Julkaistu 14.02.2023 klo 11.57

ELY-keskukset ovat kuuluttaneet Terrafamen uuden ympäristötarkkailusuunnitelman

Terrafamen toimintaa ja siitä aiheutuvia ympäristövaikutuksia seurataan hyvin laajasti ja kattavasti. Terrafamella on oma ympäristöseurantaohjelma, minkä lisäksi ulkopuolinen asiantuntijataho tekee ympäristötarkkailua viranomaisen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Näiden ansiosta vaikutusalueen ympäristön tilasta ja sen kehittymisestä on kertynyt paljon tarkkailuaineistoa, johon voi tutustua mm. Terrafamen internetsivuilla.

Laaja ympäristötarkkailu antaa arvokasta tietoa paitsi Terrafamelle mutta myös viranomaisille sekä lähialueen asukkaille. Tarkkailun perusteella todennetaan mm. ympäristöluvan ehtojen toteutuminen.

Terrafame on päivittänyt ympäristötarkkailusuunnitelmaansa kesäkuussa 2022 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antaman ympäristölupapäätöksen vuoksi. Yhtiö on toimittanut uuden suunnitelman Kainuun ELY-keskuksen sekä kalatalousviranomaisena toimivien Lapin ja Pohjois-Savon ELY-keskusten hyväksyttäväksi.

ELY-keskukset ovat tänään 14.2.2023 kuuluttaneet Terrafamen uuden ympäristötarkkailusuunnitelman. Kuulutuksen aikana tarkkailusuunnitelma on nähtävillä ELY-keskuksien sekä Sotkamon, Kajaanin ja Sonkajärven internetsivuilla ja siitä voi jättää muistutuksen tai mielipiteen.

Tarkkailusuunnitelma kattaa Terrafamen koko tuotantoprosessin, myös akkukemikaalitehtaan ympäristötarkkailun. Ulkopuolisten ympäristöalan asiantuntijoiden laatima tarkkailusuunnitelma sisältää yksityiskohtaisen esityksen näytteenottopaikoista, -tiheyksistä, tehtävästä analytiikasta sekä tulosten raportoinnista.

Esitetyssä tarkkailusuunnitelmassa ympäristötarkkailua on keskitetty niille alueille, joihin keskeiset ympäristövaikutukset toiminnasta kohdistuvat. Tarkkailusuunnitelmaan kuuluu jatkossakin laajasti mm. vesistöjen, kalojen sekä eri päästöjen seurantaa.

Terrafame julkaisee vuosittain laajan ympäristötarkkailuraportin, joka kattaa mm. vesi- ja ilmapäästöjen sekä pohjavesien, pölylaskeumien ja jätejakeiden tarkkailun tulokset. Sen lisäksi yhtiö julkaisee neljännesvuosittain vaikutusalueen pinta- ja pohjavesien tarkkailuraportit.

Lue lisää:
Ympäristötarkkailuraportit Terrafamen nettisivuilla
Kainuun ELY-keskuksen kuulutus osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (nähtävillä 14.2.-23.3.2023)

Liitteet ja linkit: