Takaisin uutisiin

Julkaistu 16.03.2023 klo 15.25

Terrafame selvittää yhteisten vesialueiden uudelleenjakoa

Terrafame on suuri maanomistaja ja sen vuoksi myös merkittävä osakas yhteisissä vesialueissa lähialueillaan. Yhtiöllä on yhteisiä vesialueita paikallisten osakaskuntien kanssa mm. Jormasjärvessä ja Nuasjärvessä, mutta yhteisiin vesialueisiin kuuluvat myös Terrafamen kaivospiirillä olevat pienemmät järvet ja lammet.

Terrafame on jättänyt Maanmittauslaitokselle hakemuksen yhteisten vesialueiden uudelleenjakamisesta siten, että kaivospiirin alueella olevat lammet ja järvet olisivat kokonaan Terrafamen omistuksessa ja vastaavasti kaivospiirin ulkopuolella Terrafamen osuus vesialueista pienenisi.

”Terrafamen näkemyksenä on, että yhteisten vesialueiden uudelleenjakaminen selkeyttäisi kaivospiirin alueen käyttösuunnitelmia. Kaivospiirin alueella olevia vesistöjä ei käytetä virkistykseen, joten uudelleenjako ei käytännössä vaikuttaisi muiden osakkaiden vesistöjen käyttöön. Kaivospiirin ulkopuolisten vesistöjen kuten Jormasjärven ja Nuasjärven osalta ainoa muutos olisi, että Terrafamen omistusosuus kyseisissä järvissä pienenisi”, kertoo kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla.

Yhteisten vesialueiden uudelleenjakaminen ei vaikuta ympäristötarkkailuun, vaan ympäristötarkkailua jatketaan kaivospiirin vesistöissä sekä puhdistettujen vesien purkureiteillä. Jakamisen yhteydessä ei myöskään päätetä ympäristö- tai kaivoslain mukaisista luvista eikä toimitus anna lupaa sellaisiin toimenpiteisiin, joihin tarvitaan ympäristö- tai vesitalouslupa.

Vesialueiden uudelleenjakohakemuksen etenemisestä päättää Maanmittauslaitoksen nimeämä toimitusinsinööri kuultuaan muita vesialueen omistajia.

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2022 Terrafamen liikevaihto oli 584 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1500 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.

Liitteet ja linkit: