Julkaistu 18.10.2019 klo 15.01

Terrafame kommentoi Nuasjärven tarkkailutuloksia

Liittyen Helsingin yliopiston ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelman julkaisemaan paleolimnologisia menetelmiä hyödyntävään tutkimuksen Kainuun maakunnassa sijaitsevan Nuasjärven tilasta, Terrafame kommentoi seuraavaa:

Terrafame ei ole perehtynyt tarkemmin Helsingin yliopiston tieteelliseen tutkimukseen, eikä siten voi ottaa kantaa siinä käytettyihin menetelmiin tai niiden luotettavuuteen ympäristön tilan seurannassa.

Terrafame on juoksuttanut teollisuusalueelta puhdistettuja vesiä purkuputkea pitkin Nuasjärveen vuodesta 2015 alkaen. Nuasjärven tilaa seurataan riippumattoman asiantuntijaorganisaation toteuttamalla velvoitetarkkailulla. Tarkailuohjelman on hyväksynyt Kainuun ELY-keskus. Tarkkailussa seurataan sekä pintavesien fysikaalis-kemiallista laatua, kuten metalli- ja happipitoisuutta, että järven biologista tilaa, kuten kasviplanktonien, piilevien ja pohjaeläinten tilaa. Tarkkailu ja tulosten tulkinta tehdään aina ympäristöhallinnon ohjeiden mukaisesti käyttäen standardoituja menetelmiä, henkilösertifioituja näytteenottajia sekä akkredioitua ympäristölaboratoriota. Kaikki tarkkailutulokset ovat saatavilla Terrafamen internetsivuilla osoitteessa: www.terrafame.fi/ymparisto/ymparisto-vesien-hallinta/ymparistotarkkailuraportit.

Viimeisimmän, eli vuoden 2018 tarkkailutulosten perusteella happea järven alusveteen tuova täyskierto ulottui Nuasjärvellä koko vesimassaan sekä kevät- että syystäyskierron aikana. Viitteitä happikadosta tai pysyvästä kerrostuneisuudesta ei havaittu. Vuoden 2018 pohjaeläintarkkailuissa ei ollut havaittavissa merkittäviä muutoksia aikaisempaan, vuosina 2015 ja 2016 tehtyihin tutkimuksiin nähden. Paikoitellen syvännealueiden pohjaeläinyhteisöjen tilan havaittiin jopa kohentuneet vuosien 2015–2018 välillä.

 

Lisätietoa:

Kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla, Terrafame Oy, veli-matti.hilla(at)terrafame.fi, p. 020 7130 800 (keskus)

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Rakenteilla olevan akkukemikaalitehtaan myötä päätuotteemme nikkeli-kobolttisulfidi jalostetaan sähköajoneuvojen akkuihin sopiviksi nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: