Julkaistu 12.11.2018 klo 13.31

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi päätöksen purkuputken sekoittumisvyöhykkeestä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi vuonna 2015 Terrafamelle luvan Nuasjärven purkuputken rakentamiselle ja käytölle. Samassa yhteydessä purkuputken suulle määrättiin sekoittumisvyöhyke, jonka sisällä voidaan poiketa luonnonvesistöille annetuista, hyvin alhaisista ympäristönormeista. Purkuputken lupapäätöstä käsiteltiin Vaasan hallinto-oikeudessa ja myöhemmin vielä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Purkuputki sai luvan, mutta sekoittumisvyöhykeasia palautui korkeimmasta hallinto-oikeudesta takaisin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ratkaistavaksi.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tänään 12.11.2018 antanut päätöksen koskien Nuasjärven purkuputken sekoittumisvyöhykettä. Päätöksessään aluehallintovirasto poisti sekoittumisvyöhykkeen purkupaikan ympäriltä. Perusteluinaan aluehallintovirasto on todennut, että Terrafamen vesienkäsittely toimii tehokkaasti, jolloin nikkelin, kadmiumin ja elohopean pitoisuudet ovat niin pieniä, ettei sekoittumisvyöhykkeen määräämiselle ole perusteita. Myöskään vesistötarkkailussa ei ole havaittu näiden metallien osalta ympäristönlaatunormin ylittäviä pitoisuuksia vedessä.

”Kuten lupaviranomaisen päätös osoittaa, Terrafamen vesienkäsittely toimii hyvin. Nuasjärvessä metallipitoisuudet ovat alhaisia ja myös sulfaattipitoisuudet maltillisella tasolla. Jatkuvatoimisten mittausten perusteella Nuasjärven syystäyskierto on parhaillaan menossa eli järvi toimii täysin normaalisti", kertoo Terrafamen kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla.

Nuasjärven tila on hyvä ja se soveltuu erinomaisesti virkistyskäyttöön. Kalojen metallipitoisuuksia seurataan säännöllisesti, eivätkä ne poikkea alueella yleisesti todetusta tasosta.

 

Lisätietoa:

Kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla, Terrafame Oy, p. 040 5699 906, veli-matti.hilla(at)terrafame.fi

Purkuputken ympäristötarkkailu
Ympäristötarkkailuraportit

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Suunnittelemme nyt päätuotteemme, nikkeli-kobolttisulfidin, jalostusta sähköajoneuvojen akkuihin sopiviksi nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: