Julkaistu 29.07.2021 klo 09.00

Terrafamen H1/2021 liikevaihto oli 185,0 miljoonaa euroa – akkukemikaalitehtaan ylösajo alkoi

 

(Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen ellei toisin ilmoiteta.)

Huhti-kesäkuu 2021 lyhyesti

 • Akkukemkaalitehtaan tuotannon ylösajo aloitettiin kesäkuussa.
 • Nikkelin tuotanto oli 6 778 (7 100) tonnia, mikä on 4,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sinkin tuotanto oli 13 362 (14 387) tonnia, mikä on 7,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Toukokuussa pidetty suunniteltu huoltoseisokki laski tuotantomääriä edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin tuotantoseisokki toteutettiin elokuussa.
 • Nikkelin keskihinta oli London Metal Exchange’issa 17 359 (12 243) USD/t, mikä on 42 prosenttia korkeampi  kuin vertailukaudella.
 • Sinkin keskihinta oli London Metal Exchange’issa 2 916 (1 964) USD/t, mikä on 48 prosenttia korkeampi  kuin vertailukaudella.  
 • Toisella vuosineljänneksellä keskimääräinen EUR/USD valuuttakurssi oli 1,21, kun se vuoden 2020 vastaavana ajankohtana oli 1,10.
 • Liikevaihto oli 91,6 (76,5) miljoonaa euroa, mikä on 19,7 prosenttia vertailukautta enemmän.
 • Liikevaihtoa kasvattivat nikkelin ja sinkin vertailukautta selvästi korkeammat hinnat, mutta toisaalta euro vahvistui suhteessa Yhdysvaltain dollariin.
 • Käyttökate oli 6,7 (7,8) miljoonaa euroa, mikä on 7,3 (10,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketulos oli -3,6 (-2,2) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli -13,0 (-13,2) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuu 2021 lyhyesti

 • Katsauskaudella nikkelin tuotanto oli 14 064 (15 462) tonnia, mikä on 9 prosenttia vertailukautta vähemmän. Sinkin tuotanto oli 25 574 (29 929) tonnia, mikä on 14,6 prosenttia vertailukautta vähmmän. Ensimmäisen vuosineljänneksen tuotantomäärät sekä toisella vuosineljänneksellä toteutettu suunniteltu huoltoseisokki laskivat tuotantomääriä edellisvuodesta, jolloin alkuvuoden tuotanto oli vahvaa.
 • Nikkelin keskihinta oli katsauskaudella London Metal Exchange’issa 17 466 (12 483) USD/t, mikä on 40 prosenttia korkeampi  kuin vertailukaudella.
 • Sinkin keskihinta oli katsauskaudella London Metal Exchange’issa 2 832 (2 046) USD/t, mikä on 38 prosenttia korkeampi  kuin vertailukaudella.
 • Katsauskauden liikevaihto oli 185,0 (172,6) miljoonaa euroa, mikä on 7,2 prosenttia vertailukautta enemmän.
 • Katsauskauden käyttökate oli 16,3 (19,1) miljoonaa euroa, mikä on 8,8 (11,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Käyttökatetta painoivat erityisesti akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajoon liittyvät käyttökustannukset sekä toukokuussa toteutettu suunniteltu huoltoseisokki.
 • Katsauskauden liiketulos oli –4,3 (-0,6) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli -34,9 (12,1) miljoonaa euroa.
 • Terrafamen ja kaikkien sen yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 8,7 (15,2).

Taloudelliset ja tuotannolliset tunnusluvut

2021
Q2

2020
Q2
Muutos,
%
2021
H1
2020
H1
Muutos,
%
2020
Talous
Liikevaihto, M€ 91,6 76,5 19,7 % 185,0 172,6 7,2 % 338,3
Käyttökate, M€ 6,7 7,8 -14,1 % 16,3 19,1 -14,7 % 23,8
Liiketulos, M€ -3,6 -2,2 - -4,3 -0,6 na -16,9
Keskeneräinen tuotanto, M€ 195,0 186,8 4,4 % 195,0 186,8 4,4 % 190,2
Liiketoiminnan vapaa kassavirta, M€ (1 -13,0 -13,2 na -34,9 12,1 na 13,8
Kokonaisinvestoinnit, M€ 70,7 54,1 30,7 % 103,4 97,4 6,2 % 201,8
Ylläpitoinvestoinnit, M€ 12,3 13,5 -8,9 % 18,6 22,0 -15,5 % 39,5
Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun, M€ 58,4 40,6 43,8 % 84,8 75,4 12,5 % 162,3
Oma pääoma, M€ 476,3 407,1 17,0 % 476,3 407,1 17,0 % 442,1
Taseen loppusumma, M€ 946,0 838,6 12,8 % 946,0 838,6 12,8 % 918,5
Metallitehtaan tuotanto
Nikkeliä tuotettu, t 6 778 7 100 -4,5 % 14 064 15 462 -9,0 % 28 740
Sinkkiä tuotettu, t 13 362 14 387 -7,1 % 25 574 29 929 -14,6 % 55 100

1) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos – Ylläpitoinvestoinnit ilman käyttöoikeusomaisuuseriä.

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Sähköautojen globaali myynti on jatkunut erittäin vahvana. Tammi-toukokuussa 2021 sähköautoja myytiin maailmassa yhteensä noin 2 miljoonaa yksikköä. Vuoden 2020 vartailujaksolla myytiin kaikkiaan noin 0,8 miljoonaa sähköautoa. Analyysitalo Rho Motionin uusimman arvion mukaan vuonna 2021 maailmassa myydään lähes 4,9 miljoonaa sähköautoa. Samalla sähköautojen akkujen kysynnän arvioidaan kasvavan 47 prosenttia vuodesta 2020.

Uuden akkukemikaalitehtaamme valmistumisen ajoitus on siis erinomainen. Tuotannon ylösajo aloitettiin kesäkuussa ja ensimmäiset asiakastoimitukset käynnistyvät heinäkuussa. Autonvalmistajilla on kunnianhimoisia tavoitteita sähköautojen osuuden lisäämiseksi tuotannossaan ja tämä edesauttaa myös eurooppalaisen akkuarvoketjun rakentumista. 

Toukokuussa pidetty suunniteltu huoltoseisokki laski toisen vuosineljänneksen tuotantomääriä. Tammi-kesäkuun 2021 liikevaihto nousi 185,0 (172,6) miljoonaan euroon, mikä on 7,2 prosenttia vertailukautta enemmän. Liikevaihtoa kasvattivat nikkelin ja sinkin vertailukautta korkeammat hinnat, jotka kompensoivat matalaksi jääneitä tuotantomääriä. Katsauskauden käyttökate oli 16,3 (19,1) miljoonaa euroa, mikä on 8,8 (11,1) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökatetta painoivat akkukemikaalitehtaan ylösajoon  liittyvät käyttökustannukset sekä toukokuussa toteutettu suunniteltu huoltoseisokki.

Olemme jatkaneet työtämme turvallisuuskulttuurin vahvistamiseksi teollisuusalueellamme. Meneillään oleva kehityshanke on tuottanut hienosti tulosta ja vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla sekä Terrafamen että teollisuusalueella toimivien kumppaneiden tapaturmataajuus on laskenut.. Terrafamen ja yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu 12 kuukauden liukuva tapaturmataajuus oli katsauskauden lopussa 8,7 (15,2).”

Markkinaympäristö

Sähköauto- ja akkumarkkinat

Sähköautojen globaali myynti on jatkunut vahvana. Tammi-toukokuussa 2021 sähköautoja myytiin maailmassa yhteensä noin 2 miljoonaa yksikköä. Vuonna 2020 vastaavana ajankohtana myytiin kaikkiaan noin 0,8 miljoonaa sähköautoa. Alkuvuonna 2020 OEM-valmistajat joutuivat koronapandemian vuoksi ajamaan tuotantoaan alas, mikä vähensi sähköautojen myyntiä vastaavasti.

Sähköautojen myynti oli erityisen vahvaa Kiinassa, jossa henkilöautojen sekä kevyiden hyötyajoneuvojen myynti kasvoi tammi-toukokuussa 2021 yli 220 prosenttia verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan. Myös Euroopassa myynti oli vahvaa ja henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen myynti kasvoi yli 150 prosenttia. Vastaava myynnin kasvu USAssa ja Kanadassa yhteensä oli 107 prosenttia.

Kaikki ajoneuvoluokat mukaan lukien sähköautojen akkujen myyntipainotettu keskikoko oli vuoden 2021 toukokuussa 45 kWh (51 kWh). Ladattavien hybridien kasvava markkinaosuus Euroopassa käänsi akkujen keskikoon laskuun vuonna 2020. Vuoden 2021 alkupuoliskolla täyssähköautojen vahva myynti Pohjois-Amerikassa ja Aasian-Tyynenmerenalueella on kasvattanut jälleen myös akkujen keskikokoa.

NCM 811 –akkujen, joissa nikkelin osuus on  suuri, markkinaosuus kasvoi tammi-toukokuussa 2021 noin 12 prosenttiin, kun se vuoden 2020 vertailujaksolla oli noin 7 prosenttia. NCM 622 -akkujen markkinaosuus oli tammi-toukokuussa 2021 noin 30 prosenttia, kun se vuoden 2020 vastaavana ajankohtana oli noin 39 prosenttia. Kesällä 2020 markkinoille tulleiden NCM 712 akkujen markkinaosuus oli vuoden 2021 toukokuussa noin 7 prosenttia. Kaikkiaan sähköautojen akkujen kysynnän vuonna 2021 arvioidaan kasvavan 47 prosenttia verrattuna vuoteen 2020.

Nikkeli ja sinkki

Perusmetallien hinnat Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME) olivat katsauskaudella selvästi korkeammalla tasolla kuin vuoden 2020 vertailujaksoilla.

Nikkelin keskimääräinen markkinahinta tammi-kesäkuussa 2021 oli 17 466 (12 483) USD/t, mikä on 40 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2020 vastaavana ajankohtana. Nikkelin keskimääräinen markkinahinta vuoden 2021 toisella neljänneksellä oli 17 359 (12 243) USD/t, mikä on 42 prosenttia korkeampi  kuin vertailukaudella, mutta hieman matalampi kuin vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä (17 544).

Sinkin keskimääräinen markkinahinta tammi-kesäkuussa 2021 oli 2 832 (2 046) USD/t, mikä oli 38 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2020 vastaavana ajankohtana. Sinkin keskimääräinen markkinahinta vuoden 2021 toisella neljänneksellä oli 2 916 (1 964) USD/t, mikä on 48 prosenttia korkeampi  kuin vertailukaudella ja 6 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat katsauskauden lopussa 237 604 tonnia. Varastot laskivat jonkin verran ensimmäisen vuosineljänneksen lopun tilanteesta (269 874) ja verrattuna vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen loppuun (262 517). Varastotaso vastaa reilun 4 viikon (vajaa 6 viikkoa) kysyntää. Sinkkivarastot olivat katsauskauden lopussa yhteensä 289 539 tonnia, ja pysyivät noin viikon kysyntää vastaavalla tasolla. Varastotaso oli korkeampi verrattuna vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen lopun tilanteeseen (220 457), mutta laski selvästi vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen lopun tilanteeseen (389 529).

Valuuttakurssi

Toisella vuosineljänneksellä keskimääräinen EUR/USD valuuttakurssi oli 1,21, kun se vuoden 2020 vastaavana ajankohtana oli 1,10. EUR/USD pysyi toisella vuosineljänneksellä samalla tasolla suhteessa vuoden 2021 ensimmäiseen vuosineljännekseen (1,21). Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä EUR/USD oli 1,10.

Metallintuotanto

Katsauskaudella nikkelin tuotanto oli 14 064 (15 462) tonnia, mikä on 9 prosenttia vertailukautta vähemmän. Sinkin tuotanto oli 25 574 (29 929) tonnia, mikä on 14,6 prosenttia vertailukautta vähemmän. Ensimmäisen vuosineljänneksen matalat tuotantomäärät sekä toisella vuosineljänneksellä toteutettu suunniteltu huoltoseisokki laskivat tuotantomääriä edellisvuodesta, jolloin alkuvuoden tuotanto oli erityisen vahvaa.

Toisella vuosineljänneksellä nikkelin tuotanto oli 6 778 (7 100) tonnia, mikä on 4,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sinkin tuotanto oli 13 362 (14 387) tonnia, mikä on 7,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Toukokuussa pidetty suunniteltu huoltoseisokki laski tuotantomääriä edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin tuotantoseisokki toteutettiin elokuussa.

Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Katsauskauden liikevaihto oli 185,0 (172,6) miljoonaa euroa, mikä on 7,2 prosenttia vertailukautta enemmän. Liikevaihtoa kasvattivat nikkelin ja sinkin vertailukautta korkeammat hinnat, jotka kompensoivat matalaksi jääneitä tuotantomääriä. 

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 91,6 (76,5) miljoonaa euroa, mikä on 19,7 prosenttia vertailukautta enemmän. Liikevaihtoa kasvattivat nikkelin ja sinkin vertailukautta korkeammat hinnat.

Katsauskauden käyttökate oli 16,3 (19,1) miljoonaa euroa, mikä on 8,8 (11,1) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökatetta painoivat akkukemikaalitehtaan ylösajon valmisteluun liittyvät käyttökustannukset sekä toukokuussa toteutettu suunniteltu huoltoseisokki. Vuonna 2020 huoltoseisokki ajoittui elokuulle.

Toisella vuosineljänneksellä käyttökate oli 6,7 (7,8) miljoonaa euroa, mikä on 7,3 (10,2) prosenttia liikevaihdosta.

Katsauskauden liiketulos oli –4,3 (-0,6) miljoonaa euroa ja liiketoiminnan vapaa kassavirta*  -34,9 (12,1) miljoonaa euroa.

Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli –3,6 (-2,2) miljoonaa euroa ja liiketoiminnan vapaa kassavirta* -13,0 (-13,2) miljoonaa euroa.

*Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit ilman käyttöoikeusomaisuuseriä.

Investoinnit

Katsauskaudella investointeihin käytettiin yhteensä 103,4 (97,4) miljoonaa euroa. Tästä summasta tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen käytettiin 84,8 (75,4) miljoonaa euroa ja ylläpitoinvestointeihin 18,6 (22,0) miljoonaa euroa.

Tärkeimmät investoinnit kapasiteetin kasvuun liittyivät akkukemikaalitehtaan rakentamiseen sekä primääriliuotusalueen lohkojen 2 ja 3 laajentamiseen 150 m jatko-osuudella. Akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo aloitettiin kesäkuussa.

Tuotannon ylläpitoon liittyviä merkittävimpiä investointikohteita olivat sivukivialueen uuden lohkon rakennustyöt, kaivoskaluston ja malmin murskauslinjaston varaosien hankinnat, vesienhallintaan liittyvän allaskapasiteetin kasvattaminen, sekundääriliuotusalueen kuljetinmuutokset sekä välivaraston uuden katon rakentaminen.

Rahoitusjärjestelyt

Katsauskaudella nostettiin yhteensä noin 69 miljoonaa euroa elokuussa 2020 Suomen Malmijalostuksen ja Galenan kanssa sovitusta yhteensä 115 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta. Kesäkuun lopussa rahoituksesta oli nostamatta noin 23 miljoonaa euroa.

Katsauskauden lopussa osakkeenomistajien omistusosuudet jakautuivat seuraavasti:

Suomen Malmijalostus Oy    67,0 %

Galena-rahastot (Trafigura)    31,2 %

Sampo Oyj    1,8 %

 Henkilöstö ja kumppaniverkosto 

Terrafamen palveluksessa oli katsauskauden lopussa 975 (848) henkilöä, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 vastaavana ajankohtana. Akkukemikaalitehtaan ja sitä palvelevien tukitoimintojen (mm. laboratorio ja logistiikka) osuus lisäyksestä oli 181 henkilöä. Luvussa ovat mukana oppisopimusopiskelijat ja kesätyöntekijä. Kaikkiaan Terrafamen, Kainuun ammattiopiston ja Oulun seudun ammattiopiston yhteistyönä järjestettävän prosessiteollisuuden ammattitutkintoon johtavan kaksivuotisen oppisopimuskoulutuksen opiskelijoiden osuus henkilöstöstä oli katsauskauden lopussa 48 henkilöä. Terrafamen palveluksessa oli kesäkuun lopussa yhteensä 75 kesätyöntekijää.

Terrafamen teollisuusalueella toimi katsauskaudella keskimäärin noin 150 pitkäaikaista kumppaniyritystä. Alueella työskenteli katsauskaudella keskimäärin 1 001 (1 022) urakoitsijoiden ja alihankkijoiden palveluksessa olevaa henkilöä (kokoaikaisiksi muutettuna, FTE). Luvussa ovat mukana myös akkukemikaalitehtaan rakennusprojektissa työskennelleet.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on kiinteä osa Terrafamen liiketoimintaa. Yhtiö on sitoutunut toiminnassaan YK:n Global Compact -periaatteisiin. Yhtiö kunnioittaa toiminnassaan myös ILOn työelämää koskevia perusperiaatteita ja perusoikeuksia. Lisäksi kaikkien Terrafamen työntekijöiden sekä kumppaniyritysten ja palvelu- ja tarveainetoimittajien tulee noudattaa Terrafamen toimintatapaperiaatteiden (Code of Conduct) sekä kestävän kehityksen politiikan mukaisia periaatteita. Politiikan käytännön toteutusta tukevat Terrafamen sertifioitu johtamisjärjestelmä (ISO 9001, ISO 45001 ja ISO 14001) sekä tarkemmat toimintaohjeet. Terrafame noudattaa kaikessa toiminnassaan lakeja ja viranomaismääräyksiä.

Vastuullisuusohjelma

Terrafamen toiminnan tarkoituksena on keventää liikenteen hiilijalanjälkeä vastuullisesti tuotetuilla akkukemikaaleilla. Vuonna 2020 käynnistetyssä vastuullisuusohjelmassa asetettiin toiminnan kehittämiselle kunnianhimoisia numeerisia ja laadullisia tavoitteita vuosille 2020-2024. Vastuullisuusohjelman teemat on kytketty YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin niiltä osin kuin vastuullisuustavoitteissa ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa on nähty yhtymäkohtia. Vastuullisuusohjelman toteutumista seurataan vuosittain julkaistavassa kestävän kehityksen katsauksessa. Uusin vastuullisuuskatsaus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.terrafame.fi > Terrafame Oy > Vastuullisuus.

Osaamisen kehittäminen ja toimintakulttuuri

Osaava henkilöstö on tärkeä Terrafamen voimavara.

Kesätyöntekijät sekä oppilaitosten kautta tulevat harjoittelijat ja lopputyöntekijät ovat vakituisen henkilöstön rinnalla tärkeä ryhmä. Kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita tulee laajalta alueelta ja sitä kautta myös yleinen tietoisuus yrityksen toiminnasta lisääntyy. Kesällä 2021 Terrafame työllistää koronaviruspandemian aiheuttamista poikkeusjärjestelyistä huolimatta 75 kesätyöntekijää. Kesäharjoittelijoista kasvaa mahdollisia tulevaisuuden terrafamelaisia. 

Vuoden 2021 alkupuoliskolla henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteisiin lukeutuivat mm. turvallisuus- ja johtamiskulttuurin kehittäminen sekä käynnissäpito- ja käyttövarmuustaidot (Operator Driven Reliability, ODR).

Toisella vuosineljänneksellä toteutettiin myös vuosittaiset henkilökohtaiset kehityskeskustelut.

Vuonna 2021 merkittävin panostus toimintakulttuurin kehittämiseksi on ROTI-hanke, jossa kehitetään turvallisuus- ja johtamiskulttuuria sekä tuotannon käyttövarmuutta. Hankkeessa vahvistetaan oppivaa, osallistuvaa ja systemaattisen jatkuvan parantamisen kulttuuria. Koko henkilöstö, erityisesti esimiehet ja tuotannon henkilöstö, pääsevät osallistumaan hankkeeseen konkreettisesti mm. käyttöönotettujen turvallisuuskeskustelujen sekä turvallisuus- ja vuorokokousten kautta.

Terrafamella yhteistyökumppaneilta edellytetään sitoutumista yhtiön toimintatapaperiaatteisiin (Code of Conduct), korkealaatuiseen toimintaan, turvallisuuteen ja tehokkuuden jatkuvaan parantamiseen. Terrafame arvioi kumppaniyritysten toimintaa säännöllisissä toimittaja-auditoinneissa sekä -arvioinneissa, joita tehdään sopimuskauden aikana, työsuorituksen jälkeen sekä uuden kumppanin kilpailutuksen yhteydessä.

Tammi-kesäkuussa 2021 tehtiin 2 (3) toimittaja-auditointia. Tämän lisäksi tehtiin yhteensä 6 toimittaja-arviointia kesäkuussa 2020 käyttöön otetulla työkalulla. Alkuvuoden aikana pidettiin 3 erillistä kumppanitapaamista, joissa käytiin läpi yhtiön toimintatapaperiaatteita, UN Global Compact –aloitteen periaatteita sekä yhtiössä vuonna 2020 osana tehostettua turvallisuustyötä käyttöön otettuja nollatoleranssisääntöjä. Kumppanitapaamisissa oli läsnä noin 200 edustajaa yhteensä 108 kumppaniyrityksestä.

Työturvallisuus

Turvallisuus on yksi Terrafamen perusarvoista ja jatkuva turvallisuuskulttuurin kehittäminen on ollut tärkeimpiä painopistealueita yhtiön aloitushetkestä alkaen. Toiminnan teollisuusalueella tulee olla turvallista sekä omille työntekijöille että yhteistyökumppaneiden työntekijöille, kaikissa olosuhteissa ja kaikissa tilanteissa. Tavoitteena on nolla tapaturmaa.

Työturvallisuuden tunnusluvut,
12 kk LTIFR1

H1/2021 H1/2020 Muutos, % 2020
Tapaturmataajuus, Terrafamen työntekijät 4,9 11,5 -57,4 8,3
Tapaturmataajuus, kumppaniyritykset 11,1 17,8 -37,6 10,6
Tapaturmataajuus, yhteensä teollisuusalueella 8,7 15,2 -42,8 9,8

Vuoden 2020 lopulla käynnistetty ROTI-hanke on alkanut tuottaa tulosta ja vuoden 2021 aikana Terrafamen henkilöstön tapaturmat ovat vähentyneet merkittävästi.

Ympäristö- ja lupa-asiat

Terrafame seuraa teollisuusalueen ympäristön tilaa lupapäätösten ja viranomaisen hyväksymän velvoitetarkkailuohjelman mukaisesti. Vuoden 2020 ympäristötarkkailun vuosiraportit ovat saatavilla Terrafamen verkkosivuilta osoitteesta www.terrafame.fi > Ympäristö > Ympäristövaikutukset ja -tarkkailu > Ympäristötarkkailuraportit. Tammi-kesäkuussa 2021 purkuvesien metalli- ja sulfaattipitoisuudet sekä juoksutuksista aiheutunut kuormitus olivat ympäristölupaehtojen mukaisia.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan Terrafamen akkukemikaalitehtaalle 20.1.2021.

Katsauskauden päättymisen jälkeen, 2.7.2021, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan primääriliuotuksen alueen laajentamiselle. Primääriliuotusalueen tuotantokäyttöä laajennetaan lohkoilla 2 ja 3 päätöksen mukaisesti 150 metriä kesän 2021 aikana.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 24.6.2021 päätöksensä Terrafamen valtioneuvostolta 6.2.2020 saamaan uraanin talteenottolupaan. Lupapäätöksestä oli valitettu KHO:een. KHO:n päätös on annettu vuosikirjapäätöksenä. Yhtiö jätti ydinenergialain (990/1987) mukaisen lupahakemuksen koskien uraanin talteenottoa valtioneuvostolle 30.10.2017.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 22.6.2021 päätöksensä Terrafamen sivukivialueen KL2 ympäristöluvasta. Päätöksellään KHO hylkäsi Vaasan hallinto-oikeuden 16.12.2019 antamasta päätöksestä tehdyt valitukset ja piti ratkaisun voimassa. Sivukivialueen KL2 ympäristölupa on voimassa siihen saakka, kunnes Terrafamen päälupaa koskeva asia on lainvoimaisella tai täytäntöönpanokelpoisella päätöksellä ratkaistu.

Lähiajan näkymät

Perusmetallien ja akkukemikaalien hintakehitykseen liittyy epävarmuutta.

Akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo etenee. Akkukemikaalien tuotannon arvioidaan kasvattavan yhtiön liikevaihtoa loppuvuodesta 2021 alkaen.

Terrafame panostaa edelleen turvallisuuskulttuurin sekä tuotannon ja kustannustehokkuuden parantamiseen.

 

Liitteet ja linkit:Lisätietoa: Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy, p. 020 713 0890, joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi Viestintäjohtaja Sanna Päiväniemi, Terrafame Oy, p. 020 713 0892, sanna.paivaniemi(at)terrafame.fi Suomenkielinen webcast-tiedotustilaisuus medialle järjestetään 29.7. klo 13.00. Tilaisuudessa Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen käy läpi yhtiön tuloksen. Webcastia voi seurata suorana osoitteessa terrafame.videosync.fi/q2-2021 (http://file:///M:/Terrafame/ID2/AA09FBC1-66D6-44A7-82F3-60D89287DCF7/0/47000-47999/47135/L/L/214%20Osavuosikatsaus%20%202021%20Q2%20(ID%2047135)/terrafame.videosync.fi/q2-2021), jonka aikana kysymyksiä voi esittää sivun alareunassa sijaitsevalla lomakkeella.