Julkaistu 05.11.2018 klo 07.31

Suuronnettomuusharjoitus toi Terrafamelle pelastuslaitoksen, ensihoidon ja poliisin yksiköitä

Kainuun pelastuslaitos järjesti torstaina 1.11.2018 suuronnettomuusharjoituksen Terrafamen tehdasalueella yhdessä ensihoidon ja poliisin kanssa. Harjoitus alkoi kuvitellusta onnettomuustilanteesta, jossa Terrafamen rikkivedyn tuotantolinjalla oli havaittu sularikin vuodosta aiheutunut tulipalo. Sammutustöiden lisäksi harjoiteltiin henkilöstön evakuointia.

Pelastuslaitoksen päätavoitteina oli vahvistaa pelastustoiminnan osaamista yhdessä muiden viranomaisten ja Terrafamen kanssa sekä kokeilla sosiaalisen median käyttöä onnettomuustilanteessa. Kuvitteelliseen tapahtumaan osallistui yhteensä 13 palomiestä Kainuun pelastuslaitokselta, 12 ensihoitajaa Kainuun sotelta ja neljä poliisia. Harjoitusta tukivat Terrafamen teollisuuspalokunta sekä metallitehtaan, johtoryhmän ja viestinnän henkilöstö. Lisäksi asiantuntijat Kainuun ELY-keskukselta ja pelastuslaitokselta tarkkailivat päivän kulkua.

”Harjoitus tuli yllätyksenä metallitehtaalla vuorossa olleelle henkilöstölle. He lähtivät toimimaan nopeasti ja aloittivat evakuointitoimenpiteet mallikkaasti heti tiedon saatuaan”, sanoo Terrafamen tuotantojohtaja Antti Arpalahti.

Harjoitus päättyi iltapäivällä, jonka jälkeen käytiin lyhyesti läpi onnistumiset sekä kehitysmahdollisuudet. Osallistujat totesivat harjoituksen olleen tarpeellinen. Päivän aikana nähtiin käytännössä, miten yhteistyö toimii sekä eri viranomaisten että Terrafamen kanssa onnettomuustilanteessa. Harjoitus toi esiin myös yksityiskohtia, joista opiksi ottamalla jokaisen osallistuneen tahon toimintaa saadaan hiottua entistä paremmaksi.

Suuronnettomuusharjoitukset ovat lakisääteisiä ja niitä järjestetään säännöllisesti yhteistyössä Terrafamen ja paikallisten viranomaisten kanssa.

 

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Suunnittelemme nyt päätuotteemme, nikkeli-kobolttisulfidin, jalostusta sähköajoneuvojen akkuihin sopiviksi nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: