Julkaistu 26.10.2020 klo 09.00

Liikevaihto tammi–syyskuussa 2020 oli 234,6 miljoonaa euroa – huoltoseisokki pienensi käyttökatetta

(Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen ellei toisin ilmoiteta.)

Tammi–syyskuu 2020 lyhyesti

 • Nikkelin tuotanto väheni 4,3 prosenttia ja oli 20 141 (21 050) tonnia. Sinkin tuotanto laski 5,5 prosenttia ja oli 40 063 (42 377) tonnia.
 • Nikkelin keskihinta Lontoon metallipörssissä laski katsauskaudella 2,5 prosenttia ja oli 13 069 (13 407) USD/t.
 • Sinkin keskihinta Lontoon metallipörssissä laski katsauskaudella 17,5 prosenttia ja oli 2 145 (2 602) USD/t.
 • Katsauskauden liikevaihto laski 3,7 prosenttia edellisvuodesta ja oli 234,6 (243,6) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa tuotantomäärien laskusta. Normaalien huoltotöiden lisäksi seisokin aikana toteutettiin nykyisen metallitehtaan ja rakenteilla olevan akkukemikaalitehtaan väliset liitännät. Koronaviruspandemia ei ole vaikuttanut toimituksiin.
 • Heinä–syyskuun liikevaihto laski 39,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 62,0 (102,4) miljoonaa euroa. Vertailukauden erittäin suurta liikevaihtoa tuki nikkelin hinnan jyrkkä nousu heinä–elokuussa 2019
 • Katsauskauden käyttökate oli 6,1 (31,3) miljoonaa euroa eli 2,6 (12,8) prosenttia liikevaihdosta. Pitkä huoltoseisokki pienensi käyttökatetta kolmannella neljänneksellä.
 • Katsauskauden liiketulos oli -23,7 (3,5) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli -25,9 (-28,3) miljoonaa euroa.
 • Terrafamen ja kaikkien sen yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu liukuva 12 kuukauden tapaturmataajuus oli 10,9 (12,2).
 • Koronaviruspandemia ei vaikuttanut katsauskaudella Terrafamen operatiiviseen toimintaan, ja akkukemikaalitehtaan rakentaminen on edennyt suunnitellusti. Terrafamella on erillinen koronatyöryhmä, joka käsittelee säännöllisesti pandemiaan liittyviä asioita varmistaakseen toiminnan jatkuvuuden poikkeuksellisissa olosuhteissa.
Taloudelliset ja tuotannolliset tunnusluvut 2020
Q3
2019
Q3
Muutos,
%
2020
Q1–Q3
2019
Q1–Q3
Muutos,
%
Koko
vuosi
2019
Talous              
Liikevaihto, M€ 62,0 102,4 -39,5 % 234,6 243,6 -3,7 % 310,4
Käyttökate, M€ -13,0 29,8 na 6,1 31,3 -80,5 % 32,0
Liiketulos, M€ -23,1 19,6 na -23,7 3,5 na -5,6
Keskeneräinen tuotanto, M€ 186,5 184,6 1,0 % 186,5 184,6 1,0 % 186,2
Liiketoiminnan vapaa kassavirta, M€(1 -38,0 14,0 na -25,9 -14,3 na -20,6
Kokonaisinvestoinnit, M€ 51,3 38,0 35,0 % 148,7 98,0 51,7 % 130,6
    Ylläpitoinvestoinnit, M€ 9,2 12,5 -26,4 % 31,2 28,0 11,4 % 42,1
    Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja
    kapasiteetin kasvuun, M€
42,1 25,5 65,1 % 117,5 70,0 67,9 % 88,5
Oma pääoma, M€ 413,4 321,8 28,5 % 413,4 321,8 28,5 % 349,8
Taseen loppusumma, M€ 830,1 763,6 8,7 % 830,1 763,6 8,7 % 749,5
Metallitehtaan tuotanto              
Nikkeliä tuotettu, t 4 679 7 466 -37,3 % 20 141 21 050 -4,3 % 27 468
Sinkkiä tuotettu, t 10 134 15 341 -33,9 % 40 063 42 377 -5,5 % 55 222


1) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit ilman käyttöoikeusomaisuuseriä.
 

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Erittäin vahvan ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen kolmannen neljänneksen liikevaihtoamme laski normaalia pidempi huoltoseisokki. Normaalien huoltotöiden lisäksi seisokin aikana toteutettiin nykyisen metallitehtaan ja uuden akkukemikaalitehtaan väliset liitännät. Tämä oli tärkeä vaihe akkukemikaalitehdasprojektissa, ja se tuo meidät lähemmäksi käyttöönottoa, joka aloitetaan lähitulevaisuudessa.

Akkukemikaalitehtaan rakennushanke etenee kaikkiaan hyvin, ja tehdas otetaan käyttöön suunnitellusti alkuvuodesta2021. Rekrytoinnit ovat jatkuneet, ja tehtaan henkilöstömäärä on jo lähes 130. Kunnossapito ja laadunvarmistus mukaan lukien akkukemikaalitehtaan henkilöstömäärä tulee olemaan noin 170, kun tehdas on täysin toiminnassa. On ollut ilo havaita, että akkukemikaalitehtaan avoimet työpaikat ovat herättäneet paljon kiinnostusta, ja olemme rekrytoineet erittäin ammattitaitoisen ja motivoituneen tiimin hoitamaan tehdasta. Terrafame työllisti suoraan 843 henkilöä katsauskauden lopussa, ja keskimäärin 1 160 yhteistyökumppaniemme palveluksessa olevaa henkilöä (kokoaikaisiksi muutettuna, FTE) työskenteli Terrafamen teollisuusalueella katsauskauden aikana.

Metallien tuotantomäärämme laski kolmannella neljänneksellä laajan tuotantoseisokin seurauksena. Tämä näkyi tammi–syyskuun 2020 liikevaihdossamme, joka oli 234,6 (243,6) miljoonaa euroa. Seisokin vaikutus laski myös käyttökatetta, joka oli 6,1 (31,3) miljoonaa euroa katsauskaudella.

Koronaviruspandemian vaikutukset heijastuivat sähköautojen kysyntään vuoden 2020 alussa. Jo maaliskuussa sähköautojen myynti alkoi kuitenkin elpyä ensin Kiinassa ja myöhemmin myös Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kesäkuussa akkusähköautojen ja ladattavien hybridiautojen myynti kasvoi 46 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Kehitystä tuki erityisen vahva kuukausi Euroopassa, jossa myynti palautui koronaviruspandemiaa edeltäneelle tasolle. Sähköautojen myynnin kasvu alkoi tasaantua heinäkuussa, mutta myynti vuoden alusta alkaen oli elokuussa vielä 5 prosenttia edellisvuotta suurempi.

Huoli ilmastonmuutoksesta ja etenkin liikenteen suurista hiilidioksidipäästöistä lisää sähköautojen kysyntää. Myös valtioiden ohjaustoimet nopeuttavat siirtymistä sähköautojen käyttöön. Syyskuussa julkistamamme varmennetun elinkaarianalyysin tulokset osoittavat, että Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yli 60 prosenttia pienempi kuin tavanomaisilla tuotantoteknologioilla tuotetuilla tuotteilla. Bioliuotukseen perustuva tuotantoprosessimme kuluttaa noin 90 prosenttia vähemmän sähköä ja lämpöenergiaa kuin nikkelisulfaatin valmistus keskimäärin. Terrafamen integroitu tuotanto omasta kaivoksesta akkukemikaaleiksi on ainutlaatuinen energiatehokas kokonaisuus, joka tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.  Olemme ylpeitä voidessamme osallistua ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun keventämällä liikenteen hiilijalanjälkeä vastuullisesti tuotettujen akkukemikaalien avulla. Olemme myös sitoutuneet tukemaan ja soveltamaan toiminnoissamme ja strategioissamme YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa.

Jatkamme entistä vahvemman turvallisuuskulttuurin edistämistä teollisuusalueellamme sekä omien työntekijöidemme että yhteistyökumppaniemme henkilöstön keskuudessa. Tuloksemme ovat parantuneet, mutta meidän on keskityttävä kohdennettuihin turvallisuustoimiin niillä tuotantoalueilla, joilla parannuksia tarvitaan kiireellisimmin. Katsauskaudella Terrafamen työntekijöille sattui 8 (6) poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Terrafamen oman henkilöstön liukuva 12 kuukauden tapaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa henkilötyötuntia kohti oli 10,4 (6,3). Terrafamen  yhteistyökumppaneiden liukuva 12 kuukauden tapaturmataajuus oli 11,2 (17,5). Terrafamen ja kaikkien sen yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu liukuva 12 kuukauden tapaturmataajuus oli 10,9 (12,2).”

 

Markkinakehitys

Sähköauto- ja akkumarkkinat

Analyysitalo Rho Motionin arvioiden mukaan sähköautojen myynti oli maailmanlaajuisesti noin 1 470 000 (1 400 000) kappaletta tammi–elokuussa 2020, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2019.

Vuoden 2020 alussa sähköautojen myynti Kiinassa laski merkittävästi koronaviruspandemian takia, mutta alkoi elpyä jo maaliskuussa. Koronaviruksen vastaisten toimenpiteiden voimakas vaikutus myyntiin näkyi viiveellä myös Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, eikä myynnin jatkuva elpyminen Kiinassa riittänyt tasapainottamaan maailmanlaajuista myynnin laskua huhtikuussa. Kesäkuussa akkusähköautojen ja ladattavien hybridiautojen myynti kasvoi 46 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Kehitystä tuki erityisen vahva kuukausi Euroopassa, jossa myynti palautui koronaviruspandemiaa edeltäneelle tasolle. Sähköautojen myynnin kasvu alkoi tasaantua heinäkuussa, mutta myynti vuoden alusta alkaen oli elokuussa vielä 5 prosenttia edellisvuotta suurempi.

Myyntipainotettu keskimääräinen akkukoko oli 50 kWh elokuussa 2020 (55 kWh elokuussa 2019). Keskimääräinen akkukoko kuitenkin kasvoi ensimmäistä kertaa huhtikuun jälkeen, mikä johtui vahvasta myyntikuukaudesta Kiinassa, jossa akkusähköautojen markkinaosuus on suurempi kuin Euroopassa. NCM811-akkujen markkinaosuus oli 9 prosenttia (4 prosenttia elokuussa 2019), mikä kertoo akkujen kemian kehittymisen suunnasta. NCM622-akkujen markkinaosuus oli maailmanlaajuisesti 37 prosenttia elokuussa 2020, kun se vuotta aikaisemmin elokuussa oli 12 prosenttia.

Nikkeli ja sinkki

Nikkelin markkinahinta Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME) oli kolmannella neljänneksellä 14 213 USD/t eli 16,1 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2020 toisella neljänneksellä (12 243). Nikkelin hinta kuitenkin laski 8,6 prosenttia heinä–syyskuussa 2020 edellisvuoteen verrattuna (15 510). Nikkelin keskihinta laski 2,5 prosenttia tammi–syyskuussa edellisvuoteen verrattuna ja oli noin 13 069 (13 407) USD/t. Ensimmäisen neljänneksen jyrkän laskun jälkeen Kiinan ruostumattoman teräksen kysyntä  on vauhdittanut nikkelin hinnan elpymistä.

Sinkin markkinahinta Lontoon metallipörssissä oli kolmannella neljänneksellä 2 335 USD/t eli 18,9 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2020 toisella neljänneksellä (1 964). Sinkin hinnannousuun vaikuttivat tuottajien nopea reagointi koronaviruspandemian vaikutuksiin sekä Kiinassa olleet huoltoseisokit. Sinkin hinta laski 0,6 prosenttia heinä–syyskuussa 2020 edellisvuoteen verrattuna (2 350). Tammi–syyskuussa sinkin hinta laski 17,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli keskimäärin 2 145 (2 602) USD/t.

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat katsauskauden lopussa 265 313 tonnia.  Varastotasot kasvoivat verrattuna sekä vuoden 2020 toisen neljänneksen loppuun (262 517) että edellisvuoteen (174 008) verrattuna. Varastotaso vastaa hieman alle 6 (4) viikon kysyntää. Sinkkivarastot olivat katsauskauden lopussa 260 724 tonnia, mikä vastaa noin viikon (puolen viikon) kysyntää. Yhteenlasketut sinkkivarastot olivat 220 457 tonnia vuoden 2020 toisen neljänneksen lopussa ja 132 845 tonnia vuoden 2019 kolmannen neljänneksen lopussa.

Valuuttakurssi

Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä keskimääräinen EUR/USD-valuuttakurssi oli 1,17 (1,10 toisella neljänneksellä). Vuoden 2019 kolmannen ja toisen vuosineljänneksen keskimääräiset EUR/USD-kurssit olivat vastaavasti 1,11 ja 1,12.

 

Metallintuotanto

Nikkelin tuotanto laski katsauskaudella 4,3 prosenttia ja oli 20 141 (21 050) tonnia. Sinkin tuotanto laski 5,5 prosenttia ja oli 40 063 (42 377) tonnia. Tuotantomäärien lasku johtui kolmannen neljänneksen pitkästä huoltoseisokista, jonka aikana toteutettiin normaalien huoltotöiden lisäksi nykyisen metallitehtaan ja akkukemikaalitehtaan väliset yhteydet.

Kolmannella neljänneksellä nikkelin tuotanto laski 37,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 4 679 (7 466) tonnia. Sinkin tuotanto laski 33,9 prosenttia ja oli 10 134 (15 341) tonnia. Edellisvuonna suunniteltu huoltoseisokki pidettiin toisella neljänneksell&au

Liitteet ja linkit: