Julkaistu 26.08.2019 klo 16.54

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta päätös keskusvedenpuhdistamon ympäristöluvasta

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut 26.8.2019 päätöksen Terrafamen keskusvedenpuhdistamon ympäristöluvasta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) antoi Terrafamelle keskusvedenpuhdistamoa koskevan ympäristölupalupapäätöksen 4.1.2017. Suomen luonnonsuojeluliito ry valitti Vaasan hallinto-oikeuteen (VHO) mm. keskusvedenpuhdistamon sakkojen sijoittamista koskevasta lupamääräyksestä 77a. Valituksen seurauksesta VHO muutti 9.11.2018 antamallaan päätöksellä alkuperäistä lupapäätöstä siten, että se kielsi tehtaan loppuneutralointivaiheessa syntyvän sakan ja keskusvedenpuhdistamolla syntyvän sakan läjittämisen samalle läjitysaltaalle.

Koska loppuneutraloinnin sakan sekä keskusvedenpuhdistamon sakan pH on korkea ja käytännössä ne vastaavat laadultaan toisiaan, Terrafame valitti VHO:n päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yhtiö vaati alkuperäisen lupamääräyksen palauttamista, mikä mahdollistaisi loppuneutralointisakan ja keskusvedenpuhdistamosakan läjittämisen samalle läjitysaltaalle. KHO antoi asiassa oman päätöksensä 26.8.2019. Päätöksen keskeinen sisältö oli, että sakkojen läjitystä koskeva asia palautetaan PSAVI:n ratkaistavaksi menossa olevan ympäristöluvan uudistamisen yhteydessä.

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Rakenteilla olevan akkukemikaalitehtaan myötä päätuotteemme nikkeli-kobolttisulfidi jalostetaan sähköajoneuvojen akkuihin sopiviksi nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: