Julkaistu 02.11.2017 klo 09.29

Yleispiirteinen selvitys uraanin talteenotosta löytyy myös verkosta

Terrafamen uraanin talteenottoa käsittelevä yleispiirteinen selvitys jaetaan lähiaikoina postitse kotitalouksiin Sotkamossa ja Kajaanissa. Selvitys on jo luettavissa sekä Terrafamen että työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta sähköisessä muodossa.

Yleispiirteisessä selvityksessä kerrotaan mm. luonnonuraanin talteenotosta, turvallisuudesta, ympäristöasioista, lupamenettelystä sekä Terrafamen taloudellisista vaikutuksista. Selvityksen on tarkastanut työ- ja elinkeinoministeriö.

Terrafamen louhimasta malmista liukenee muiden metallien ohessa myös luonnonuraania. Uraanin talteenoton myötä yhtiön tavoitteena on hyödyntää malmissa olevat luonnonvarat nykyistä tehokkaammin. Talteenotto avaisi myös uusia mahdollisuuksia kehittää mm. harvinaisten maametallien talteenottoa sekä nikkelin ja koboltin jatkojalostusta.

 

Lue tästä Terrafamen yleispiirteinen selvitys uraanin talteenotosta

Liitteet ja linkit: