Julkaistu 03.03.2023 klo 09.00

Terrafamen liikevaihto kasvoi vuonna 2022 merkittävästi – liiketulos yli 90 miljoonaa euroa

Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen ellei toisin ilmoiteta.

Loka–joulukuu 2022 lyhyesti:

 • Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 70,6 (17,4) miljoonaa euroa, mikä oli noin 38 prosenttia Terrafamen liikevaihdosta. Liikevaihto nousi myös verrattuna edelliseen vuosineljännekseen (39,1), jolloin akkukemikaalitehtaan huoltoseisokki pienensi tuotantomääriä.
 • Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 115,1 (99,4) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto yhteensä oli 185,7 (116,8) miljoonaa euroa, mikä on 59 prosenttia vertailukautta enemmän.
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä nousi 59,5 (12,9) miljoonaan euroon, mikä on 32,0 (11,0) prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihdon vahva kasvu kompensoi tarveaineiden nousseiden hintojen vaikutusta käyttökatteeseen.
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 44,5 (-2,3) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli 16,7 (26,5) miljoonaa euroa.

Tammi−joulukuu lyhyesti:

 • Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto nousi 207,1 (27,1) miljoonaan euroon, mikä oli noin 35 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo jatkui vuoden aikana.
 • Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 377,3 (351,3) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto yhteensä oli 584,4 (378,4) miljoonaa euroa, mikä on 54 prosenttia edellisvuotta enemmän. Akkukemikaaliliiketoiminnan ylösajo ja metallien hintojen nousu kasvattivat liikevaihtoa, vaikka hintasuojaukset vaimensivat varsinkin nikkelin hinnan suoraa vaikutusta liikevaihtoon.
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä nousi 152,1 (24,2) miljoonaan euroon, mikä on 26,0 (6,4) prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihdon vahva kasvu kompensoi tarveaineiden nousseiden hintojen vaikutusta käyttökatteeseen.
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä  oli 93,9 (-22,4) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli 9,8 (-43,2) miljoonaa euroa.
 • Teollisuusalueen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 6,4 (8,9). Työ turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi jatkui.

Taloudelliset tunnusluvut

2022 Q4

2021 Q4

Muutos

2022

2021

Muutos

Liikevaihto, M€

185,7

116,8

59 %

584,4

378,4

54 %

Akkukemikaaliliiketoiminta

70,6

17,4

306 %

207,1

27,1

664 %.

Metallipuolituoteliiketoiminta

115,1

99,4

15,8 %

377,3

351,3

7,4 %

Käyttökate(1, M€

59,5

-60,0

n.a.

152,1

-48,8

n.a.

Käyttökate, M€
ilman kertaluonteisia eriä

59,5

12,9

361 %

152,1

24,2

528 %

Liiketulos, M€

44,5

-75,3

n.a.

93,9

-95,3

n.a.

Liiketulos, M€
ilman kertaluonteisia eriä

44,5

-2,3

n.a.

93,9

-22,4

n.a.

Keskeneräinen tuotanto, M€

241,8

204,0

18,5 %

241,8

204,2

18,5 %

Liiketoiminnan vapaa kassavirta, M€(2

16,7

26,5

-37 %

9,8

-43,2

n.a.

Kokonaisinvestoinnit, M€(3

24,5

17,0

44 %

83,0

117,9

-30 %

Ylläpitoinvestoinnit, M€

21,5

11,4

89 %

69,9

60,3

-15,9 %

Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun, M€

3,0

5,6

-46 %

13,1

57,6

-77 %

Oma pääoma, M€

439,1

384,8

-14,1 %

439,1

384,8

-14,1 %

Taseen loppusumma, M€

1 128,1

1 006,7

12,1 %

 1 128,1

1 006,7

12,1 %

Oma henkilöstö, aktiiviset

763

858

-11,1 %

763

858

-11,1 %

Kumppaniyritysten henkilöstö, FTE

783

883

-11,3 %

783

883

-11,3 %

Tapaturmataajuus yhteensä,
12 kk LTIFR1

6,4

8,9

-28 %

6,4

8,9

-28 %

Oma henkilöstö

4,3

5,5 -21 % 4,3 5,5 -21 %

Kumppaniyritysten henkilöstö

8,5

11,8

-28 %

8,5

11,8

-28 %

1) Ympäristövarauksen korotus heikensi Q4/2021 käyttökatetta ja liiketulosta 72,9 miljoonalla eurolla.
2) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit
3) Investointien jakoa kategorioiden kesken on korjattu takautuvasti 1−9/2021. Korjauksen vaikutus tammi−syyskuun 2021 vapaaseen kassavirtaan oli -15,5 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Vuosi 2022 oli Terrafamelle käänteentekevä ja taloudellisen tuloksen näkökulmasta ennätyksellinen. Akkukemikaalitehtaan ylösajo eteni, ja sen myötä Terrafame on lunastanut paikkansa osana eurooppalaista vastuullista akkuteollisuuden toimitusketjua. Terrafame on saavuttanut positiivisen liiketuloksen neljänä perättäisenä vuosineljänneksenä.

Sähköautojen kysynnän kasvu oli vuoden aikana vahvaa epävarmasta geopoliittisesta tilanteesta huolimatta: vuonna 2022 maailmassa myytiin 10,1 (6,6) miljoonaa sähköautoa, mikä on noin 53 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Nikkelimarkkina on tasaantunut ja hinnat ovat asettuneet uudelle korkeammalle tasolle sen jälkeen, kun Ukrainan sodan aiheuttamat spekulaatiot nostivat nikkelin hinnan hetkellisesti epänormaalin korkeaksi maaliskuussa 2022. Nikkelin keskimääräinen markkinahinta vuonna 2022 oli 38 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2021. Myös akkuihin käytettävän nikkelisulfaatin hinta oli vuonna 2022 edellisvuotta korkeammalla tasolla, vaikka nikkelisulfaatin SPOT-hintojen määräytyminen (SPOT China) ei ollut kytköksissä LME-hintaan.

Terrafamen liikevaihto kasvoi vuonna 2022 selvästi, vaikka hintasuojaukset vaimensivat nousseiden tuotehintojen suoraa vaikutusta liikevaihtoon. Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto nousi 207,1 (27,1) miljoonaan euroon, mikä oli noin 35 prosenttia Terrafamen liikevaihdosta. Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 377,3 (351,3) miljoonaa euroa. Todettakoon, että vuonna 2022 Terrafame saavutti nikkelin osalta uuden vuosituotantoennätyksen 31 550 tonnia sekä joulukuussa historian korkeimman kuukausituotannon 3 270 tonnia, minkä taustalla on yhtiön pitkäjänteinen teknologiakehitystyö. Vahvasti sujuneen perustuotannon, akkukemikaalitoiminnan voimakas kasvu sekä vertailuvuotta korkeampien metallien hintojen ansiosta Terrafamen liikevaihto nousi 54 prosenttia 584,4 (378,4) miljoonaan euroon. Kasvu on merkittävä.

Liikevaihdon vahvan kasvun ansiosta Terrafamen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä nousi ennätykselliseen 152,1 (24,2) miljoonaan euroon, mikä on 26,0 (6,4) prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön hankintojen siirtäminen vaihtoehtoisiin lähteisiin Ukrainan sodan alettua ja yleinen hintojen nousu nostivat hankintakustannuksia merkittävästi, mikä vaimensi käyttökatteen paranemista.  Vertailukaudella käyttökatetta alensivat akkukemikaalitehtaan ylösajoon liittyneet käyttökustannukset. Liikevoitto oli 93,9 miljoonaa euroa, minkä saavuttamista voimme pitää olennaisena virstanpylväänä Terrafamelle.

Terrafamen strategia panostaa sähköistyvän liikenteen tarpeisiin on ollut oikea valinta. Eurooppalainen ja vastuullinen akkukemikaalituotanto on entistäkin tärkeämmässä roolissa autoteollisuuden pyrkiessä kohti hiilineutraaliutta. Tästä hyvänä osoituksena on vuoden 2022 lopussa solmittu monivuotinen nikkelisulfaatin toimitussopimus Renault-konsernin kanssa, kuten myös tämän vuoden alussa allekirjoitettu sopimus Stellantiksen kanssa. Lisäksi kerroimme helmikuussa 2023 Umicoren kanssa tehdystä nikkelisulfaatin toimitussopimuksesta. Kaupalliset toimitukset on jo aloitettu onnistuneen tuotehyväksyntäprosessin jälkeen, ja toimitusmääriä lisätään vuoden 2023 aikana.

Loppuvuodesta Terrafame teki päätöksen noin 20 miljoonan euron investoinnista uraanin talteenoton käynnistämiseksi vuoden 2024 kesään mennessä. Yhtiön tuotantoprosessi mahdollistaa malmissa pieninä pitoisuuksina olevan uraanin hyödyntämisen sivutuotteena.

Yhtiö sai vuoden aikana päätökseen kahden vuoden hankkeen, jonka tavoitteena oli parantaa toiminnan tehokkuutta ja työturvallisuutta. Hankkeella oli selkeästi positiivinen vaikutus, ja teollisuusalueen yhteenlaskettu 12 kuukauden tapaturmataajuus oli vuoden lopussa 6,4 (8,9). Turvallisuus on yksi Terrafamen perusarvoista, ja jatkuva turvallisuuskulttuurin kehittäminen on ollut tärkeimpiä painopistealueita yhtiön aloitushetkestä alkaen. Työ jatkuu määrätietoisesti edelleen.

Haluan lämpimästi kiittää Terrafamen ja kumppaniyritystemme henkilökuntaa ansiokkaasta työstä sekä asiakkaitamme luottamuksesta. Vuonna 2023 Terrafamen tärkeimpänä tavoitteena on saattaa akkukemikaalitehtaan ylösajo päätökseen sekä jatkaa pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden parantamiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi.”

Markkinaympäristö

Sähköauto- ja akkumarkkinat

Sähköautojen globaali myynti on jatkunut vahvana. Vuonna 2022 maailmassa myytiin noin 10,1 (6,6) miljoonaa sähköautoa, mikä on noin 53 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021.

Kiinassa myytiin vuonna 2022 yhteensä noin 6,0 (3,3) miljoonaa sähköhenkilöautoa sekä kevyttä hyötyajoneuvoa, mikä vastasi lähes 60 prosenttia maailmanlaajuisesta myynnistä. Myynti lähes kaksinkertaistui verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021.  Sähköautojen myynti oli vahvaa myös USA:ssa ja Kanadassa, joiden yhteenlaskettu sähköhenkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen myynti kasvoi 30 prosenttia. Euroopassa näiden ajoneuvoluokkien myynti kasvoi 8,5 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021.

Joulukuussa 2022 sähköautojen akkujen myyntipainotettu keskikoko (kaikki ajoneuvoluokat mukaan lukien) oli 51,9 kWh (48,2 kWh). NCM 811 -akkujen, joissa nikkelin osuus on suuri, markkinaosuus kasvoi vuoden 2021 joulukuun 15 prosentista vuoden 2022 joulukuun 20 prosenttiin. NCM 622 -akkujen markkinaosuus oli 21 prosenttia joulukuussa 2022, kun se vuoden 2021 joulukuussa oli 27 prosenttia ja NCM 712 -akkujen vastaavat markkinaosuudet 5 ja 7 prosenttia.

Nikkelimarkkina

Nikkelin hinta Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME) oli koko vuoden 2022 selvästi korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna. Maaliskuun alussa Venäjän sodan aiheuttamat spekulaatiot nostivat nikkelin hinnan hetkellisesti epänormaalille tasolle, mutta nikkelin hintakehitys alkoi korjautua sen jälkeen, kun Lontoon metallipörssi oli käyttänyt poikkeuksellisia keinoja kaupankäynnin rajoittamiseksi (Disruption Event). Myös akkuihin käytettävän nikkelisulfaatin hinta oli vuonna 2022 hieman korkeammalla tasolla, vaikka nikkelisulfaatin SPOT-hinnan määritys (SPOT China) ei ole maaliskuun 2022 jälkeen ollut kytköksissä LME-hintaan.

Nikkelin keskimääräinen markkinahinta vuonna 2022 oli 25 585 (18 469) USD/t, mikä on 39 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2021. Nikkelin keskimääräinen markkinahinta vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä oli 25 289 (19 821) USD/t, mikä on 28 prosenttia korkeampi kuin vertailukaudella, ja 15 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä (22 063).

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat vuoden 2022 lopussa 57 878 tonnia, mikä on merkittävästi alhaisempi taso kuin vuoden 2021 vastaavana ajankohtana (106 313). Nikkelivarastot ovat olleet voimakkaassa laskussa vuoden 2021 toiselta neljännekseltä alkaen. Varastotasojen lasku alkoi tasaantua vuoden 2022 toisella neljänneksellä, ja joulukuun lopun varastotaso nousi hieman vuoden 2022 kolmannen neljänneksen lopun tilanteeseen verrattuna (55 080). Vuoden 2022 lopun varastotaso vastasi viikon (1) kysyntää.

Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Vuoden 2022 liikevaihto oli 584,4 (378,4) miljoonaa euroa, mikä on 54 prosenttia edellisvuotta enemmän. Akkukemikaaliliiketoiminnan ylösajo ja metallien hintojen nousu kasvattivat liikevaihtoa, vaikka hintasuojaukset vaimensivat varsinkin nousseen nikkelin hinnan suoraa vaikutusta liikevaihtoon. Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 207,1 (27,1) miljoonaa euroa, mikä on noin 35 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 377,3 (351,3) miljoonaa euroa.

Loka−joulukuun liikevaihto oli 185,7 (116,8) miljoonaa euroa, mikä on 59 prosenttia vertailukautta enemmän. Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 70,6 (17,4) miljoonaa euroa, mikä on noin 38 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Liikevaihto nousi myös verrattuna vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen (53,4), jolloin huoltoseisokki pienensi tuotantomääriä. Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 115,1 (99,4) miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 käyttökate ilman kertaluonteisia eriä nousi 152,1 (24,2) miljoonaan euroon, mikä on 26,0 (6,4) prosenttia liikevaihdosta. Loka−joulukuun käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 59,5 (12,9) miljoonaa euroa, mikä on 32,0 (11,0) prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihdon vahva kasvu kompensoi tarveaineiden nousseiden hintojen vaikutusta käyttökatteeseen.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä vuonna 2022 oli 93,9 (-22,4) miljoonaa euroa ja liiketoiminnan vapaa kassavirta* 9,8 (-43,2) miljoonaa euroa.

Loka−joulukuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 44,5 (-2,3) miljoonaa euroa ja liiketoiminnan vapaa kassavirta* 16,7 (26,5) miljoonaa euroa.

Terrafame toteutti vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kustannussäästöohjelman, jonka tuloksena saavutettiin noin 10 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Säästöistä noin 3,5 miljoonaa euroa koostuu henkilöstövähennyksistä ja noin 6,5 miljoonan euron säästöt syntyvät mm. ostopalveluiden vähentämisestä ja kehittämisestä.

*) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit

Loka−joulukuun keskeisiä tapahtumia

Terrafame ja Renault-konserni solmivat pitkäaikaisen sopimuksen vastuullisen nikkelisulfaatin toimituksista

Terrafame ja Renault-konserni solmivat joulukuussa 2022 monivuotisen sopimuksen, jonka mukaisesti Terrafame toimittaa Renault-konsernin sähköautojen akkuihin vähähiilistä ja täysin jäljitettävissä olevaa nikkelisulfaattia. Terrafame ja Renault ovat kehittäneet yhteistyötään lokakuusta 2021, jolloin yhtiöt solmivat aiesopimuksen nikkelisulfaatin toimituksista.

Sopimuksen mukaisesti Terrafame toimittaa Renaultille vastuullisesti tuotettua nikkelisulfaattia noin
200 000 sähköauton tarpeisiin joka vuosi. Terrafamelle sopimus on merkittävä virstanpylväs vähähiilisen ja täysin jäljitettävän sähköautovalmistuksen tunnustettuna kumppanina. Kumppanuus merkitsee myös konkreettista askelta kohti vankkaa, läpinäkyvää ja vastuullista eurooppalaista akkuklusteria.

Terrafame käynnistää uraanin talteenoton kesään 2024 mennessä

Terrafame päätti joulukuussa 2022 käynnistää uraanin talteenoton viimeistään kesään 2024 mennessä. Yhtiö on toteuttanut talteenottoon liittyvän teknis-taloudellisen selvitystyön ja on päättänyt sen perusteella aloittaa valmistelut uraanin talteenottoa varten.

Terrafamen tuotantoprosessi mahdollistaa malmissa pieninä pitoisuuksina olevan uraanin hyödyntämisen sivutuotteena. Yhtiön tehdasalueella on uraanin talteenottolaitos, ja Terrafame on käynnistänyt työt tehtaan saattamiseksi käyttövalmiuteen. Valmistelutyöt edellyttävät yhteensä noin 20 miljoonan euron investointeja. Ylösajovaiheen jälkeen talteenottolaitoksen arvioidaan toimivan täydellä kapasiteetilla vuoteen 2026 mennessä.

Investoinnit

Vuonna 2022 investointeihin käytettiin yhteensä 83,0 (117,9) miljoonaa euroa. Tästä tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen käytettiin 13,1 (57,6) miljoonaa euroa ja ylläpitoinvestointeihin 69,9 (60,3) miljoonaa euroa.

Investoinnit, miljoonaa euroa 

2022

2021

Muutos, %

Ylläpitoinvestoinnit 

69,9

60,3

+16 %

Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun 

13,1

57,6

-77 %

Investoinnit yhteensä

83,0

117,9

-30 %

Investointien jakoa kategorioiden kesken on korjattu takautuvasti 1−9/2021.

Tärkeimmät investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun liittyivät akkukemikaalitehtaan viimeistelyyn ja tuotannon pullonkaulojen poistoon sekä Kolmisopen malmion hyödyntämiseen liittyviin valmistelutöihin.

Tuotannon ylläpitoinvestoinnit koostuivat pääosin Kuusilammen louhoksen seuraavien lohkojen hyödyntämiseen liittyvistä valmistelevista töistä. Muita merkittävimpiä investointikohteita olivat sivukivialueen uuden lohkon rakennustöiden aloittaminen, sekundäärikasa-alueen kuljetinmuutokset, sekä uusien sekundäärilohkojen 5−6 valmistelevat työt.

Rahoitusjärjestelyt

Terrafame lyhensi vuoden 2022 aikana yhteensä noin 70 miljoonan euron arvosta osakkeenomistajilta nostettua vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. Vuoden 2022 joulukuun sekä huhtikuun 2023 lyhennykset olivat yhteensä noin 68 miljoonaa euroa ja ne siirrettiin vuoden 2023 loppupuolelle.

Seuraavassa taulukossa esitettävät summat sisältävät kaikki Terrafamen toiminta-aikanaan osakkeenomistajilta saamat rahoituserät sekä omaksi pääomaksi konvertoidut vieraan pääoman ehtoiset erät. 

Oman pääoman 
ehtoinen rahoitus

Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus

Konvertoitu oma
pääoma

Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus

Rahoitus
 yhteensä

Lyhennykset

Suomen
Malmijalostus Oy

537,3

537,3

Galena Asset Management

248,3

248,3

Trafigura

192,2

-20,2

-50,6

121,4

121,4

Sampo-konserni

19,0

48,4

-6,8

-15,2

26,4

45,4

Yhteensä

804,6

240,6

-27

-65,8

147,8

952,4

Valuuttamääräiset erät on arvostettu euroiksi katsauskauden päätöspäivän kurssiin.

Syyskuussa 2021 kansainvälisen pankin kanssa allekirjoitetusta nelivuotisesta 90 miljoonan dollarin vakuudettomasta järjestelystä nostettiin vuoden 2022 aikana loput 70 miljoonaa dollaria. Lyhennysvapaan jakson päätyttyä ensimmäinen lyhennys tehtiin joulukuun lopussa.

Käyttöpääoman tarpeen kattamiseksi yhtiöllä on muita rahoitusjärjestelyitä, muun muassa tililimiittejä noin 50 miljoonan euron arvosta sekä loppuvuodesta allekirjoitettu myyntisaatavien myyntisopimus 50 miljoonan dollarin arvosta kansainvälisen pankin kanssa.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi kesäkuussa 2022 päätöksen Terrafamen koko toimintaa koskevasta ympäristö- ja vesitalousluvasta, jossa on määrätty myös ympäristövakuudesta toiminnan lopettamisen varalta. Uuden luvan mukainen ympäristövakuus on 324,1 miljoonaa euroa. Prosessi vakuuden kattamiseksi on meneillään.

Yhtiöllä on voimassaoleva 161 miljoonan euron sopimus aiemman ympäristöluvan mukaisen vakuustarpeen kattamiseksi.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Terrafamella on yksi osakelaji. Vuoden 2022 lopussa yhtiöllä oli 4 993 830 osaketta, osakepääomaa oli 2,0 miljoona euroa ja omaa pääomaa 439,1 (384,8) miljoonaa euroa. 

Suomen valtion erityistehtäväyhtiö Suomen Malmijalostus Oy (Finnish Minerals Group, FMG) omisti 31.12.2022 Terrafamesta 67,0 prosentti, Trafiguran hallinnoimat Galena-rahastot 31,0 prosenttia ja Sampo Oyj 2,0 prosenttia.

Suomen Malmijalostuksen omistusosuus voi tulevaisuudessa laskea alimmillaan 50,1 prosenttiin, jos Trafigura ja Sampo käyttävät optio-oikeutensa ja lainojen korot maksetaan osakkeina. Tällöin Trafiguran omistusosuus olisi noin 45,0 prosenttia ja Sammon noin 5,0 prosenttia. 

Hallinnointi

Terrafamen yhtiökokous pidettiin 17.3.2022. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen, päätti hallituksen esityksen mukaisesti tuloksen käsittelystä sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lauri Ratia, Matti Hietanen, Tuomo Mäkelä, Jesus Fernandez, Emmanuel Henry, Riitta Mynttinen ja Jyrki Vainionpää. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Ratia ja varapuheenjohtajaksi Matti Hietanen.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 72 000 euroa. Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 36 000 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa, joka perustuu kokousosallistumiseen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen.

Terrafame Oy:n 1.7.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiön hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Julian Sanchez, 49, Bachelor of Science in Mining Engineering, Head of Trafigura Mining, Trafigura Group PTE. Sanchez on Espanjan kansalainen. Hän on riippumaton yhtiöstä, mutta ei-riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta (Trafigura). Terrafamen hallituksen jäsen Emmanuel Henry, Head of Mining Group, Trafigura Group PTE, oli siirtynyt pois Trafiguran palveluksesta ja jätti samassa yhteydessä tehtävänsä Terrafamen hallituksen jäsenenä.

Terrafamen hallituksen kokoonpano oli vuoden 2022 lopussa Lauri Ratia (hallituksen puheenjohtaja), Matti Hietanen (varapuheenjohtaja), Jesus Fernandez, Riitta Mynttinen, Tuomo Mäkelä, Julian Sanchez ja Jyrki Vainionpää.

Henkilöstö ja kumppaniverkosto

Terrafamen teollisuusalueella työskenteli vuonna 2022 säännöllisesti noin 1 500 henkilöä. Terrafamen palveluksessa oli katsauskauden lopussa 763 (858) henkilöä. 

Terrafame toteutti ensimmäisellä vuosineljänneksellä kustannussäästöohjelman, jonka osana toteutettiin muutosneuvottelut tuotannollisin ja taloudellisin syin 17.1.−28.2.2022. Muutosneuvottelujen lopputuloksena henkilötyövuosia vähennettiin 65, joista irtisanomalla 42. Viimeisimmät päätetyt työsuhteet päättyivät vuoden kolmannen neljänneksen aikana.

Teollisuusalueella työskenteli katsauskaudella keskimäärin 783 (883) urakoitsijoiden ja alihankkijoiden palveluksessa olevaa henkilöä (kokoaikaisiksi muutettuna, FTE).

Vastuullisuus

Vastuullisuus ja jatkuva parantaminen ovat Terrafamelle kaiken toiminnan lähtökohta. Terrafamen  vastuullisuusohjelmaa täsmennettiin vuoden 2022 aikana, ja yhtiö asetti tavoitteekseen saavuttaa omien toimintojensa hiilineutraaliuden vuoteen 2039 mennessä. Terrafamen hallitus on hyväksynyt vastuullisuusohjelman.

Terrafamen vastuullisuus kattaa laajasti ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon toiminta-alueet. Vastuullisuusohjelman teemat on kytketty YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin niiltä osin kuin näissä on selviä yhtymäkohtia. Terrafame on myös sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen, joka tarjoaa kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen vastuullisuuden osoittamiseen. Aloitteen kymmenen periaatetta pohjautuvat kansainvälisiin ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristöä ja korruption vastaisuutta koskeviin sopimuksiin.

Lisäksi kaikkien Terrafamen työntekijöiden sekä kumppaniyritysten ja palvelu- ja tarveainetoimittajien tulee noudattaa Terrafamen toimintatapaperiaatteiden (Code of Conduct) sekä kestävän kehityksen politiikan mukaisia periaatteita. Politiikan käytännön toteutusta tukevat Terrafamen sertifioitu johtamisjärjestelmä (ISO 9001, ISO 45001 ja ISO 14001) sekä tarkemmat toimintaohjeet.

Terrafamen uusin kestävän kehityksen katsaus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.terrafame.fi > Yritys > Raportit-ja-esitykset.

Vastuullisuusohjelman päämäärät

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallinto

 • Hillitsemme ilmastonmuutosta yhdessä sähköautoja valmistavien asiakkaidemme kanssa.
 • Tuotantomme on hiilineutraalia vuonna 2039.
 • Hyödynnämme tuotannon sivuvirrat tehokkaasti.
 • Minimoimme vesistöpäästöt ja vesistövaikutukset.
 • Terrafame on turvallinen työpaikka omalle ja kumppaniyritysten henkilöstölle.
 • Tuemme ja kunnioitamme omassa toiminnassamme ihmisoikeuksia ja työelämän oikeuksia. Edellytämme samaa liiketoimintakumppaneiltamme.
 • Kehitämme jatkuvasti henkilöstön osaamista ja onnistumisen mahdollisuuksia.
 • Käymme aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa.
 • Terrafamen toiminta on läpinäkyvää.
 • Varmistamme toimintamme vaatimustenmukaisuuden (compliance).
 • Terrafamella on vahva oikein tekemisen kulttuuri.
 • Tekeminen perustuu jatkuvaan parantamiseen ja päätökset faktoihin.

Työturvallisuuden tunnusluvut

Turvallisuus on yksi Terrafamen arvoista, ja jatkuva turvallisuuskulttuurin kehittäminen on ollut tärkeimpiä painopistealueita yhtiön aloitushetkestä alkaen. Toiminnan teollisuusalueella tulee olla turvallista sekä omille työntekijöille että yhteistyökumppaneiden työntekijöille, kaikissa olosuhteissa ja kaikissa tilanteissa. Tavoitteena on nolla tapaturmaa.

Tapaturmataajuus,
12 kk LTIFR1

31.12.2022

31.12.2021

Muutos, %

Tapaturmataajuus, Terrafamen työntekijät

4,3

5,5

-22 %

Tapaturmataajuus, kumppaniyritykset

8,5

11,8

-28 %

Tapaturmataajuus, yhteensä teollisuusalueella

6,4

8,9

-28 %

Ympäristötarkkailu

Terrafame seuraa teollisuusalueen ympäristön tilaa lupapäätösten ja viranomaisen hyväksymän velvoitetarkkailuohjelman mukaisesti. Vuoden 2021 ympäristötarkkailun vuosiraportit ovat saatavilla Terrafamen verkkosivuilta osoitteesta www.terrafame.fi > Naapureille > Ympäristötarkkailuraportit.

Vesistöjen sulfaattikuormitus on Terrafamen tuotannon keskeisimpiä ympäristövaikutuksia. Vuonna 2022 purkuvesien metalli- ja sulfaattipitoisuudet sekä sulfaattikuormitus olivat ympäristölupaehtojen mukaisia.

Keskeiset purkuvesiin liittyvät tunnusluvut

2022

2021

Puhdistetut purkuvedet, Mm3

9,42

8,86

Purkuvesien sulfaatti, tonnia (lupakiintiö 16 300 t)

12 763

14 492

Prosessiperäisen sulfaatin kierrätysaste, %
(tavoite 100 %)

100

100

 Muut keskeiset tunnusluvut ovat saatavilla yhtiön kestävän kehityksen katsauksessa osoitteessa www.terrafame.fi > Yritys > Raportit-ja-esitykset.

Lupa-asiat

Terrafame ilmoitti 20.6.2022 jättäneensä Kolmisopen malmion hyödyntämistä ja kaivospiirin laajentamista koskevan ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Euroopan suurimmat nikkelimalmivarat sijaitsevat Terrafamen kaivospiirillä Sotkamossa. Nikkelin lisäksi malmista otetaan talteen sinkkiä, kobolttia ja kuparia. Vuodesta 2021 alkaen nikkeli ja koboltti on jalostettu yhtiön akkukemikaalitehtaalla sähköautojen akuissa käytettäviksi akkukemikaaleiksi.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi 20.6.2022 päätöksen Terrafamen koko toimintaa koskevasta ympäristö- ja vesitalousluvasta eli niin sanotusta pääluvasta. Pääluvassa on määritelty mm. koko toiminnan laajuus mukaan lukien lähivuosien uudet suunnitelmat, asetettu päästörajat ja määrätty ympäristövakuus toiminnan lopettamisen varalta. Uusi lupa mahdollistaa myös käynnissä olevien kehityshankkeiden edistämisen suunnitellusti.

Lupapäätös nostaa kuitenkin Terrafamen ympäristövakuuden 138 miljoonasta eurosta 324 miljoonaan euroon, mikä on kansainvälisestikin hyvin korkea luku. Terrafame jätti kolmannella vuosineljänneksellä muutoshakemuksen Vaasan hallinto-oikeudelle vakuuden laskentaperiaatteista.  

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Terrafame ja Stellantis ilmoittivat tammikuussa 2023 solmineensa sähköajoneuvojen akuissa käytettävän nikkelisulfaatin toimituksia koskevan sopimuksen. Terrafame toimittaa Stellantikselle nikkelisulfaattia vuodesta 2025 alkaen viisivuotisen sopimuskauden ajan. Terrafamen kanssa tehty sopimus on osa Stellantiksen määrätietoista sähköistymisstrategiaa ja kattaa merkittävän osan vastuullisesti tuotetun ja paikallisista lähteistä hankitun nikkelin tarpeesta.

Helmikuussa 2023 Umicore ja Terrafame kertoivat allekirjoittaneensa pitkäaikaisen sopimuksen nikkelisulfaattitoimituksista. Kaupalliset toimitukset on jo aloitettu onnistuneen tuotehyväksyntäprosessin jälkeen, ja toimitusmääriä lisätään vuoden 2023 aikana.

Näkymät vuodelle 2023

 • Akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajoa jatketaan.
 • Perusmetallien ja akkukemikaalien hintakehitykseen liittyy huomattavaa epävarmuutta.
 • Terrafame jatkaa työturvallisuuden kehittämistä, toimintansa tehostamista ja kannattavuuden parantamista.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (vaihde), joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi

Terrafame järjestää suomenkielisen mediatilaisuuden 3.3.2023 klo 11.00 Helsingissä Lilla Roberts -hotellissa. Tilaisuudessa puhuvat Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen ja hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia. Lisäksi medialla on tilaisuudessa mahdollisuus haastatella Terrafamen pääomistajan Suomen Malmijalostus Oy:n toimitusjohtajaa Matti Hietasta. Tilaisuutta voi myös seurata ja kysymyksiä esittää suorassa webcast-lähetyksessä osoitteessa www.terrafame.videosync.fi/q4-2022-results.

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2022 Terrafamen liikevaihto oli 584 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1500 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.