Takaisin uutisiin

Julkaistu 17.06.2024 klo 16.00

Kestävän kehityksen katsaus julkaistu

Vastuullisuus on Terrafamen toiminnan ytimessä ja yhtiö näkee vastuullisuuden systemaattisen kehittämisen tuovan kilpailuetua kansainvälisillä akkukemikaalimarkkinoilla. Yhtiön tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on jo nyt alan pienin ja yhtiön ainutlaatuinen toimintamalli takaa täysin jäljitettävän tuotantoprosessin, koska koko raaka-ainetoimitusketju kaivokselta akkukemikaalitehtaalle sijaitsee samalla teollisuusalueella.

Yhtiön vastuullisuustyötä ohjaa vastuullisuusohjelma, jota tullaan päivittämään vuoden 2024 aikana. Tämän päivitystyön pohjaksi Terrafame kartoitti vuonna 2023 kaksoisolennaisuusanalyysin myötä mitkä vastuullisuusaiheet yhtiön sidosryhmät, kuten asiakkaat, työntekijät ja lähialueen asukkaat, näkevät merkittävimmiksi yhtiön kannalta. Kaksoisolennaisuusanalyysissa tarkasteltiin yhtiön suoria ja epäasuoria vaikutuksia vastuullisuusteemoihin koko arvoketjun osalta, mukaan lukien Terrafamen hankinnat ja toiminnot louhinnasta akkukemikaalitehtaalle ja siitä eteenpäin aina valmiiseen tuotteeseen saakka.

Analyysi vahvisti, että Terrafame keskittyy vastuullisuustyössään jo nyt oikeisiin asioihin. Yhtiön jo aiemmin olennaisiksi tunnistamat vastuullisuus teemat nousivat vahvasti esiin nyt myös sidosryhmähaastatteluissa: ilmastonmuutos, kiertotalous, luonnonmonimuotoisuus ja päästöjen ehkäiseminen sekä Terrafamen työntekijät, paikalliset yhteisöt ja vastuulliset toimintatavat.

Yhtiön oman vastuullisuusohjelman ja sidosryhmien lisäksi vastuullisuuden jatkuvaan kehittämiseen kannustavat kansainvälisesti toimivia yrityksiä koskevat lait ja sääntely. Terrafame valmistautuu parhaillaan vastaamaan mm. Euroopan Unionin kestävyysraportointidirektiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) ja yritysvastuudirektiivin (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) vaatimuksiin.

Lisätietoa:

Kestävän kehityksen katsaus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.terrafame.fi > Yritys > Raportit ja esitykset sekä tämän verkkouutisen liitteenä.

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2023 Terrafamen liikevaihto oli 560,9 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1 900 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.