Julkaistu 13.09.2023 klo 10.42

Viranomaiset ovat hyväksyneet Terrafamen uuden ympäristötarkkailusuunnitelman

Terrafame sai toiminnalleen uuden ympäristö- ja vesitalousluvan kesäkuussa 2022 ja osana tätä yhtiö päivitti ympäristötarkkailusuunnitelmaansa. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä kalatalousviranomaisena toimivat Lapin ja Pohjois-Savon ELY-keskukset ovat tänään 13.9. hyväksyneet Terrafamen päivitetyn ympäristötarkkailusuunnitelman.

Terrafame esitti suunnitelmassaan ympäristötarkkailun kohdentamista niille alueille, joihin keskeiset ympäristövaikutukset kohdistuvat aiemmilta vuosilta saatujen ympäristötarkkailun tulosten perusteella. Hyväksytty tarkkailusuunnitelma on pääosin yhtiön ehdottaman kaltainen.

Esimerkiksi aiemmin pintaveden laadun tarkkailua on tehty Oulujärveltä Pohjois-Savon Syvärille ulottuvalla alueella. Tarkkailun perusteella veden laadun muutoksia ei ole kuitenkaan todettu Oulujoen vesistöalueella Kajaaninjoesta eteenpäin ja Vuoksen suunnalla Kiltuanjärvestä eteenpäin. Nyt hyväksytyssä tarkkailusuunnitelmassa pintaveden laadun tarkkailussa pohjoisin näytepiste sijoittuu Kajaaninjoelle ja eteläisin Kiltuanjärvelle.

Nuasjärveä tullaan jatkossa tarkkailemaan yhteistarkkailuna alueella toimivan toisen kaivoksen Elementis Minerals B.V:n kanssa. Myös Elementis johtaa puhdistettuja purkuvesiä Nuasjärveen, joten yhteistarkkailu on luonteva kehitys nykyiselle kummankin yhtiön erillistarkkailulle.

Terrafamen ympäristötarkkailusuunnitelma antaa kattavasti tietoa akkukemikaalien tuotantotoiminnasta aiheutuvista ilma-, melu- ja vesistöpäästöistä ja ympäristöluvan ehtojen toteutumisesta niin yhtiölle itselleen kuin lähialueen viranomaisille ja asukkaille.

Yhtiö julkaisee vuosittain laajan ympäristötarkkailuraportin, joka kattaa mm. vesi- ja ilmapäästöjen sekä pohjavesien, pölylaskeumien ja jätejakeiden tarkkailun tulokset. Terrafame julkaisee myös neljännesvuosittain vaikutusalueen pinta- ja pohjavesien tarkkailuraportit ja toukokuussa Vesistökatsauksen, joka jaetaan kainuulaisiin kotitalouksiin paikallislehtien liitteenä.

Lue lisää:
ELY-keskuksen tiedote: Terrafamen uusi tarkkailuohjelmaesitys on hyväksytty (julkaistu 13.9.2023)
Ympäristötarkkailuraportit Terrafamen nettisivuilla
Viimeisin Terrafamen Vesistökatsaus
ELY-keskukset ovat kuuluttaneet Terrafamen uuden ympäristötarkkailusuunnitelman (paikallinen uutinen, julkaistu 14.2.2023)

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2022 Terrafamen liikevaihto oli 584 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1500 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.

Liitteet ja linkit: