Tuotanto­menetelmämme

Tuotanto­menetelmämme

Korkealaatuisia malmeja löytyy yhä vähemmän. Perusmetallien kasvava kysyntä haastaakin globaalin talouden ja kestävän kehityksen. Voisimmeko tuottaa enemmän vähemmällä?

Olemme valinneet tuotantomenetelmäksemme bioliuotuksen, kestävämmän tavan jalostaa malmia. Bioliuotuksessa käytetään luonnollisia bakteereita sulfidimineraalien erotukseen.

Sotkamon varannot ovat Euroopan yksi suurimpia tunnettuja nikkeli- ja sinkkiesiintymiä. Tuotteemme sopivat erityisen hyvin akkujen valmistukseen ja terästeollisuuden tarpeisiin. Haluamme olla aktiivisia sinkkimarkkinoilla kehittämällä myös uusia tapoja hyödyntää tuotteitamme. Ja aiomme jatkaa innovointia vielä vuosikymmeniä.

 

Louhinta ja malminkäsittely

Malmi louhitaan avolouhokselta, minkä jälkeen se murskataan, agglomeroidaan ja siirretään bioliuotuskasoille.

Bioliuotus

Bioliuotusprosessissa metallit erotellaan malmista bakteeritoiminnan avulla. Bioliuotus on erittäin energiatehokas tapa tuottaa esimerkiksi nikkeliä. Kokonaisuutena nikkelin tuotantoprosessin kasvihuonekaasupäästöt ovat noin 40 %, rikkidioksidipäästöt 2 % ja energiankulutus 20 % keskimääräistä alempia.

Prosessia ohjataan huolellisesti, jotta metallit saadaan liuotettua mahdollisimman tehokkaasti. Malmikasoihin puhalletaan ilmaa ja niitä kastellaan happamalla tuotantoliuoksella. Näin luodaan optimaaliset olosuhteet bakteerien toiminnalle. Bioliuotus on eksoterminen prosessi, joka haihduttaa vettä ja toimii tehokkaasti ympäri vuoden.

Kasattua malmia liuotetaan ensin noin 15 kuukautta primäärikasassa, minkä jälkeen malmikasa puretaan ja siirretään sekundäärikasaan loppuliuotusta varten.

Metallien tuotanto

Kasoilla kiertävästä tuotantoliuoksesta erotetaan metallit, jotka saostetaan vaiheittain sulfideiksi metallitehtaalla. Lopputuotteet suodatetaan ja myydään jatkojalostettavaksi.

Kuljetus

Lopputuotteet kuljetetaan asiakkaille juna- tai laivarahtina. Lopputuotteiden korkeiden nikkeli- ja sinkkipitoisuuksien ansiosta raaka-aineita tarvitsee kuljettaa vähemmän, mikä vähentää logistiikkakustannuksia.

Valmiina uudistumaan

Valmiina uudistumaan

Vuonna 2017 tuotamme asiakkaillemme yhteensä 80 000 tonnia nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia. Modernit logistiikkaratkaisut linkittävät toimintamme maailmanlaajuiseen kaupankäyntiin tehokkaiden rahtiväylien avulla. Tämä pienentää entisestään metallien tuotantoketjun hiilijalanjälkeä ja käyttöpääoman tarvetta.

Uskomme, että metallimarkkinat ovat valmiit uudistumaan. Luomme yhdessä aiempaa kustannustehokkaampia tapoja hyödyntää luonnonvaroja. Etsimme myös puhtaampia tapoja vastata modernin yhteiskunnan tarpeisiin. Me Terrafamella johdamme tätä muutosta – uudistamalla metallien tuotantoa.