Takaisin uutisiin

Julkaistu 20.06.2022 klo 09.01

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi päätöksen Terrafamen pääluvasta

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tänään antanut päätöksen Terrafamen koko toimintaa koskevasta ympäristö- ja vesitalousluvasta eli niin sanotusta pääluvasta. Pääluvassa on määritelty mm. koko toiminnan laajuus mukaan lukien lähivuosien uudet suunnitelmat, asetettu päästörajat ja määrätty ympäristövakuus toiminnan lopettamisen varalta.

Terrafame jätti koko toimintaa koskevan ympäristö- ja vesitalouslain mukaisen hakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle jo vuonna 2017. Luvan käsittelyaika on ollut poikkeuksellisen pitkä ja toiminta on myös muuttunut lupaprosessin aikana. Keskeisin muutos koskee akkukemikaalituotannon aloittamista, johon liittyen aluehallintovirasto antoi erillisen lupapäätöksen vuonna 2021.

Uusi lupa mahdollistaa valmistelussa olevien hankkeiden toteuttamisen kuten uuden sekundääriliuotusalueen rakentamisen sekä siihen kytkeytyvän Salmisen järven kunnostamisen.

Uudessa luvassa sulkemista varten asetettava ympäristövakuus nousi merkittävästi vanhaan lupaan verrattuna. Vakuuden nousu oli ennakoitavissa jo aiemmasta, primääriliuotusalueen laajenemista koskevasta lupapäätöksestä. Yhtiö huomioi oletetun nousun myös vuoden 2021 taseessaan korottamalla ympäristövarausta.

Lupapäätös ei sisällä kaivospiirin alueella sijaitsevan toisen esiintymän hyödyntämiseen ja kaivospiirin laajentamiseen liittyvää Kolmisoppi-hanketta, mistä Terrafame on jättänyt 17.6.2022 erillisen lupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle.

”Olemme tyytyväisiä, että pitkään odotettu päätös pääluvasta on saatu. Uusi lupa on selvästi paremmin ajantasainen kuin vanha päälupa, ja se mahdollistaa myös menossa olevien kehityshankkeiden edistämisen suunnitellusti”, kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla kommentoi uutta päälupaa.

”Ensitarkastelun perusteella yksi uuden luvan suurimpia muutoksia on ympäristövakuuden nouseminen 138 miljoonasta eurosta 324 miljoonaan euroon. Uusi ympäristövakuus on kansainvälisestikin vertailtuna poikkeuksellisen suuri ja näin suuren vakuuden vuosittaiset rahoituskustannukset ovat mittavat, mikä herättää kysymyksiä nykyisen vakuusjärjestelmän toimivuudesta. Lupapäätös on erittäin laaja, joten perehdymme siihen tarkemmin ja arvioimme myös mahdollisia muutoksenhakutarpeita”, Hilla toteaa.

Lisätietoa:

Kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (vaihde), veli-matti.hilla(at)terrafame.fi.

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2021 Terrafamen liikevaihto oli 378 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1500 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.

Liitteet ja linkit: