Julkaistu 20.03.2018 klo 15.38

Akkukemikaalitehdas etenemässä ympäristövaikutusten arviointiin

Terrafame aloittaa valmistautumisen kaavailemansa akkukemikaalitehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn eli YVA-menettelyyn. Ennen YVAn alkamista järjestetään keskeisten viranomaisten ja Terrafamen välinen ennakkoneuvottelu. Myös sidosryhmien osallistaminen arviointityöhön on olennainen osa YVA-menettelyä, joten yhtiö on kutsunut koolle YVA-seurantaryhmän.

YVA-menettelyn ensimmäisessä vaiheessa akkukemikaalitehtaasta laaditaan YVA-ohjelma, jossa kerrotaan hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä kuvataan hankkeeseen liittyvän ympäristön nykytilaa. Lisäksi ohjelmavaiheessa tehdään ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista sekä suunnitelma siitä, miten vaikutukset selvitetään.

Toisessa vaiheessa akkukemikaalitehtaasta laaditaan YVA-selostus, jossa kerrotaan ohjelmavaiheessa määritellyn arvioinnin tulokset ja arvioidaan hankkeen toteuttamiskelpoisuutta. YVA päättyy yhteysviranomaisen antamaan perusteltuun päätelmään.

”Ympäristövaikutusten arviointi on tärkeä vaihe akkukemikaalitehtaan valmisteluprosessissa. Arvioinnin aikana käydään arvokasta vuoropuhelua laitoksen suunnittelijoiden, ympäristövaikutusten arvioinnista vastaavien asiantuntijoiden sekä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa”, kertoo Terrafamen kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla.

Seurantaryhmään Terrafame on kutsunut aiempaan tapaan yhtiön keskeisiä sidosryhmiä kuten viranomaisia, kuntia ja muita tahoja kuten lähinaapureita, yrittäjiä sekä paikallisen luonnonsuojelupiirin. Ryhmän tarkoituksena on edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa eri osapuolten välillä.

Terrafame kertoi marraskuussa 2017 suunnittelevansa investointia sähköautojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantoon. Samassa yhteydessä yhtiö ilmoitti neuvotelleensa jo 200 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisen yksityisen rahoituksen tehtaan suunnittelua ja rakentamista varten. Terrafamen tavoitteena on tehdä investointiratkaisu akkukemikaalitehtaasta vuoden 2018 alkupuoliskolla, kun yksityiskohtaiset suunnitelmat ja arviot ovat valmistuneet.


Lisätietoa:
Kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla, Terrafame Oy, p. 040 569 9906, veli-matti.hilla(at)terrafame.fi
Viestintäjohtaja Katri Kauppila, Terrafame Oy, p. 040 569 9200, katri.kauppila(at)terrafame.fi

Aiheesta aiemmin julkaistut uutiset:
Terrafame Oy suunnittelee akkujen valmistuksessa käytettävien nikkeli- ja kobolttikemikaalien tuotantoa (10.11.2017)


Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: