Julkaistu 05.08.2020 klo 13.06

Ruunakorven vanha pintamaiden läjitysalue otetaan vesienhallinnan piiriin

Terrafame on havainnut osana omia tarkkailuprosessejaan, että louhoksen länsi-lounaispuolella sijaitsevalta Ruunakorven vanhalta pintamaiden läjitysalueelta kohti Iso-Savonjärveä lähtevässä valumavedessä on luparajat ylittäviä pitoisuuksia alumiinia ja nikkeliä. Läjitysalueelle on läjitetty kaivosta perustettaessa louhoksen päältä poistettua moreenia ja turvetta, jotka voivat sisältää metalleja mustaliuskeen vaikutuksesta.

Terrafame on viime vuosina selvittänyt teollisuusalueella olevien vanhojen maanläjitysalueiden valumavesien laatua. Heinäkuussa otettujen vesinäytteiden perusteella Ruunakorven läjitysalueelta lähtevä vesi on hapanta ja metallipitoista, mutta ennen Iso-Savojärveä Ruunakorven purosta otetuissa näytteissä pitoisuudet ovat jo laskeneet siten, että nikkeli on selvästi alle luparajan ja alumiini on luparajan tuntumassa.

Vuosien kuluessa läjitysalueen valumavesistä on aiheutunut jonkinasteista kuormitusta Iso-Savonjärveen. Valumavesien vaikutus Iso-Savojärvessä on nähtävissä lähinnä hieman kohonneina nikkeli- ja alumiinipitoisuuksina. Iso-Savonjärvi on pieni järvi, jonka läheisyydessä sijaitsee yksi metsästysmaja. Iso-Savonjärvi kuuluu Vuoksen vesistöön ja sen vedet laskevat Sopenjärven kautta edelleen Laakajärveen.

Iso-Savonjärvi on mukana Terrafamen velvoitetarkkailuissa. Tarkkailuraportit ovat saatavilla Terrafamen verkkosivuilla Ympäristö > Ympäristövaikutukset ja -tarkkailu > Ympäristötarkkailuraportit.

Terrafame on käynnistänyt työt Ruunakorven läjitysalueen valumavesien keräämiseksi teollisuusalueen vesienkäsittelyn piiriin. Töiden arvioidaan kestävän noin kaksi kuukautta.

 

Lisätietoja:

Kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla, Terrafame Oy, veli-matti.hilla(at)terrafame.fi, p. 020 7130 800 (vaihde)

 

Terrafame Oy on vuonna 2015 perustettu suomalainen monimetalliyhtiö, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Sotkamossa. Yhtiön bioliuotusta hyödyntävä tuotantoprosessi on ainutlaatuinen ja sen hiilijalanjälki selvästi perinteisiä nikkelin tuotantoteknologioita matalampi. Terrafame rakentaa parhaillaan yhtä maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista, jonka myötä yhtiö siirtyy jalostusketjussa eteenpäin metallipuolituotteiden valmistajasta sähköautojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuottajaksi. Vuonna 2019 Terrafamen liikevaihto oli 310 MEUR ja yhtiön teollisuusalueella työskenteli noin 1500 työntekijää, joista kumppaniyritysten osuus oli noin puolet. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: