Takaisin uutisiin

Julkaistu 24.01.2024 klo 12.15

Terrafame sai Vaasan hallinto-oikeudelta kaksi välipäätöstä

Terrafame on saanut Vaasan hallinto-oikeudelta (VHO) kaksi välipäätöstä, joista toinen liittyy yhtiön päälupaan ja toinen sivukivialueeseen KL1.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) antoi ympäristölupapäätöksen Terrafamen koko toimintaa koskevassa lupa-asiassa kesällä 2022 ja sivukivialuetta KL1 koskevassa asiassa kesällä 2023. Kumpaankin lupapäätökseen sisältyi ns. toiminnan aloittamislupa, eli lupa aloittaa lupapäätöksessä määritelty toiminta muutoksenhausta huolimatta. Molemmista lupapäätöksistä on valitettu ja niiden käsittely on menossa VHO:ssa. Nyt annetut VHO:n välipäätökset koskevat nimenomaan toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta eli ns. aloittamislupaa. Välipäätöksissä ei oteta vielä kantaa lopullisiin päätöksiin.

Välipäätöksissä VHO rajasi aloittamisluvan ulkopuolelle PSAVI:n myöntämän vuosittaisen malmin ja sivukiven louhinnan kasvattamisen. PSAVI hyväksyi omassa lupapäätöksessään malmin louhintamäärän kasvattamisen tasolta 15 miljoonaa tonnia vuodessa (Mt/v) tasolle 18 Mt/v sekä sivukivilouhinnan kasvattamisen tasolta 30 Mt/v tasolle 45 Mt/v. Lisäksi VHO antoi välipäätöksissä rajoituksia uuden sekundääriluotusalueen SEK5-8 ja uuden sivukivialueen KL1 rakentamiseen ja käyttöön liittyen.

Välipäätöksillä ei ole välittömiä vaikutuksia Terrafamen tuotantoon, mutta ne vaikuttavat sivukiven läjityssuunnitelmiin ja menossa oleviin rakennushankkeisiin. VHO:n lopullisten päätösten pitkittyessä välipäätöksillä voi olla vaikutuksia myös louhintamääriin.

Terrafame odottaa VHO:lta lopullisia päätöksiä kumpaankin asiaan vuoden 2024 aikana.

Lisätietoja:
Veli-Matti Hilla, kestävän kehityksen johtaja, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (vaihde), veli-matti.hilla[at]terrafame.fi

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2022 Terrafamen liikevaihto oli 584 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1500 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.

Liitteet ja linkit: