Julkaistu 18.06.2024 klo 16.00

Terrafame on käynnistänyt uraanin talteenoton

Terrafame on käynnistänyt 18.6.2024 luonnonuraanin talteenoton Sotkamon teollisuusalueellaan. Ennen käynnistystä Säteilyturvakeskus (STUK) on tehnyt  käyttöönottotarkastuksen uraanin talteenottolaitoksella ja todennut laitoksen olevan turvallisesti käytteenotettavissa. 

Yhtiön tuotantoprosessi mahdollistaa louhittavassa malmissa pieninä pitoisuuksina olevan luonnonuraanin hyödyntämisen sivutuotteena. Talteenotettu uraani toimitetaan Terrafamelta ulkomaille jatkojalostettavaksi, minkä jälkeen se käytetään ydinenergian tuotannossa. Toiminnan aloituksen myötä Suomi on ainoa Euroopan unionin jäsenvaltio, jossa tuotetaan uraania.

Talteenottolaitoksen arvioidaan toimivan ylösajovaiheen jälkeen täydellä kapasiteetilla vuoteen 2026 mennessä, jolloin uraanin tuotanto on arviolta noin 200 tonnia vuodessa. Tuotantokapasiteetti vastaa noin 9kk kulutusta uudella Olkiluoto3 voimalaitoksella. Uraanituotantoa on tarkoitus jatkaa muiden metallien tuotannon yhteydessä koko toiminta-ajan, joka on vähintään seuraavat 30 vuotta. Investoinnit talteenoton valmisteluun olivat yhteensä noin 20 miljoonaa euroa.

”Luonnonuraanin hyödyntäminen energiatuotannossa tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista ja energiaomavaraisuuden nostoa Euroopassa. Edistyksellisen tuotantoprosessimme myötä pystymme ottamaan kustannustehokkaasti talteen entistä useampia metalleja”, sanoo Terrafamen toimitusjohtaja Seppo Voutilainen.

Uraanin talteenotto kasvattaa Terrafamen liikevaihtoa tuotantolaitoksen ylösajovaiheen jälkeen arviolta noin 30−40 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on joitakin prosentteja yhtiön arvioidusta liikevaihdosta tulevina vuosina. Arvio liikevaihdon kasvusta perustuu uraanin nykyiseen markkinahintaan. Talteenotto työllistää tällä hetkellä noin 40 henkilöä.

Valtioneuvosto myönsi Terrafamelle vuonna 2020 ydinenergialaissa tarkoitetun luvan, joka oikeuttaa uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksesta saatavasta malmista. Päätös on lainvoimainen korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) kesäkuussa 2021 antamalla päätöksellä. Terrafamella on myös ympäristölupa sekä kemikaalilupa uraanin talteenottoon.

Lisätietoja:

Seppo Voutilainen, toimitusjohtaja, seppo.voutilainen[at]terrafame.fi, puh. 020 7130 800 (vaihde)

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2023 Terrafamen liikevaihto oli 560,9 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1 900 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.