Julkaistu 11.06.2019 klo 10.20

Säteilyturvakeskus antanut lausuntonsa liittyen Terrafame Oy:n 30.10.2017 valtioneuvostolle jättämää uraanin talteenottoa koskevaa lupahakemusta

Monimetalliyhtiö Terrafame Oy jätti 30.10.2017 valtioneuvostolle ydinenergialain (990/1987) mukaisen lupahakemuksen koskien uraanin talteenottoa. Terrafamella on jo asiaan liittyvä kemikaalilupa sekä ympäristölupa.

Säteilyturvakeskus (STUK) on antanut tänään 11.06.2019 oman, uraanin talteenoton lupaprosessiin kuuluvan lausuntonsa ja turvallisuusarvion. STUKin annettua lausuntonsa lupaprosessi siirtyy seuraavaan vaiheeseen, jossa valtioneuvosto tekee lopullisen lupapäätöksen.

 

Lisätietoja: Veli-Matti Hilla, kestävän kehityksen johtaja, p. 020 7130 800 (vaihde)

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Suunnittelemme nyt päätuotteemme, nikkeli-kobolttisulfidin, jalostusta sähköajoneuvojen akkuihin sopiviksi nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: