Julkaistu 04.04.2019 klo 12.00

Terrafamen Kajaanin ammattikorkeakoululle lahjoittamassa yliopettajan tehtävässä on aloittanut energiatekniikan tohtori Katriina Sirviö

Terrafame lahjoitti syksyllä 2018 prosessiteollisuuden kolmevuotisen yliopettajan tehtävän Kajaanin ammattikorkeakouluun eli KAMKiin. Terrafame on merkittävä työllistäjä Kainuun alueella ja uusi, parhaillaan rakennettava, akkukemikaalitehdas lisää entisestään tarvetta prosessi-insinööreille sekä kemianteollisuuteen erikoistuneille ammattiosaajille. Sähköajoneuvojen akkujen valmistukseen kemikaaleja tuottavan tehtaan kaupallisen tuotannon on määrä alkaa vuoden 2021 alussa ja se tulee Terrafamen arvion mukaan työllistämään suoraan noin 150 henkeä. Lisäksi tehtaan epäsuorat talousvaikutukset ulottuvat laajasti eri toimialoille Kainuussa sekä Suomessa laajemmin.

Terrafamen lahjoittamassa prosessiteollisuuden yliopettajan tehtävässä aloitti 1.4.2019 energiatekniikan tohtori Katriina Sirviö. Sirviöllä on kemian maisteriopinnot Oulusta ja hänen energiatekniikan alaan kuuluva väitöskirjatutkimuksensa hyväksyttiin kesällä 2018 Vaasan yliopistossa, jossa hän on työskennellyt viimeiset 9 vuotta. Aiempaa kokemusta prosessiteollisuudesta Katriina Sirviöllä on mm. metsäteollisuuden parista.

Uusi tehtävä vahvistaa Terrafamen ja KAMKin yhteistyötä. Nimikkoyliopettaja pääsee perehtymään Terrafamen toimintaan syvällisesti, mikä mahdollistaa opintojen integroimisen suoraan yhtiön tarpeisiin esimerkiksi projektitöiden muodossa perinteisten harjoittelujen ja opinnäytetöiden lisäksi. Yliopettajan tehtävänä on myös kehittää prosessitekniikan ja käynnissäpidon koulutusta sekä koordinoida tutkimus- ja kehitystoimintaa ja työskennellä koulutuksen vetovoiman kasvattamiseksi.

”Uusi työtehtävä yhdistää mielenkiintoisella tavalla korkeakoulumaailman ja teollisuuden. Kainuun elinvoimaisuus on minulle sotkamolaislähtöisenä tärkeää ja olen innolla mukana luomassa parempia koulutus- ja työllisyysnäkymiä alueelle. Uskon, että tämän yhteistyön, ja sekä KAMKissa että teollisuudessa jo olevan osaamisen, avulla saadaan myös kehitettyä tuotantoa yhä kestävämpään suuntaan”, toteaa prosessiteollisuuden yliopettaja Katriina Sirviö Kajaanin ammattikorkeakoulusta.

”Toivotamme Katriina Sirviön lämpimästi tervetulleeksi Terrafamen nimikkoyliopettajaksi. Tiiviin oppilaitosyhteistyön tavoitteena on tarjota opiskelijoille monipuolisia tilaisuuksia tutustua Terrafamen toimintaan ja verkostoitua yhtiön edustajien kanssa mm. harjoittelujaksoilla, projekteissa sekä opinnäytteiden laatimisen yhteydessä. Yhteistyössä nimikkoyliopettajan kanssa saamme myös integroitua opinnot paremmin suoraan yhtiön tarpeisiin”, toteaa Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy.

Lisätietoa:

Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (vaihde), joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi

Katriina Sirviö, prosessiteollisuuden yliopettaja, KAMK, katriina.sirvio(at)kamk.fi

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Suunnittelemme nyt päätuotteemme, nikkeli-kobolttisulfidin, jalostusta sähköajoneuvojen akkuihin sopiviksi nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: