudella keskimäärin noin 150 pitkäaikaista kumppaniyritystä. Alueella työskenteli katsauskaudella keskimäärin 935 (1 160) urakoitsijoiden ja alihankkijoiden palveluksessa olevaa henkilöä (kokoaikaisiksi muutettuna, FTE). Henkilöstömäärän pieneneminen johtuu erityisesti akkukemikaalitehtaan rakennusprojektissa työskennelleiden määrän vähenemisestä.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on kiinteä osa Terrafamen liiketoimintaa. Yhtiö on sitoutunut toiminnassaan YK:n Global Compact -periaatteisiin. Yhtiö kunnioittaa toiminnassaan myös ILOn työelämää koskevia perusperiaatteita ja perusoikeuksia. Lisäksi kaikkien Terrafamen työntekijöiden sekä kumppaniyritysten ja palvelu- ja tarveainetoimittajien tulee noudattaa Terrafamen toimintatapaperiaatteiden (Code of Conduct) sekä kestävän kehityksen politiikan mukaisia periaatteita. Politiikan käytännön toteutusta tukevat Terrafamen sertifioitu johtamisjärjestelmä (ISO 9001, ISO 45001 ja ISO 14001) sekä tarkemmat toimintaohjeet. Terrafame noudattaa kaikessa toiminnassaan lakeja ja viranomaismääräyksiä.

Vastuullisuusohjelma

Terrafamen strategisena päämääränä on keventää liikenteen hiilijalanjälkeä vastuullisesti tuotetuilla akkukemikaaleilla. Vuonna 2020 käynnistetyssä vastuullisuusohjelmassa asetettiin toiminnan kehittämiselle kunnianhimoisia numeerisia ja laadullisia tavoitteita vuosille 2020-2024. Vastuullisuusohjelman teemat on kytketty YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin niiltä osin kuin vastuullisuustavoitteissa ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa on nähty yhtymäkohtia. Vastuullisuusohjelman toteutumista seurataan vuosittain julkaistavassa kestävän kehityksen katsauksessa. Uusin vastuullisuuskatsaus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.terrafame.fi > Terrafame Oy > Vastuullisuus.

Osaamisen kehittäminen ja toimintakulttuuri

Osaava henkilöstö on Terrafamen avainvoimavaroja.

Katsauskaudella henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteisiin lukeutuivat mm. akkukemikaalitehtaan operointi ja kunnossapito, turvallisuus- ja johtamiskulttuurin kehittäminen sekä tuotannonkäyttövarmuustaidot.

Vuoden alkupuoliskolla toteutettiin vuosittaiset henkilökohtaiset kehityskeskustelut. Kolmannen vuosineljänneksen lopussa vuoden 2019 syksyllä käynnistetyn oppisopimuskoulutuksen ryhmä sai prosessiteollisuuden ammattitutkintoon liittyvät opintonsa päätökseen. Valmistuneista 23 opiskelijasta valtaosa jatkaa yhtiön palveluksessa toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa. Keväällä 2020 alkaneessa ryhmässä oppisopimuskoulutusta suorittaa vielä 23 opiskelijaa.  Oppisopimusopiskelun avulla Terrafamella sekä koulutetaan uutta ammattitaitoista henkilöstöä että kehitetään jo talossa olevan henkilöstön ammatillista osaamista.  

Vuonna 2021 merkittävin panostus toimintakulttuurin kehittämiseksi on ROTI-hanke, jossa kehitetään turvallisuus- ja johtamiskulttuuria sekä tuotannon käyttövarmuutta. Hankkeessa vahvistetaan oppivaa, osallistuvaa ja systemaattisen jatkuvan parantamisen kulttuuria. Koko henkilöstö, erityisesti esimiehet ja tuotannon henkilöstö osallistuvat hankkeeseen konkreettisesti mm. käyttöönotettujen turvallisuuskeskustelujen sekä turvallisuus- ja vuorokokousten kautta.

Terrafamella yhteistyökumppaneilta edellytetään sitoutumista yhtiön toimintatapaperiaatteisiin (Code of Conduct), korkealaatuiseen toimintaan, turvallisuuteen ja tehokkuuden jatkuvaan parantamiseen. Terrafame arvioi kumppaniyritysten toimintaa säännöllisissä toimittaja-auditoinneissa sekä -arvioinneissa, joita tehdään sopimuskauden aikana, työsuorituksen jälkeen sekä uuden kumppanin kilpailutuksen yhteydessä.

Tammi-syyskuussa 2021 tehtiin 4 (3) toimittaja-auditointia. Vuoden aikana on tehty lisäksi yhteensä 6 toimittaja-arviointia kesäkuussa 2020 käyttöön otetulla työkalulla. Vuonna 2021 on pidetty yhteensä 4 erillistä kumppanitapaamista, joissa on käyty läpi yhtiön toimintatapaperiaatteita, UN Global Compact –aloitteen periaatteita sekä yhtiössä vuonna 2020 osana tehostettua turvallisuustyötä käyttöön otettuja nollatoleranssisääntöjä. Kumppanitapaamisissa on ollut läsnä edustajat yhteensä yli sadasta kumppaniyrityksestä. Luvuissa ovat mukana myös akkukemikaalitehtaan rakennusprojektiin liittyvät urakoitsijat.

Työturvallisuus

Turvallisuus on yksi Terrafamen perusarvoista ja jatkuva turvallisuuskulttuurin kehittäminen on ollut tärkeimpiä painopistealueita yhtiön aloitushetkestä alkaen. Toiminnan teollisuusalueella tulee olla turvallista sekä omille työntekijöille että yhteistyökumppaneiden työntekijöille, kaikissa olosuhteissa ja kaikissa tilanteissa. Tavoitteena on nolla tapaturmaa.

Työturvallisuuden tunnusluvut,
12 kk LTIFR1

Q1-Q3/ 2021

Q1-Q3/ 2020

Muutos,
%

2020

Tapaturmataajuus, Terrafamen työntekijät

4,7

10,4

-55

8,3

Tapaturmataajuus, kumppaniyritykset

11,9

11,2

6

10,6

Tapaturmataajuus, yhteensä teollisuusalueella

8,7

10,9

20

9,8

Vuoden 2020 lopulla käynnistetty ROTI-hanke on alkanut näkyä turvallisuustyön tuloksissa ja vuoden 2021 aikana Terrafamen henkilöstön tapaturmat ovat vähentyneet selvästi. Kumppaniyritysten turvallisuuskulttuuriin kiinnitetään vastaisuudessa kasvavaa huomiota.

Ympäristö- ja lupa-asiat

Terrafame seuraa teollisuusalueen ympäristön tilaa lupapäätösten ja viranomaisen hyväksymän velvoitetarkkailuohjelman mukaisesti. Vuoden 2020 ympäristötarkkailun vuosiraportit ovat saatavilla Terrafamen verkkosivuilta osoitteesta www.terrafame.fi > Ympäristö > Ympäristövaikutukset ja -tarkkailu > Ympäristötarkkailuraportit. Tammi-syyskuussa 2021 purkuvesien metalli- ja sulfaattipitoisuudet olivat ympäristölupaehtojen mukaisia. Syyskuussa paikallisviranomaiselle ilmoitettiin yksi purkuvesien juoksutuksiin liittyvä poikkeama, joka korjattiin pikaisesti.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan Terrafamen akkukemikaalitehtaalle 20.1.2021.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 22.6.2021 päätöksensä Terrafamen sivukivialueen KL2 ympäristöluvasta. Päätöksellään KHO hylkäsi Vaasan hallinto-oikeuden 16.12.2019 antamasta päätöksestä tehdyt valitukset ja piti ratkaisun voimassa. Sivukivialueen KL2 ympäristölupa on voimassa siihen saakka, kunnes Terrafamen päälupaa koskeva asia on lainvoimaisella tai täytäntöönpanokelpoisella päätöksellä ratkaistu.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 24.6.2021 päätöksensä Terrafamen valtioneuvostolta 6.2.2020 saamaan uraanin talteenottolupaan. KHO vahvisti valtioneuvoston antaman luvan. Yhtiö jätti ydinenergialain (990/1987) mukaisen lupahakemuksen koskien uraanin talteenottoa valtioneuvostolle 30.10.2017.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 2.7.2021 ympäristöluvan primääriliuotuksen alueen laajentamiselle. Primääriliuotusalueen tuotantokäyttöä on pidennetty lohkoilla 2 ja 3 päätöksen mukaisesti 150 metriä kesän 2021 aikana.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen

Terrafame ja Renault-konserni ilmoittivat 8.10.2021 allekirjoittaneensa aiesopimuksen, jonka mukaan Terrafame toimittaa Renault-konsernin sähköautoihin täysin jäljitettävissä olevaa nikkelisulfaattia, jolla on pieni hiilijalanjälki. Toimitusmäärät vastaisivat vuosittain jopa 15 gigawattitunnin akkutehoa ja nikkelisulfaattia vuosittain yli 300 000 sähköauton akustoon. Suora kumppanuus johtavan autovalmistajan sekä materiaalitoimittajan välillä on koko akkumateriaalien arvoketjua kehittävä toimintatapa. Myös muita sähköautojen akkuarvoketjun toimijoita on tarkoitus ottaa mukaan tähän kehitykseen luomalla sitovia yhteistyösopimuksia.

Lähiajan näkymät

Yhtiöllä on meneillään useita akkukemikaaleihin liittyviä merkittäviä asikasneuvotteluja ja tuotehyväksyntäprosesseja.

Perusmetallien ja akkukemikaalien hintakehitykseen liittyy epävarmuutta.

Akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo etenee. Akkukemikaalien tuotannon arvioidaan kasvattavan yhtiön liikevaihtoa loppuvuodesta 2021 alkaen.

Terrafame jatkaa turvallisuuskulttuurin sekä tuotannon ja kustannustehokkuuden parantamista.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (vaihde), joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi

Suomenkielinen webcast-tiedotustilaisuus medialle järjestetään 28.10. klo 13.00. Tilaisuudessa Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen käy läpi yhtiön tuloksen. Webcastia voi seurata suorana osoitteessa terrafame.videosync.fi/q3-2021, jonka aikana kysymyksiä voi esittää sivun alareunassa sijaitsevalla lomakkeella.

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2020 Terrafamen liikevaihto oli 338 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1600 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.

Liitteet ja linkit: