Julkaistu 13.05.2024 klo 15.25

Vuoden 2023 ympäristötarkkailuraportit ovat nyt luettavissa

Terrafamen ympäristövaikutuksia seurataan monipuolisesti.

Yhtiön ympäristövaikutukset – erityisesti vesistövaikutukset – kiinnostavat laajasti kainuulaisia. Tarkkailutulokset vastaavat pääosin aikaisempien vuosien tuloksia. Terrafamen vaikutuspiiriin kuuluvat suurimmat vesistöt, eli Nuasjärvi, Laakajärvi ja Jormasjärvi, soveltuvat hyvin virkistyskäyttöön.

Terrafame julkaisee tällä viikolla kuudennen Vesistökatsauksensa juuri ennen kuumimman mökkikauden alkua. Katsaukseen on tiivistetty olennaisin tieto mm. lähijärvien tilasta.

Vuosittaisten ympäristötarkkailuraporttien lisäksi yhtiö julkaisee neljännesvuosittain pinta- ja pohjavesien tarkkailuraportit.

Vesistövaikutukset muodostavat vain osan ympäristötarkkailusta. Tarkkailukokonaisuus sisältää yhteenvedon ja 12 osaa, joista jokainen muodostaa oman itsenäisen vuosiraporttinsa:

 • Käyttötarkkailun tulokset liitteineen
 • Vesipäästöjen tarkkailu
 • Ilmanpäästöjen tarkkailu
 • Pintavesien tarkkailu 
 • Piilevätarkkailu 
 • Kalataloustarkkailu 
 • Pohjavesien tarkkailu 
 • Pölylaskeuman tarkkailu
 • Bioindikaattorit (biologinen tarkkailu maa-alueella)
 • Jätejakeiden tarkkailu
 • Tuotantoalueen ympäristömelumittaukset 
 • Ilmanlaadun tarkkailu (leijuma)

Kainuulaisten lisäksi yhtiön asiakkaat haluavat tietää Terrafamen ympäristövaikutuksista. Yhtiö julkaisee tänä vuonna tarkkailukokonaisuuden yhteenvedon myös englanniksi.

Ympäristötarkkailun perusteella todennetaan ympäristöluvan ehtojen toteutuminen

Jokaisella teollisella toimijalla täytyy olla voimassa oleva ympäristölupa, johon olennaisena osana kuuluu viranomaisten määrittämä velvoitetarkkailu.

Terrafamen velvoitetarkkailu perustuu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämään ympäristölupaan ja tarkkailua tehdään Kainuun ELY-keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti.

Velvoitetarkkailun toteutuksesta vastaa ulkopuolinen ympäristökonsultti, joka käyttää näytteenotossa henkilösertifioituja näytteenottajia sekä näytteiden määritykseen akkreditoitua ympäristölaboratoriota. Ympäristökonsultti toimittaa tarkkailutulokset niiden valmistuttua Terrafamelle ja ELY-keskukselle sekä muille viranomaisille ja sidosryhmille.

Lisätietoa:
Veli-Matti Hilla, kestävän kehityksen johtaja, p. 020 7130 800, veli-matti.hilla[a]terrafame.fi
Ympäristötarkkailuraporit Terrafamen nettisivuilla: Naapureille > Ympäristötarkkailuraportit
Vesistökatsaukset Terrafamen nettisivuilla: Naapureille > Julkaisut

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2023 Terrafamen liikevaihto oli 560,9 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1 900 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.

Liitteet ja linkit: