Julkaistu 25.01.2024 klo 09.00

Terrafame on vahvistanut rahoitusasemaansa

Terrafamen rahoitusjärjestely koostuu 142 miljoonan euron osakaslainojen takaisinmaksusta Galenalle ja Mandatumille optio-oikeuksien toteuttamisen myötä sekä pohjoismaisen pankkiryhmän kanssa tehdystä 250 miljoonan euron lainasopimuksesta.

Osana Terrafame Oy:n (”Terrafame”) rahoitusaseman vahvistamista Galena Asset Managementin (”Galena”) hallinnassa olevat rahastot ja Mandatum Holding Oy (”Mandatum”) ovat käyttäneet niille aiemmin myönnettyjä optio-oikeuksia. Optio-oikeuksista saadut varat on käytetty Trafiguran ja Mandatumin myöntämien 142 miljoonan euron pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksuun, minkä myötä Terrafamella ei ole enää osakaslainoja Trafiguralta ja Mandatumilta. Osana omistajien rahoitusjärjestelyä Suomen Malmijalostus Oy kasvatti Terrafamelle annettua käyttöpääomalimiittiä 40 miljoonasta eurosta 65 miljoonaan euroon ja pidensi limiitin kestoa kesäkuuhun 2025.

Lisäksi Terrafame on sopinut uudesta 250 miljoonan euron lainajärjestelystä. Uusi lainakokonaisuus on vakuudeton ja sen juoksuaika on neljä vuotta. Lainajärjestely sisältää 100 miljoonan euron kertalyhenteisen lainan ja 150 miljoonan euron valmiusluottoliimitin. Kertalyhenteisen lainan tarkoitus on Terrafamen olemassa olevien velkojen uudelleenrahoitus. Valmiusluottolimiittiä käytetään käyttöpääomatarpeisiin ja yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

”Nämä rahoitusjärjestelyt edistävät merkittävästi liiketoimintasuunnitelmamme onnistuneen toteuttamisen varmistamista. Ne osoittavat osakkeenomistajiemme jatkuvaa sitoutumista Terrafamen kasvuun ja suoritukseen. Terrafamen pitkän aikavälin kestävä ja johdonmukainen kehitys on mahdollistanut 250 miljoonan euron lainasopimuksen kolmen pohjoismaisen pankin kanssa. Viime vuosien aikana Terrafame on kehittynyt järjestelmällisesti puolituotteiden valmistajasta sähköisen liikenteen mahdollistajaksi, ja strateginen päätöksemme keskittyä sähköisen liikkumisen tarpeisiin on ollut oikea”, sanoo Terrafamen talousjohtaja Ville Sirviö.

Terrafamen omistajapohja

Optioiden käyttämisen jälkeen Suomen Malmijalostus Oy omistaa Terrafamen osakkeista 56,1 %, Galena 39,4 % ja Mandatum 4,5 %. Vuonna 2017 allekirjoitettujen rahoitussopimusten mukaisesti Suomen Malmijalostuksen omistusosuus Terrafamessa voi laskea alimmillaan 50,1 %:iin, jos Galena ja Mandatum käyttävät kaikki jäljellä olevat optio-oikeutensa.

Lainajärjestely

Lainasopimukset tehtiin kolmen pohjoismaisen pankin – Danske Bank A/S:n, Nordea Bank Abp:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) – muodostaman ryhmän kanssa. Danske Bank A/S toimi lainajärjestelyssä lainan koordinoivana pääjärjestäjänä ja agenttina (Coordinating Bookrunner and Mandated Lead Arranger, Agent). Nordea Bank Abp ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) toimivat lainan pääjärjestäjinä (Bookrunner and Mandated Lead Arranger).

Aventum Partners Oy toimi lainajärjestelyssä Terrafamen taloudellisena neuvonantajana ja HPP Asianajotoimisto Oy yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

Lisätietoa:

Talousjohtaja Ville Sirviö, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (vaihde), ville.sirvio(at)terrafame.fi
Lauri Ratia, Terrafame Oy, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 2922, ratia(at)lauriratia.com

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2022 Terrafamen liikevaihto oli 584 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1500 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.